Geoportal Radom i informacje o mapach geodezyjnych

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 5 stycznia 2024 7 min. czytania

Mapa geodezyjna i Geoportal w w Radomiu

Podstawowe informacje na temat działki można zaczerpnąć z Geoportalu, jednak podczas starania się o podział działki, pozwolenie na budowę, czy inną inwestycję budowlaną, wymagane jest posiadanie mapy geodezyjnej. Jak ją zdobyć? Jakie są koszty mapy geodezyjnej? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku. 

Geoportal Radom

Geoportal, często określany mianem e-mapy, to bezpłatny portal zapewniający dostęp do usług danych przestrzennych gromadzonych przez Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny. Służy on do przeglądania, pobierania i przekształcania danych przestrzennych. Umożliwia odczytanie danych działek w Radomiu, które są bardzo przydatne podczas załatwiania spraw związanych z nieruchomościami.

Jak korzystać z Geoportalu?

Geoportal oferuje użytkownikowi wiele możliwości, jeżeli chodzi o pozyskiwanie danych o wybranym terenie. Dla ułatwienia na stronie znajduje się wyszukiwarka, która umożliwia szybkie znalezienie interesującej działki - wystarczy wpisać jej numer lub dokładny adres. Użytkownik może nakładać i zdejmować z mapy różne warstwy, aby uzyskać dane, których poszukuje.

Geoportal Ongeo

Geoportal OnGeo.pl

Portal umożliwia pobranie tzw. raportu o terenie, który zawiera ponad 30 map geodezyjnych, dla dowolnej działki. Przykładowe mapy to: EGiB, MPZP, zdjęcia satelitarne, tereny zalewowe, planowane inwestycje, uzbrojenie terenu w media, dostęp do drogi i geologia terenu. Przed zamówieniem map można sprawdzić, jak wygląda przykładowy raport o terenie.

Aby uzyskać raport, należy:

 • wejść na stronę ongeo.pl,
 • wyszukać interesującą działkę i kliknąć w nią na mapie,
 • wybrać z listy interesujące tematy, które trafią do analizy działki,
 • opłacić raport, który wygeneruje się automatycznie po 5 minutach w formacie .PDF.

Wydrukowana z Geoportalu mapa nie może być wykorzystywana jako dokument składany podczas załatwiania spraw urzędowych. Dotyczy to również map pozyskanych dzięki OnGeo - służą wyłącznie do celów informacyjnych i poglądowych. Aby załatwić sprawę urzędową np. pozwolenie na budowę w Radomiu, konieczne jest posiadanie mapy geodezyjnej. Można ją uzyskać składając odpowiedni wniosek lub korzystając z usług geodety. 

Czym jest mapa geodezyjna?

Czym jest mapa geodezyjna?

Mapa geodezyjna to dokument powstały na podstawie kopii mapy zasadniczej. Zawiera informacje z ewidencji gruntów i budynków oraz dane o ukształtowaniu, zagospodarowaniu i uzbrojeniu konkretnego terenu.

Mapa geodezyjna nie zawsze może służyć do celów projektowych, ponieważ mapa zasadnicza, na podstawie której jest tworzona, rzadko bywa aktualna.

Mapy geodezyjne tworzone są przez uprawnionych do tego geodetów.

Kiedy wymagana jest mapa geodezyjna w Radomiu?

Najczęściej mapy geodezyjne wykorzystywane są w przypadku podziału nieruchomości, w trakcie zagospodarowania działki pod budowę domu i tworzenia projektu architektoniczno-budowlanego.

Jakie są rodzaje map geodezyjnych?

Jakie są rodzaje map geodezyjnych?

Wyróżniamy cztery rodzaje map geodezyjnych, a każda z nich służy do innych celów.

Mapa zasadnicza

Określa granice i media, jakie znajdują się na danym terenie. Niestety, najczęściej ten rodzaj mapy ma charakter archiwalny, gdyż zawiera nieaktualne dane - mimo to, wykorzystywana jest przy uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy.

Mapa do celów projektowych

Ta mapa wykonywana jest przez geodetę, wykorzystywana jako załącznik do projektu architektoniczno-budowlanego oraz przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę w Radomiu. Warto pamiętać, że jest ona ważna tylko przez pewien okres czasu.

Jaka jest ważność mapy do celów projektowych?

Nie wyznaczono terminu ważności mapy do celów projektowych. Zakłada się jednak, że jej przedawnienie następuje w momencie odnotowania zmiany na terenie, którego dotyczy.

Mapa inwentaryzacyjna

Wykonuje się ją już po zakończeniu całej budowy lub jej etapów. Jest ona niezbędna przy staraniu się o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego w Radomiu oraz po wykonaniu przyłączy.

