Wniosek o uzyskanie numeru budynku

Aktualizacja: 22 listopada 2021

Brak adresu uniemożliwia zameldowanie w danej nieruchomości, odbieranie korespondencji czy przesyłek kurierskich oraz prowadzenie działalności gospodarczej. Rozwiązaniem problemu może być uzyskanie numeru budynku. Jak się o niego starać? Cały proces opisany został w poniższej instrukcji!

Czym jest numer porządkowy?

Jest to specjalny numer, którym oznacza się budynki na danej ulicy (np. ul. Kwiatowa 12 w Krakowie) lub budynki w miejscowości, która nie posiada nazw ulic i placów np. Gumienice 167. Do numeru mogą być dodawane również litery, np. Kwiatowa 15 D.

Jakie budynki muszą posiadać numery porządkowe?

Wśród budynków, które muszą posiadać numery porządkowe wymienia się:

 • budynki mieszkalne,
 • budynki biurowe,
 • szpitale,
 • budynki o charakterze edukacyjnym np. szkoły,
 • budynki ogólnodostępne wykorzystywane na cele kultury i kultury fizycznej;
 • placówki opieki medycznej;
 • budynki przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej.

Niektóre obiekty mogą posiadać numery porządkowe, jednak nie jest to obligatoryjne. Są to garaże, parkingi, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc wypoczynku i działalności gospodarczej.

Kto może złożyć wniosek o nadanie numeru budynku?

O przyznanie numeru budynku może starać się zarówno jego właściciel, władający, użytkownik wieczysty, zarządca, jak i dzierżawca.

Jak złożyć wniosek o nadanie numeru budynku?

Obecnie wniosek możemy złożyć na 3 sposoby:

 • w urzędzie,
 • listownie,
 • przez Internet - korzystając z portalu biznes.gov.pl. Wówczas wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Gdzie złożyć wniosek o numer budynku?

Wnioskować o numer budynku można w urzędzie miasta lub gminy, urzędzie dzielnicy oraz urzędzie miasta na prawach powiatu. Warto skorzystać z wyszukiwarki na dole strony i dowiedzieć się, gdzie można złożyć dokumenty w najbliższej okolicy!

Uwaga! Wniosek należy złożyć do urzędu miasta bądź gminy, na której terenie znajduje się budynek, dla którego chce się uzyskać numer porządkowy!

Ile kosztuje uzyskanie numeru budynku?

Złożenie wniosku o nadanie numeru budynku jest całkowicie bezpłatne. Opłaty mogą się pojawić jedynie w sytuacji korzystania z usług pełnomocnika - wówczas należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 złotych. Opłata nie obowiązuje, gdy pełnomocnictwo udzielane jest mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. 

Kiedy złożyć wniosek o nadanie numeru budynku?

O przyznanie numeru budynku najlepiej starać się przed rozpoczęciem jego użytkowania. Urząd może ustalić numer porządkowy również dla budynku będącego w trakcie budowy, a także planowanego do wybudowania. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zrobić to później – wniosek można złożyć w dowolnym momencie.


Wniosek o nadanie numeru budynku

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oto lista dokumentów, które należy złożyć w urzędzie, aby nadany został  numer budynku:

 • wniosek o ustalenie numeru porządkowegol
 • mapa: zasadnicza, ewidencyjna, z projektem podziału, topograficzna w skali nie mniejszej niż 1:0000 (wystarczy dostarczyć kopię jednej z nich) – w przypadku ich braku można dołączyć kopię projektu zagospodarowania działki lub terenu; Na mapie kolorem zaznaczamy budynek, dla którego staramy się o nadanie numerul
 • Pełnomocnictwo i dowód uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli osobiście nie możemy złożyć wniosku.

Gdzie zdobyć kopie map wymagane w urzędzie?

Mapę zasadniczą oraz ewidencyjną można uzyskać w urzędzie prowadzącym państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Jeżeli zaś chodzi o mapę z projektem podziału – wykonuje ją geodeta przy postępowaniu w sprawie podziału nieruchomości.

Najłatwiej jest zdobyć projekty zagospodarowania działki lub terenu, gdyż jest on częścią projektu budowlanego.

Jak złożyć wniosek w urzędzie?

 1. Pierwszym krokiem jest przygotowanie wniosku i potrzebnych dokumentów.
 2. Następnie należy złożyć wniosek w urzędzie
 3. Zarówno wnioskujący jak i wszyscy właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego.
 4. Ostatnim krokiem jest umieszczenie na budynku tabliczki z numerem porządkowym – należy przymocować ją w widocznym miejscu!

Jak złożyć wniosek przez Internet?

 1. Należy wejść na stronę biznes.gov.pl i kliknąć przycisk "Załatw online"
 2. Następnie konieczne jest zalogowanie się - można to zrobić przez login.gov.pl lub adres e-mail.
 3. Kolejnym krokiem jest wypełnienie wniosku - należy upewnić się, czy dane zostały poprawnie uzupełnione!
 4. Dołączamy wymagane załączniki.
 5. Następnie trzeba podpisać wniosek. Można to zrobić za pomocą podpisu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.
 6. Ostatnim krokiem jest wysłanie wniosku i oczekiwanie na odpowiedź z urzędu!

Jak długo czeka się na zawiadomienie o ustaleniu numeru budynku?

Urząd powinien wydać zawiadomienie w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

Kto musi zamontować tabliczkę z numerem?

Obowiązek zamontowania tabliczki z numerem mają właściciele danej nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają. Są to np. użytkownicy wieczyści, dzierżawcy lub zarządcy.

Tabliczkę trzeba umieścić na budynku w ciągu 30 dni od dnia, w którym wnioskujący otrzyma zawiadomienie o ustaleniu numeru.

Uwaga! Koszt tabliczki pokrywamy samodzielnie. 

Jakie informacje powinny się znaleźć na tabliczce?

Oto informacje, które powinny się znaleźć na tabliczce widniejącej na budynku:

 • numer porządkowy,
 • nazwa ulicy lub placu,
 • nazwa miejscowości – jeżeli miejscowość nie posiada nazw ulic i placów,
 • nazwa dzielnicy/osiedla – jeżeli wymaga tego samorząd terytorialny.

Czy można się odwołać od decyzji urzędu?

Przepisy nie przewidują możliwości odwołania się. Jeżeli wniosek spełnia wszystkie wymagania, to urząd nie ma podstaw, aby odmówić ustalenia numeru porządkowego. Jeżeli wnioskujący jest niezadowolony z działań urzędu, to może złożyć skargę do sądu administracyjnego.


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - uzyskanie numeru budynku w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz dokumenty dot. sprawy - uzyskanie numeru budynku