Jak dbać o środowisko? Poznaj program „Moja woda”!

11 lutego 2021 | Aktualizacja: 18 października 2021 | 3 min. czytania

Zasoby wody na świecie nie są nieograniczone. Ważne jest zatem, aby na co dzień oszczędzać ten cenny dar natury. Pomóc może w tym program „Moja Woda”, którego celem jest ochrona niezastąpionych zasobów wody. Na czym polega program i jak z niego skorzystać? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule!

Jak dbać o środowisko? Poznaj program „Moja woda”!
Jak dbać o środowisko? Poznaj program „Moja woda”!

Woda to życie!

Program „Moja Woda” został uruchomiony w celu ochrony zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie nieruchomości przy budynkach jednorodzinnych. Ponadto ma umożliwić wykorzystywanie zgromadzonej wody, zarówno opadowej jak i roztopowej. W ramach programu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznaje specjalne dofinansowania na przedsięwzięcia związane bezpośrednio z oszczędzaniem wody. Z pomocy finansowej może skorzystać każda osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, na której terenie znajduje się dom jednorodzinny. 

Szczegóły programu

Dofinansowaniu w ramach programu „Moja Woda” podlegają tylko niektóre przedsięwzięcia. Są wśród nich budowa, uruchomienie, instalacja, montaż oraz zakup elementów do nawadniania lub innego wykorzystywania zatrzymanej wody, instalacji rozsączającej, różnego rodzaju zbiorników oraz przewodów odprowadzających wody opadowe zebrane z rynien lub wypustów do zbiornika. Dofinansowanie może zostać przyznane tylko raz dla danej nieruchomości – ponownie złożony wniosek nie zostanie rozpatrzony. Kwota pomocy finansowej w ramach programu nie może przekraczać 80% kosztów instalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia. Wysokość dofinansowania nie może być większa niż 5 tysięcy złotych na jedno przedsięwzięcie. 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o otrzymanie dofinansowania w ramach programu „Moja Woda” należy złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, właściwej dla swojego miejsca zamieszkania. Jego wzór dostępny jest w portalu beneficjenta, po utworzeniu na nim profilu. Poprawnie wypełniony dokument należy wysłać za pomocą Skrzynki Podawczej, będącej częścią Portalu Beneficjenta. Nie jest to jednak koniec – wypełniony wniosek należy wydrukować i dostarczyć do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Należy trzymać się terminów - wnioski można składać do 30 czerwca 2024 roku. Dokumenty złożone po tym dniu nie będą rozpatrywane. 

Jesteś zainteresowany skorzystaniem z programu „Moja Woda”? Przygotowaliśmy specjalną instrukcję, która na pewno pomoże ci załatwić wszelkie formalności związane z udziałem w programie! Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej! 


Z pomocy finansowej może skorzystać każda osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, na której terenie znajduje się dom jednorodzinny.


Powiązana sprawa