Zmiany w programie „Mój Prąd”. Zwiększono dofinansowania.

15 grudnia 2022

Od 15 grudnia 2022 roku zwiększono dofinansowania w programie „Mój Prąd”. Wnioskujący będzie mógł otrzymać nawet 6 tys. zł, a magazyny energii 16 tys. zł. Zmianie uległy również formularze wniosku.

Zmiany w programie „Mój Prąd”. Zwiększono dofinansowania.
Zmiany w programie „Mój Prąd”. Zwiększono dofinansowania.

Jak można przeczytać na stronie rządowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zmiany w programie „Mój Prąd” są skutkiem niepewnej sytuacji gospodarczej związanej z wysoką inflacją, a także kryzysem energetycznym w Europie.

Zmiana poziomu dofinansowania

Pierwsza wprowadzona zmiana dotyczy zwiększenia  poziomu dofinansowania. Dla indywidualnego prosumenta starającego się o instalację fotowoltaiczną wyniesie ono 6 tys. zł, natomiast magazyny energii dostaną nawet 16 tys. zł. Oznacza to, że dotacja na panele fotowoltaiczne wzrośnie o 1000 zł, a na magazyny energii będzie aż dwukrotnie większa. 

Oprócz tego w przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie wyniesie:

  • do mikroinstalacji fotowoltaicznej do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł,
  • do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. zł,
  • do systemu EMS/HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3 tys. zł.

Rozwój #OZE to dobra recepta na rosnące na skutek wojny ceny energii. Dlatego od 15.12, w ramach programu #MójPrąd, podnosimy poziom dofinansowania dla instalacji #PV do 6 tys. zł., a do magazynów energii do 15 tys. zł [16 tys. - przyp. red]. Zmiana obejmie beneficjentów 4. edycji programu — napisała na Twitterze Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa.

Dłuższy termin składania wniosków

Termin składania wniosków w ramach programu „Mój Prąd” został wydłużony do 31 marca 2023 roku. Co więcej, wnioskujący, którzy otrzymali poprzednią wysokość dofinansowania, nie będą musieli składać nowego wniosku. 

Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania (zgodnie z formułą do 50% kosztów kwalifikowanych), wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją, jaką otrzymałby wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania.

Gdzie można składać wnioski?

Wnioski można składać za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnego na stronie NFOŚiGW. Oprócz tego przez GWD należy przesłać również zgodę do wypłaty zwiększonego dofinansowania. Nie należy wysyłać dokumentacji w formie papierowej do NFOŚiGW. Wnioski złożone w tej formie będą odrzucane. To samo dotyczy wniosków wysyłanych drogą mailową lub ze skrzynki ePUAP

Więcej informacji znajduje się w komunikacie na stronie mojprad.gov.pl.
 


Powiązana sprawa