Nadanie numeru budynku (np domu) Warszawa - wniosek PDF wzór 2023

Nadanie numeru porządkowego domu Warszawa

Brak adresu uniemożliwia zameldowanie w Warszawie, odbieranie korespondencji czy przesyłek kurierskich oraz prowadzenie działalności gospodarczej. Rozwiązaniem problemu może być uzyskanie numeru budynku. Jak się o niego starać? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest numer porządkowy?

Jest to specjalny numer, którym oznacza się budynki na danej ulicy (np. ul. Kwiatowa 12 w Krakowie) lub budynki w miejscowości, która nie posiada nazw ulic i placów np. Gumienice 167. Do numeru mogą być dodawane również litery, np. Kwiatowa 15 D.

Jakie budynki muszą posiadać numery porządkowe?

Wśród budynków, które muszą posiadać numery porządkowe wymienia się:

 • budynki mieszkalne,
 • budynki biurowe,
 • szpitale,
 • budynki o charakterze edukacyjnym np. szkoły,
 • budynki ogólnodostępne wykorzystywane na cele kultury i kultury fizycznej,
 • placówki opieki medycznej,
 • budynki przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej.

Niektóre obiekty mogą posiadać numery porządkowe, jednak nie jest to obligatoryjne. Są to garaże, parkingi, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc wypoczynku i działalności gospodarczej.

Kto może złożyć wniosek o nadanie numeru budynku w Warszawie?

O przyznanie numeru budynku w Warszawie może starać się zarówno jego właściciel, władający, użytkownik wieczysty, zarządca, jak i dzierżawca.

Kiedy złożyć wniosek o nadanie numeru budynku?

Wniosek można złożyć w dowolnym momencie - przed, w trakcie oraz po zakończeniu budowy budynku.

Nadanie numeru budynku w budowie

Nadanie numeru budynku w budowie

Aby otrzymać numer porządkowy budynku nie trzeba wcześniej starać się o pozwolenie na jego użytkowanie ani składać zawiadomienia o zakończeniu budowy w Warszawie. Urząd może ustalić numer porządkowy również dla budynku będącego w trakcie budowy, a także takiego, którego budowa się jeszcze nie rozpoczęła. Nadanie numeru porządkowego budynku w budowie czy planowanego następuje na podstawie złożenia tego samego wniosku, co w przypadku obiektów gotowych, z wydanym pozwoleniem na użytkowanie w Warszawie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o nadanie numeru domu

Dokumenty aby nadać numer budynku

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oto lista dokumentów, które należy złożyć w urzędzie, aby nadany został numer budynku:

Gdzie złożyć wniosek o numer budynku w Warszawie?

Obecnie wniosek można złożyć na 3 sposoby:

Wniosek należy złożyć do urzędu miasta bądź gminy, na której terenie znajduje się budynek, dla którego chce się uzyskać numer porządkowy!

Jak złożyć wniosek o nadanie numeru domu w urzędzie w Warszawie?

 1. Pierwszym krokiem jest przygotowanie wniosku i potrzebnych dokumentów.
 2. Następnie należy złożyć wniosek w urzędzie w Warszawie.
 3. Zarówno wnioskujący jak i wszyscy właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego.
 4. Ostatnim krokiem jest umieszczenie na budynku tabliczki z numerem porządkowym – należy przymocować ją w widocznym miejscu!

Jak złożyć wniosek o nadanie numeru online przez Internet?

Wniosek o nadanie numeru budynku online

 1. Należy wejść na stronę biznes.gov.pl i kliknąć przycisk "Załatw online".
 2. Następnie konieczne jest zalogowanie się - można to zrobić przez login.gov.pl lub adres e-mail. W przypadku logowania przez login.gov.pl, można skorzystać z Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Aby zalogować się przez adres mailowy, trzeba posiadać konto na platformie biznes.gov.pl.
 3. Wnioskujący może wybrać, czy składa dokumenty w swoim imieniu czy jako pełnomocnik.
 4. Kolejnym krokiem jest wypełnienie wniosku: należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz ten, dla którego chce się uzyskać numer budynku - należy upewnić się, czy dane zostały poprawnie uzupełnione!
 5. Konieczne jest dodanie wymaganych załączników.
 6. Następnie trzeba podpisać wniosek. Można to zrobić za pomocą podpisu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.
 7. Ostatnim krokiem jest wysłanie wniosku i oczekiwanie na odpowiedź z urzędu.

