Jak napisać oświadczenie? - wzór [DOC, PDF] 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl 2 min. czytania

Jak napisać oświadczenie

Oświadczenie to pismo urzędowe, którego celem jest przekazanie konkretnego komunikatu. Stanowi pisemne przedstawienie swojego stanowiska lub przekonań w określonym temacie i okolicznościach.

Czym jest oświadczenie?

Oświadczenie jest formą oficjalnej wypowiedzi, której celem jest zaprezentowanie swojego przekonania, poglądu lub stanowiska. To tekst o charakterze użytkowym, pisany w wielu różnych okolicznościach i z różnych powodów.

Wzór oświadczenia

Poniżej znajduje się przykładowe oświadczenie.

…………………………………
(miejscowość, data)

 

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana/ny ………………………………… legitymująca/cy się dowodem osobistym serii …………………………………, o numerze …………………………………, zamieszkała/ły pod adresem ………………………………… oświadczam, że:

  1. korzystam z pełni praw publicznych,

  2. nie byłam/em skazana/ny prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,

  3. nie byłam/em skazana/ny prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe.

 

…………………………………
(podpis)

Możesz również pobrać oświadczenie na swój komputer w dwóch formatach: DOC i PDF — pobierz.

Wzór oświadczenia ogólnego

Co powinno zawierać oświadczenie na piśmie?

Jak napisać oświadczenie?

W oświadczeniu niezależnie od jego tematu nie może zabraknąć takich elementów jak:

  • data i miejsce sporządzenia
  • informacje o osobie sporządzającej oświadczenie:
  • nagłówek np. “Oświadczenie o niekaralności”,
  • treść oświadczenia,
  • odręczny podpis.

Bardzo ważne jest, aby oświadczenie zostało napisane prostym, zrozumiałym językiem. Należy unikać górnolotnych fraz, emocjonalnego tonu oraz niepotrzebnych ozdobników. Ten rodzaj dokumentu musi być przede wszystkim zwięzły. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - oświadczenie w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 15,5 tys. dokumentów!
Wzór oświadczenia [DOC]
Pobierz dokument
Wzór oświadczenia [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu