Jakie są procedury prawne związane z ustalaniem lub zmianą ustalonego wcześniej harmonogramu kontaktów z dzieckiem?

9 kwietnia 2024 | Aktualizacja: 24 kwietnia 2024 | Artykuł sponsorowany | 5 min. czytania

Zdarza się, że rodzice, którzy zdecydowali się zakończyć swój związek, często nie mogą porozumieć się w kwestii opieki nad dzieckiem. Wówczas to, jak mają wyglądać kontakty z dzieckiem, rozstrzygnie sąd. Ale warto pamiętać, że droga sądowa nie jest jedyną możliwością.

Jakie są procedury prawne związane z ustalaniem lub zmianą ustalonego wcześniej harmonogramu kontaktów z dzieckiem?
Jakie są procedury prawne związane z ustalaniem lub zmianą ustalonego wcześniej harmonogramu kontaktów z dzieckiem?

Kiedy warto uregulować kontakty z dzieckiem, korzystając z mediacji?

Nieporozumienia, złość czy chęć odegrania się na byłym partnerze – to właśnie negatywne emocje często sprawiają, że kontakty z dzieckiem stają się osią sporu między rodzicami. Gdy jeden z rodziców utrudnia lub uniemożliwia drugiemu kontakt z dzieckiem, w pierwszej kolejności warto rozważyć mediację. Nie jest to procedura prawna – mediacje są dobrowolne. Jednak czasem obecność osoby niezaangażowanej emocjonalnie w spór oraz spotkanie na neutralnym gruncie wystarczają, aby przedstawić swoje argumenty i dotrzeć do rozsądku byłego partnera.

Co ważne, mediator:

  • jest osobą bezstronną – dba o to, aby każda ze stron była traktowana w równy sposób;
  • nie może być świadkiem w sprawie, w którą się zaangażował – jest to jednak możliwe, gdy strony będą w tym względzie zgodne;
  • ma obowiązek zachować zdobyte informacje w tajemnicy.

Kiedy złożyć wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem do sądu?

Mediacje nie muszą przynieść oczekiwanego rezultatu. Niekiedy zdarza się, że początkowo zgodni co do opieki nad dzieckiem rodzice z czasem zmieniają zdanie – jedna ze stron utrudnia kontakty z dzieckiem stronie drugiej. Wówczas nie warto zwlekać – pozostaje uregulować sprawę kontaktów na drodze sądowej. Jak to wygląda w praktyce? Rodzic musi złożyć wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem wraz z wnioskiem o zabezpieczenie kontaktów na czas postępowania.

Sporządzenie wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem pozornie może wydawać się sprawą prostą. W praktyce jednak w piśmie kierowanym do sądu trzeba:

  • wskazać stan faktyczny – należy m.in. podać, u którego z rodziców dziecko mieszka;
  • określić żądanie – wskazać, w jakie dni rodzic chce widywać się z dzieckiem;
  • przedstawić dowody – np. na ograniczenie kontaktów przez rodzica, z którym dziecko mieszka.

W sporządzeniu wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem pomagają adwokaci. Jak można przeczytać na stronie https://bskancelaria.pl/zakres-uslug/prawo-rodzinne/wladza-rodzicielska-i-kontakty-z-dzieckiem/, pomoc adwokata nie musi ograniczać się wyłącznie do uregulowania kontaktów z dzieckiem – może on też służyć wsparciem, gdy sprawa dotyczy choćby ustalenia miejsca pobytu dziecka.

Czy sąd zawsze ustala kontakty z dzieckiem w trakcie sprawy rozwodowej?

Sprawa o rozwód kończy się rozstrzygnięciem sądu o kontaktach z dzieckiem – nie oznacza to jednak, że sąd zawsze decyduje o tym, jak ma wyglądać ich harmonogram. Rodzice mogą poczynić w tej kwestii ustalenia między sobą i przygotować pisemne porozumienie rodzicielskie (plan wychowawczy). Zgodnie z art. 58 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli takie porozumienie jest zgodne z dobrem dziecka, to sąd może się do niego przychylić. Porozumienie między rodzicami powinno obejmować ustalenia co do wykonywania władzy rodzicielskiej i szczegółów (np. terminów i formy) kontaktów z dzieckiem. Takie porozumienie należy jednak dobrze przemyśleć – jak można przeczytać na stronie https://bskancelaria.pl, pochopne działania mogą przynieść skutek odwrotny od zamierzonego.

Gdy rozwodzący się małżonkowie wspólnie o to zawnioskują, sąd nie będzie orzekał o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Jeżeli jednak osiągnięcie porozumienia nie będzie możliwe, kwestie kontaktów rodziców z dzieckiem zostaną rozstrzygnięte w toku sprawy rozwodowej z uwzględnieniem dobra dziecka na podstawie m.in. dowodów i opinii kuratora czy biegłych.

Jak zmienić ustalony harmonogram kontaktów z dzieckiem?

Niekiedy zachodzi konieczność zmiany ustalonego harmonogramu kontaktów z dzieckiem. Przyczyny bywają różne – wiek dziecka, zmiana miejsca zamieszkania dziecka lub rodzica czy realizacja kontaktów mająca negatywny wpływ na dziecko (np. gdy rodzic spożywa przy dziecku alkohol). Jak zmienić harmonogram kontaktów z dzieckiem? To zależy od tego, czy rodzice spisali między sobą porozumienie, czy też zwrócili się o rozstrzygnięcie kwestii kontaktów z dzieckiem do sądu.

W pierwszym przypadku rodzice mogą sprawę kontaktów z dzieckiem załatwić między sobą. Jeżeli jednak jeden z rodziców wcześniej złożył wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, to pozostaje droga sądowa. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy – mimo wyroku sądu – byli partnerzy pozostają w dobrych relacjach i są w stanie osiągnąć kompromis.

*

Chcesz uregulować kontakty z dzieckiem? Twoje dziecko podrosło i chcesz z nim spędzać więcej czasu? Rozważ skorzystanie z pomocy adwokatów specjalizujących się w sprawach wykonywania władzy rodzicielskiej. Adwokat Przemysław Sokołowski (ukończył KUL i od 2006 roku pełnił funkcje orzecznicze m.in. w Sądzie Rejonowym w Legionowie) oraz adwokat Marek Bednarczyk (absolwent UMCS, sprawował funkcje orzecznicze m.in. w Sądzie Rejonowym w Legionowie) to wspólnicy w Kancelarii Adwokackiej Bednarczyk & Sokołowski, która kieruje swoją ofertę do osób poszukujących wsparcia w zakresie prawa rodzinnego.