Ile kosztuje uzyskanie numeru budynku?

Złożenie wniosku o nadanie numeru budynku jest bezpłatne. Opłaty mogą się pojawić jedynie w sytuacji korzystania z usług pełnomocnika, za które należy zapłacić 17 złotych. Opłata nie obowiązuje, gdy pełnomocnictwo udzielane jest mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Jak długo czeka się na numer budynku?

Jak długo czeka się na zawiadomienie o ustaleniu numeru budynku?

Urząd w Warszawie powinien wydać zawiadomienie w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Kto musi zamontować tabliczkę z numerem budynku?

Obowiązek zamontowania tabliczki z numerem mają właściciele danej nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają. Są to np. użytkownicy wieczyści, dzierżawcy lub zarządcy.

Tabliczkę trzeba umieścić na budynku w ciągu 30 dni od dnia, w którym wnioskujący otrzyma zawiadomienie o ustaleniu numeru.

Koszt tabliczki należy pokryć samodzielnie. 

Jakie informacje powinny się znaleźć na tabliczce?

Oto informacje, które powinny się znaleźć na tabliczce widniejącej na budynku:

 • numer porządkowy,
 • nazwa ulicy lub placu,
 • nazwa miejscowości – jeżeli miejscowość nie posiada nazw ulic i placów,
 • nazwa dzielnicy/osiedla – jeżeli wymaga tego samorząd terytorialny.

Czy można się odwołać od decyzji urzędu w Warszawie?

Przepisy nie przewidują możliwości odwołania się. Jeżeli wniosek spełnia wszystkie wymagania, to urząd w Warszawie nie ma podstaw, aby odmówić ustalenia numeru porządkowego. Jeżeli wnioskujący jest niezadowolony z działań urzędu, to może złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Co grozi za brak tabliczki z numerem budynku?

Brak tabliczki to wykroczenie i podlega karze grzywny do 250 zł lub karze nagany.
Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę nadanie numeru budynku w Warszawie?

Aby załatwić sprawę nadanie numeru budynku w Warszawie, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Bemowo przy ul. ul. Powstańców Śląskich 70, lub z 17 innymi instytucjami.

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Bemowo w Warszawie

adres: ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa

tel. +48224437644 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Białołęka w Warszawie

adres: ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa

tel. +48224438400 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Bielany w Warszawie

adres: ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa

tel. +48224434700 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Mokotów w Warszawie

adres: ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa

tel. +48224436500 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Ochota w Warszawie

adres: ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa

tel. +48225783500 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Praga Południe w Warszawie

adres: ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

tel. +48224435555 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Praga Północ w Warszawie

adres: ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

tel. +48224437900 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Rembertów w Warszawie

adres: aleja Gen. Antoniego Chruściela Montera 28, 04-401 Warszawa

tel. +48224433889 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

adres: ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

tel. +48224439100 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Targówek w Warszawie

adres: ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa

tel. +48224438727 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Ursus w Warszawie

adres: pl. Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa

tel. +48224436000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Ursynów w Warszawie

adres: al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

tel. +48224437100 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Wawer w Warszawie

adres: ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa

tel. +48224437000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Wesoła w Warszawie

adres: ul. 1 Praskiego Pułku WP 33, 05-075 Warszawa

tel. +48224434000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Wilanów w Warszawie

adres: ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa

tel. +48224435069 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Włochy w Warszawie

adres: al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa

tel. +48224434444 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Wola w Warszawie

adres: al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa

tel. +48224435800 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Żoliborz w Warszawie

adres: ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa

tel. +48224439000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę nadanie numeru budynku online?

Biznes.gov.pl
Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy.

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 17,5 tys. dokumentów!
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku [PDF]
Pobierz dokument