To ostatnia szansa na otrzymanie dodatku osłonowego! Jak złożyć wniosek?

17 października 2022

Dodatek osłonowy to element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. To już ostatni moment, aby złożyć wniosek w tej sprawie. Sprawdź, czym jest i komu przysługuje dodatek osłonowy.

To ostatnia szansa na otrzymanie dodatku osłonowego! Jak złożyć wniosek?
To ostatnia szansa na otrzymanie dodatku osłonowego! Jak złożyć wniosek?

Ostatnia szansa na złożenie wniosku

Aby otrzymać dodatek osłonowy, należy złożyć wniosek w jednym z dwóch terminów — do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku. Ci, którzy spóźnili się z wnioskiem do końca stycznia, nadal mogą ubiegać się o wsparcie. Wystarczy, że zrobią to do 31 października tego roku. W tym przypadku wyplata 100% dodatku, zostanie zrealizowana do 2 grudnia. Gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa, będą sukcesywnie wypłacać dodatek.

Czym jest dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy to świadczenie pieniężne, które ma na celu zapewnienie wsparcia dla osób o niskich dochodach. Ma również chronić społeczeństwo przed ubóstwem energetycznym. Świadczenie przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. 

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota świadczenia będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat dodatku osłonowego, sprawdź przygotowany przez nas poradnik


Powiązana sprawa