Zastrzeżenie dowodu osobistego - kradzież, zgubienie 2022

Weryfikacja: 27 grudnia 2021

Zastrzeżenie dowodu osobistego

Bez dowodu osobistego obywatel nie jest w stanie załatwić wielu spraw urzędowych i finansowych. W przypadku zgubienia lub zniszczenia tego dokumentu, konieczne jest unieważnienie dotychczasowej wersji i wyrobienie wtórnika. Jak postępować w przypadku zgubienia dowodu osobistego? Gdzie zgłosić kradzież dokumentu? Czy można sprawdzić, czy dokument został zastrzeżony? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Utrata dowodu osobistego - co zrobić?

Kroki postępowania będą różne, w zależności od okoliczności utraty dokumentu. Oto najczęściej spotykane scenariusze:

 • kradzież dowodu osobistego (np. kradzież torebki z portfelem i wszelkimi dokumentami) → zastrzeż dokument w banku i zgłoś kradzież na policji, dokument zostanie automatycznie unieważniony
 • zapodzianie dowodu osobistego (np. jego zawieruszenie w domu) → zastrzeż dokument w banku i czasowo zawieś dowód, do momentu jego odnalezienia;.​​​​
 • zgubienie dowodu osobistego (zgubienie portfela na zakupach itp.) → zastrzeż dokument w banku i czasowo zawieś dowód lub zastrzeż go w urzędzie lub online;

Bez względu na to, która wersja zdarzeń miała miejsce, dowód osobisty należy natychmiast zgłosić do zastrzeżenia w banku i do zawieszenia lub unieważnienia w urzędzie, aby potencjalni złodzieje nie mieli okazji wykorzystania go w przestępstwach finansowych.

Zastrzeżenie dowodu osobistego w banku

Krok 1: Zastrzeżenie dowodu w banku

Polskie banki, operatorzy komórkowi, a także szereg instytucji i podmiotów gospodarczych wykorzystuje bazę dokumentów zastrzeżonych (dokumentyzastrzezone.pl) do weryfikacji swoich potencjalnych klientów. Zgłoszenie utraty dowodu osobistego w jednej placówce wystarczy, by każda z nich otrzymała odpowiednią informację. Dlatego jeśli tylko zauważysz brak dowodu osobistego, zgłoś ten fakt do swojego banku lub najbliższej placówki zastrzegającej dokumenty od wszystkich osób. Szybka reakcja pozwoli uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji finansowych, jeśli złodziej zdecyduje się użyć dokumentu. Zastrzeż swój dowód nawet wtedy, kiedy nie masz własnego konta bankowego! A jeśli dowód się odnajdzie, zastrzeżenie w banku można odwołać.

Jak zastrzec dowód osobisty w banku?

 • osobiście, odwiedzając swój bank lub dowolną placówkę, która dokonuje takich wpisów (link wyżej);
 • przez Internet lub w aplikacji mobilnej własnego banku;
 • telefonicznie we własnym banku;
 • przez konto bik.pl, jeśli wcześniej weryfikowałeś je zagubionym dokumentem.

Uwaga! Zastrzeżenie dokumentu w banku nie jest jednoznaczne z unieważnieniem dowodu w urzędzie. Należy złożyć dodatkowy wniosek.​​​​

 Zgłoszenie utraty dowodu osobistego

Krok 2: Zgłoszenie utraty dowodu na policji lub w urzędzie

Unieważnienie dowodu osobistego na policji - tylko w przypadku kradzieży

Jeżeli do utraty dowodu osobistego doszło w wyniku przestępstwa np. kradzieży czy włamania, fakt ten należy jak najszybciej zgłosić na policję. Wówczas nie trzeba już zgłaszać utraty dokumentu do urzędu miasta/gminy - zostanie on automatycznie unieważniony z chwilą przyjęcia policyjnego zgłoszenia. Kradzież tego dokumentu należy zgłosić niezwłocznie, gdyż dowód osobisty w niepowołanych rękach może być bardzo niebezpieczny!

Czasowe zawieszenie dowodu osobistego

Zapodziałeś swój dowód w domu i nie możesz go znaleźć? Jeżeli istnieje jeszcze szansa na to, że dowód się odnajdzie, wówczas można tylko czasowo zawiesić dokument (na maksymalny okres 14 dni) i w dowolnym momencie wycofać jego zawieszenie. Jeżeli w tym okresie zawieszenie nie zostanie wycofane, dojdzie do automatycznego zastrzeżenia dowodu.

Zastrzeżenie dowodu osobistego w urzędzie

Jeśli masz pewność, że zgubiłeś swój dowód “na mieście”, jak najszybciej zastrzeż dokument:

 • w najbliższym urzędzie miasta/gminy - na miejscu urzędnik zastrzeże zagubiony dokument,
 • przez internet, wypełniając odpowiedni wniosek za pomocą Profilu Zaufanego,
 • w polskim konsulacie, jeśli sytuacja ma miejsce poza granicami kraju.

Zgłaszający otrzyma zaświadczenie o zgubieniu dowodu, które jest niezbędne podczas czekania na wyrobienie nowego dokumentu.


 

Najczęściej zadawane pytania

Czy zgubienie dowodu osobistego trzeba zgłosić na policję?

Nie. Utratę dokumentu zgłasza się na policję w momencie, gdy doszło do niej w wyniku przestępstwa - kradzieży, włamania etc.

Zgubienie dowodu osobistego za granicą

Zgubienie dowodu osobistego za granicą - co zrobić?

Jeżeli dokument został zgubiony poza granicami Polski, należy to zgłosić do polskiego konsulatu w kraju, w którym się obecnie znajdujemy. Można tego dokonać osobiście, pocztą lub faksem.

Ile czeka się na zastrzeżenie dowodu?

Urzędnik unieważni lub czasowo zastrzeże dowód tuż po przyjęciu zgłoszenia.

Ile ważne jest zaświadczenie o zgubieniu dowodu?

Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, jednak nie dłużej niż przez 2 miesiące.

Jak sprawdzić, czy dowód został unieważniony?

Aby sprawdzić, czy dowód osobisty znajduje się w wykazie zawieszonych i unieważnionych, wystarczy wejść na stronę gov.pl i postępować zgodnie z instrukcją:

 1. Należy zalogować się za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu.
 2. Następnie zgłaszający zostanie przeniesiony na stronę obywatel.gov.pl, gdzie będzie musiał wpisać serię i numer dowodu osobistego, który chce sprawdzić.
 3. Na ekranie powinna się pojawić odpowiedź, czy dokument znajduje się w wykazie zawieszonych i unieważnionych dowodów osobistych.

Jeżeli odpowiedź nie wyświetli się na ekranie oznacza to, że sprawdzany dowód jest ważny lub nie został wydany przez polskiego urzędnika, dlatego nie widnieje w wykazie.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zastrzeżenie dowodu osobistego w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości