Pismo do urzędu miasta - wzór DOC 2022

Weryfikacja: 26 stycznia 2022

Pismo do urzędu miasta

Jeżeli dla sprawy, którą wnioskujący musi załatwić nie przewidziano gotowego formularza, będzie musiał samodzielnie sporządzić pismo ogólne. W poniższym poradniku  wyjaśniamy, z czego się składa i jak je napisać.

Czym jest pismo ogólne do urzędu miasta?

To rodzaj pisma służący – w tym przypadku – do komunikacji z urzędem miasta. Sporządza się je w sytuacji, gdy dla danej sprawy nie stworzono osobnego, gotowego formularza. 

Pamiętaj! Przed przystąpieniem do tworzenia pisma ogólnego, należy upewnić się, że dla sprawy, którą chce się załatwić, nie ma osobnego formularza. Informacji na ten temat należy poszukiwać na stronie internetowej urzędu miasta.

Warto pamiętać, że urząd miasta nie jest jedynym organem, który przyjmuje pisma ogólne - petent może napisać także pismo do urzędu skarbowego lub pismo do urzędu pracy.

Kto może złożyć pismo do urzędu miasta?

Pismo ogólne do urzędu miasta może złożyć każda osoba, mająca do załatwienia urzędową sprawę.

Jak złożyć pismo do urzędu miasta?

Jak złożyć pismo ogólne do urzędu miasta?

Pismo ogólne do urzędu miasta można złożyć aż na 3 sposoby:

  • osobiście, dostarczając dokumenty do urzędu,
  • listownie, wysyłając komplet dokumentów na adres urzędu,
  • przez Internet, korzystając z jednej z platform: ePUAP, biznes.gov.pl lub obywatel.gov.pl [ZALECANE].

Wysłanie pisma przez Internet wymaga posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. 

Ile kosztuje złożenie pisma do urzędu miasta?

Złożenie pisma do urzędu jest bezpłatne.

W jakich sprawach sporządzamy pismo ogólne do urzędu miasta?

Oto kilka przykładów spraw, do których załatwienia wymagane jest napisanie pisma ogólnego:

W sekcji Dokumenty umieściliśmy wzory pism odpowiednie dla wyżej wymienionych spraw!


Złożenie pisma do urzędu miasta

Wymagane dokumenty

Typ dokumentów, które będzie trzeba dostarczyć do urzędu miasta, będzie zależał od rodzaju sprawy, którą wnioskujący załatwia w urzędzie. Przed złożeniem pisma, warto skontaktować się z pracownikiem urzędu - on z pewnością wyjaśni, jakie dokumenty należy skompletować i dostarczyć do instytucji w celu rozpatrzenia sprawy.

Ile trwa rozpatrzenie pisma przez urząd miasta?

Jak długo czeka się na rozpatrzenie pisma przez urząd miasta?

Czas rozpatrzenia pisma i weryfikacji dokumentów zależy od stopnia skomplikowania sprawy i tempa pracy urzędu. W niektórych urzędach miasta pisma ogólne zostają rozpatrzone niezwłocznie, w innych – nawet do 30 dni.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - pismo do urzędu miasta w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości