Zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego - wniosek [DOC, PDF] 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 27 grudnia 2023 5 min. czytania

Czasami zaświadczenie o zarobkach wystawione przez pracodawcę nie wystarczy, aby załatwić sprawę urzędową - wówczas trzeba się starać o zaświadczenie o dochodach wydawane przez urzędy skarbowe. Jak wnioskować o ten dokument? Kto może złożyć wniosek? Ile kosztuje wydanie zaświadczenia? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Cel zaświadczenia o dochodach

Cel wydawania zaświadczenia o dochodach

Jest to dokument, który zawiera dane na temat dochodów osiągniętych w danym roku. Jest wydawane wyłącznie na wniosek podatnika. Celem zaświadczenia o dochodach z urzędu skarbowego jest potwierdzenie informacji, jakimi dysponuje organ o dochodach podatnika.

Zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego - kiedy może być przydatne?

Dokument wydawany na wniosek przez urząd skarbowy może być przydatny m.in. podczas starania się o:

MOPS/GOPS ma możliwość pobrania informacji na temat wysokości dochodów podatnika bezpośrednio z systemu administracji podatkowej. Należy upewnić się, czy w przypadku załatwianej sprawy takie zaświadczenie jest wymagane.

Kto może wnioskować o zaświadczenie o wysokości dochodu?

Z wnioskiem do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu może wystąpić osoba:

 • od której prawo wymaga urzędowego potwierdzenia wskazanych przez nią informacji,
 • mająca w tym interes prawny.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego

Wniosek o zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego 

Aby otrzymać dokument, należy wypełnić i złożyć wniosek do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego. Dokument można złożyć:

 • osobiście,
 • listownie,
 • online:

Poprawnie wypełniony wniosek powinien zawierać: 

 • miejscowość i datę sporządzenia,
 • wskazanie organu, do którego składany jest wniosek,
 • dane identyfikujące podatnika,
 • treść żądania wraz z uzasadnieniem,
 • podpis.

Wniosek można pobrać ze strony właściwego urzędu skarbowego lub skorzystać z przykładowego wniosku o zaświadczenie o dochodach. Należy pamiętać, że nie każdy urząd będzie przyjmował nieoficjalne wnioski, dlatego powinno się skorzystać ze wzoru umieszczonego na stronie właściwego US.

Wniosek o zaświadczenie o dochodach z US - wzór PDF, DOC

Zaświadczenie o dochodach online

Zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego przez Internet

Dzięki usłudze e-Urząd Skarbowy, wnioskujący ma możliwość złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodów online. Wystarczy zalogować się za pomocą login.gov.pl, aplikacji mObywatel lub danych autoryzujących i postępować zgodnie z instrukcją.

Aby złożyć wniosek na Portalu Podatkowym, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Po zalogowaniu się należy wyrazić zgodę na e-korenspondencję oraz uzupełnić dane do powiadomień.
 2. Następnie wybrać zakładkę "ZŁÓŻ DOKUMENT", wskazać i uzupełnić dane dotyczące zaświadczenia o dochodach.
 3. Ostatnim krokiem jest kliknięcie przycisku "Akceptuj i wyślij".

Ile kosztuje wydanie zaświadczenia o dochodach?

Otrzymanie zaświadczenia możliwe jest po uiszczeniu opłaty w wysokości 17 złotych. Opłaty można jednak uniknąć.

 Zaświadczenie jest zwolnione z opłat, jeśli jest wymagane w sprawach:

 • alimentacyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, rent strukturalnych,
 • uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów, 
 • świadczeń socjalnych, załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
 • zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, 
 • ochrony zdrowia. 

Z opłaty zwolnione są także osoby, które składając wniosek, przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Wydanie zaświadczenia na wniosek złożony w e-Urzędzie Skarbowym jest bezpłatne.

 Ile czeka się na zaświadczenie o dochodach?

Ile czeka się na wydanie dokumentu?

Urząd skarbowy wydaje zaświadczenie o wysokości dochodów bez zbędnej zwłoki, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 16,0 tys. dokumentów!
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o dochodach [DOC]
Pobierz dokument
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o dochodach [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu