Ślub cywilny, kościelny i konkordatowy za granicą - organizacja, koszt i dokumenty 2023

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 22 września 2023

Ślub za granicą

Obecnie coraz więcej par decyduje się na zawarcie związku małżeńskiego poza granicami Polski. Często taka decyzja nie jest podyktowana krajem pochodzenia przyszłego małżonka, lecz chęcią urozmaicenia uroczystości. Jaki ślub można wziąć za granicą? Jakie dokumenty należy przygotować? Ile to kosztuje? Czy ślub wzięty za granicą jest ważny w Polsce? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czy Polak może wziąć ślub za granicą?

Tak, Polak może zawrzeć związek małżeński poza granicami Polski. Coraz częściej pary stawiają na ceremonię w gorących krajach południowej Europy lub na wyspach takich jak Dominikana, Hawaje czy Seszele.

Jaki ślub można wziąć za granicą?

Ślub cywilny za granicą

Narzeczeni chcący pobrać się za granicą mogą wybierać spośród różnych rodzajów ceremonii. Mogą wziąć ślub:

⚠ Ślub symboliczny nie posiada mocy prawnej! ⚠

Ślub cywilny za granicą

Ślub kościelny za granicą

Ślub cywilny w każdym kraju wygląda bardzo podobnie - ceremonia może się odbyć zarówno w urzędzie, jak i w plenerze - na plaży, w parku etc. Państwo młodzi składają przysięgi i podpisują stosowne dokumenty. W ceremonii może uczestniczyć polski tłumacz z konsulatu.

Ślub kościelny za granicą

W przypadku ślubu kościelnego państwo młodzi mogą wybierać wśród różnych obrządków. Ślubu może udzielić zarówno zagraniczny kapłan, jak i polski ksiądz. Ceremonia może odbyć się w świątyni odpowiadającej danemu obrządkowi lub w plenerze. 

Kiedy zacząć planować ślub za granicą?

Najlepiej organizację przedsięwzięcia rozpocząć co najmniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu

Jak zaplanować ślub za granicą?

Jak zorganizować ślub za granicą?

Przyszli małżonkowie mogą zająć się organizacją wydarzenia samodzielnie lub poprosić o pomoc jedno ze specjalnych biur podróży organizujących ceremonie ślubne za granicą. W razie jakichkolwiek wątpliwości można zwrócić się do polskiego konsulatu znajdującego się w kraju, w którym ma odbyć się ceremonia - urzędnicy znają wszystkie lokalne przepisy, co pozwoli uniknąć potencjalnych problemów.

Ile kosztuje ślub za granicą?

Koszt formalności związanych z zagranicznym ślubem będzie się różnił w zależności od miejsca, w którym ma się odbyć ceremonia. Szczegółowych informacji o kosztach formalności związanych z ceremonią zawarcia małżeństwa należy poszukiwać w konsulacie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Ślub za granicą - wymagane dokumenty

Jakie dokumenty przygotować do ślubu za granicą?

To, jakie dokumenty są wymagane, aby zawrzeć małżeństwo za granicą, zależy od kraju, w którym ma się odbyć ceremonia. W większości krajów wystarczy przedstawić:

Odpisy i zaświadczenie można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego. Zaświadczenie można również uzyskać za pośrednictwem konsula, po dokonaniu opłaty konsularnej. Jeśli ślub ma odbyć się w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, można wnioskować o wydanie urzędowego tłumaczenia zaświadczenia za opłatą w wysokości 17 zł.

O inne dokumenty, które mogą okazać się przydatne podczas ślubu za granicą, należy zapytać w polskim konsulacie w kraju, w którym odbędzie się ceremonia. Wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone na język angielski lub urzędowy wybranego kraju.

Czy małżeństwo zagraniczne jest ważne w Polsce?

Czy małżeństwo zawarte za granicą jest ważne w Polsce?

Aby małżeństwo zawarte za granicą było legalne także w Polsce, konieczne jest zarejestrowanie zagranicznego aktu małżeństwa. W tym celu należy udać się do dowolnego urzędu stanu cywilnego w Polsce lub urzędu konsularnego właściwego pod względem terytorialnym. 

Aby zalegalizować ślub za granicą, należy złożyć:

  • wniosek o transkrypcję (dostępny w urzędzie),
  • oryginał zagranicznego aktu małżeństwa, 
  • tłumaczenie zagranicznego aktu małżeństwa dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula,
  • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem przez przysięgłego tłumacza - jeśli jeden z małżonków jest obcokrajowcem (w celu uzupełnienia brakujących danych w akcie małżeństwa),
  • potwierdzenie dowodu wpłaty.

Dokumenty można dostarczyć do urzędu osobiście lub listownie. Gdy tylko urzędnik przyjmie wniosek, rozpocznie się jego rozpatrzanie.

Dokumenty muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego!

Jeżeli małżonek zmienił nazwisko po zawarciu małżeństwa, musi pamiętać o wymianie dokumentów po powrocie do kraju!

Ile kosztuje w Polsce legalizacja małżeństwa zawartego za granicą?

Opłata skarbowa za wpisanie zagranicznego dokumentu w Polsce wynosi egalizację zagranicznego małżeństwa w Polsce wynosi 50 złotych, zaś opłata dodatkowa za uzupełnienie brakujących informacji - 39 złotych.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - Ślub za granicą w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 18,0 tys. dokumentów!
wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu małżenstwa

wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa

Pobierz wniosek