Ruszył nowy nabór wniosków do programu Moja Woda 2023

7 sierpnia 2023

Moja Woda 2023 to program, dzięki któremu można dostać dofinansowanie zbiornika na deszczówkę. Od 3 sierpnia można składać wnioski o dotację, która może wynieść aż 6 tys. zł.

Ruszył nowy nabór wniosków do programu Moja Woda 2023
Ruszył nowy nabór wniosków do programu Moja Woda 2023

Czym jest program Moja Woda? 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) rozpoczął trzecią edycję programu Moja Woda. Budżet przeznaczony na to przedsięwzięcie to 130 milionów złotych

Program Moja Woda jest inicjatywą mającą na celu ochronę polskich zasobów wody poprzez zwiększenie retencji wody opadowej oraz roztopowej przy budynkach jednorodzinnych i gospodarczych. Jego głównym założeniem jest wspieranie gospodarstw domowych w budowie i wykorzystywaniu przydomowych systemów „małej retencji" na terenie ich prywatnych posesji. Program ma łagodzić skutki suszy w Polsce i ograniczyć zagrożenia powodziowe

Musimy dbać o zasoby wody. Podstawowym założeniem programu „Moja Woda” jest zatrzymanie jak najwięcej wody opadowej do ponownego użycia w przydomowym ogródku. Dodatkowo program ten ma cel edukacyjny. Każdy z nas może przyczynić się do zwiększenia poziomu retencji wody i tym samym przeciwdziałać skutkom suszy. To jedno z kluczowych wyzwań ekologicznych, które zapisaliśmy w rządowych strategiach i planach – podkreśla minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Dla kogo dofinansowanie z programu Moja Woda?

Każda osoba fizyczna, będąca właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, na której znajduje się dom jednorodzinny, może starać się o dofinansowanie w wysokości do 6 tys. zł. Dofinansowanie może również zostać przyznane właścicielom i współwłaścicielom, którzy planują budowę domu jednorodzinnego lub rozpoczęli już jego budowę. Jednakże budynki muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, zanim zostaną złożone dokumenty w celu otrzymania dofinansowania.

Nabór wniosków od 3 sierpnia 2023 roku

Wnioski można składać od 3 sierpnia 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku lub do wyczerpania całej puli dofinansowania w wysokości 130 milionów złotych. Aby uzyskać dotację, konieczne jest złożenie wniosku do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie instalacji.

Należy pamiętać, że minimalna wartość kwalifikowanego zakresu przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie to 2 tys. zł.

Na co można dostać dofinansowanie? 

W zakres inwestycji wchodzi zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji do zbierania wód opadowych, gromadzenia deszczówki w zbiornikach i tzw. oczkach wodnych. Dodatkowo, w ramach tych działań uwzględniane jest retencjonowanie wód w gruncie i na dachach, a także wykorzystywanie zebranej wody z wykorzystaniem pomp, przewodów, filtrów, zraszaczy i innych odpowiednich urządzeń.


Powiązana sprawa