Program „Mieszkanie za remont”

16 stycznia 2023

Program „Mieszkanie za remont” to możliwość wynajęcia mieszkania na preferencyjnych warunkach w zamian za przeprowadzenie w nim remontu. Jest on organizowany przez niektóre gminy i miasta. Na czym to polega? Kto może starać się o „Mieszkanie za remont”?

Program „Mieszkanie za remont”
Program „Mieszkanie za remont”

Skąd pomysł na „Mieszkanie za remont”?

Z roku na rok dostępnych mieszkań komunalnych i socjalnych jest coraz mniej, a te znajdujące się w użytku, bardzo często są w złym stanie. Gminy nie mają pieniędzy na remont takich lokali. Z tej przyczyny narodził się program „Mieszkanie za remont”.

Powstał on z inicjatywy niektórych miast oraz gmin i polega na tym, że mieszkania komunalne oraz socjalne są udostępniane pod wynajem, w zamian za ich wyremontowanie. Wynajem takiego lokum zawierany jest na preferencyjnych warunkach, co przez społeczeństwo może być odbierane raczej pozytywnie, ponieważ można posiadać mieszkanie bez konieczności wzięcia kredytu hipotecznego. Osoba, która wyremontuje lokal, może w nim zamieszkać, opłacając znacznie niższy czynsz lub być zwolniona okresowo z jego płacenia. 

Jakie mieszkania może otrzymać zainteresowany?

Gdy ktoś zdecyduje się wziąć udział w tym przedsięwzięciu, może otrzymać mieszkanie komunalne lub socjalne, które jest własnością gminy lub miasta:

  • mieszkanie komunalne — przeznaczone dla osób, które chcą wynająć je na dłuższy czas lub bezterminowo, dla osób o niskich dochodach, które nie posiadają własnego mieszkania lub mieszkają w bardzo ciasnym lokalu;
  • mieszkanie socjalne — wynajmowane jest na czas określony osobom, które mają najcięższą sytuację finansową, np. osoby po eksmisji, bezrobotni. 

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z programu?

Nie każdy może otrzymać lokal od gminy lub miasta. Osoba, która jest zainteresowana programem, powinna:

  • mieszkać w gminie lub mieście na stałe;
  • posiadać środki na remont mieszkania.

Oprócz tego nie można mieć prawa własności lub współwłasności do innej nieruchomości na terenie danej gminy, a dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać pewnej kwoty. Poziom kwoty określany jest indywidualnie przez każdą gminę. Co więcej, w poszczególnych miejscowościach często określane są dodatkowe wymogi.

Kiedy można skorzystać z programu „Mieszkanie za remont”? 

Program organizowany jest cyklicznie, dlatego najlepiej zapytać o to w swojej gminie lub mieście, np. informacje można sprawdzić na stronie internetowej urzędu.

Jak dostać „Mieszkanie za remont”? 

Przede wszystkim należy sprawdzić, czy gmina lub miasto, w której mieszka osoba zainteresowana oferuje taki program. Jeżeli tak, trzeba zapoznać się z jego warunkami, ponieważ różnią się one w zależności od miejscowości. Później trzeba zapoznać się z listą mieszkań do remontu oraz ustalić termin oględzin lokalu. Po wstępnych oględzinach należy udać się do urzędu miasta lub gminy i złożyć wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami, które wymaga miasto (np. zaświadczenie o dochodach). Wniosek będzie rozpatrywany przez urząd. Osoby, które zakwalifikowały się do programu, zwykle zostają umieszczone na stronie internetowej BIP

Jakie miasta biorą udział w programie?

W programie biorą udział m.in. Katowice, Kraków, Szczecin, Poznań, Gliwice. Informację o dostępności programu w swoim mieście można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy


Powiązana sprawa