Mapa multimedialna

Dostępna na portalu geoportal.gov.pl. Najczęściej wykorzystywana przy braku innych map dotyczących konkretnego terenu. Mapa ta dostępna jest od ręki na stronie geoportal.gov.pl.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak wygląda mapa geodezyjna?

Jak wygląda mapa geodezyjna?

Mapa geodezyjna, jak każda inna mapa, posiada skalę, w której została wykonana. Tego rodzaju dokumenty wykonuje się w skali:

 • 1:250 – dla obszarów o bardzo dużym zagęszczeniu obiektów,
 • 1:500 – 1:1000 – dla obszarów wysoko zurbanizowanych,
 • 1:1000 – 1:2000 – dla obszarów średnio zurbanizowanych,
 • 1:5000 - dla obszarów rolnych i leśnych.

Oprócz tego na mapie zobaczymy: 

 • kartograficzną reprezentację obiektów, 
 • nazwy, skróty i oznaczenia, 
 • nazwę mapy, 
 • godło, 
 • geodezyjny układ odniesienia, 
 • siatkę kwadratów, 
 • lokalizację obszaru uwzględniającą podział administracyjny, 
 • granice działki oraz jej otoczenia,
 • położenie najbliższych budynków,
 • dane inwestora, 
 • nazwę miejscowości, 
 • imię i nazwisko geodety wraz z numerem uprawnień, 
 • oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej.

Czym są oznaczenia na mapie geodezyjnej i jak je odczytać?

Na każdej mapie geodezyjnej znajduje się wiele oznaczeń, mających ułatwić jej odczytywanie. 

Skrót

Rozwinięcie skrótu

proj.

budowla podziemna – projektowana

bud.

budowla podziemna – w budowie

t budynek garażu
g

budynek gospodarstwa rolnego

mj budynek mieszkalny jednorodzinny
md budynek o dwóch mieszkaniach
mt budynek o trzech i więcej mieszkaniach
mz budynek zbiorowego zamieszkania
p budynek przemysłowy
ch. chodnik
dr. droga bez nazwy
i.b. inna budowla
O.dz. ogród działkowy
c przewód ciepłowniczy
e przewód elektroenergetyczny
g przewód gazowy
i przewód inny
k przewód kanalizacyjny
Rn przewód nadziemny
Rz przewód naziemny
x przewód niezidentyfikowany
proj. przewód projektowany
t przewód telekomunikacyjny
bud. przewód w budowie
w przewód wodociągowy
G stacja gazowa
Tr stacja transformatorowa
w. woda płynąca, woda stojąca, woda w urządzeniu wodnym, rów melioracyjny, rów przydrożny

Ile kosztuje mapa geodezyjna w Radomiu

Nie ustalono jednej, konkretnej ceny za wydanie mapy geodezyjnej. Jej cena będzie zależała od rodzaju mapy geodezyjnej, ukształtowania terenu oraz miejsca w Radomiu, gdzie zostanie zamówiona.

Rodzaj mapy geodezyjnej Koszt
Mapa zasadnicza od 50 - 100 zł
Mapa do celów projektowych od 1500 - 2000 zł
Mapa inwentaryzacyjna od 1000 - 1500 zł
Mapa multimedialna (mapa nie może być podstawą do wykonania mapy do celów projektowych)                                               

darmowa

Gdzie można otrzymać mapę geodezyjną w Radomiu?

To, gdzie zgłosić się, aby otrzymać mapę geodezyjną, zależy od jej rodzaju.

 • mapa zasadnicza - należy złożyć wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wydziale geodezji i kartografii urzędu w Radomiu ,
 • mapa do celów projektowych - sporządzana przez geodetę w Radomiu,
 • mapa inwentaryzacyjna - sporządzana również przez geodetę,
 • mapa multimedialna - portal www.geoportal.gov.pl.

Ile się czeka na mapę geodezyjną w Radomiu?

Czas oczekiwania na mapę geodezyjną w Radomiu różni się ze względu na rodzaj mapy, który chce się uzyskać.

 • mapa zasadnicza - od ręki;
 • mapa do celów projektowych - od 4 do 8 tygodni;
 • mapa inwentaryzacyjna - od tygodnia do 8 tygodni;
 • mapa multimedialna - od ręki.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę mapa geodezyjna w Radomiu?

Aby załatwić sprawę mapa geodezyjna w Radomiu, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta pod adresem ul. Jana Kilińskiego 30 w Radomiu, lub z 1 inną instytucją.

Urząd Miasta w Radomiu

adres: ul. Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom

tel. +48483620419 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Starostwo Powiatowe w Radomiu

adres: ul. T. Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

tel. +48483815022 

strona www rezerwacja kolejki

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-15:30
pt: 07:00-15:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu