Zgoda rodzica na udział dziecka w zawodach sportowych - wzór zgody DOC i PDF 2023

Zgoda na zawody sportowe

Aby dziecko mogło wziąć udział w zawodach w szkole i poza nią niezbędna jest odpowiednia zgoda na piśmie. Przez wzgląd na kontuzjogenny charakter sportów i możliwość ewentualnego uszkodzenia ciała podczas udziału w zawodach, rodzic powinien na piśmie oświadczyć, że wyraża zgodę na udział dziecka w zawodach, oraz że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby dziecko brało w nich udział.

Kiedy zgoda na udział w zawodach jest wymagana?

Rodzic musi sporządzić pisemną zgodę na udział w zawodach sportowych, jeżeli dziecko jest niepełnoletnie. Taki dokument musi zostać sporządzony przy każdych kolejnych zawodach.

Gdzie dostarczyć zgodę na udział w zawodach?

Zgoda na udział w zawodach sporządzona przez rodzica lub opiekuna prawnego musi trafić do organizatora zawodów, a w przypadku zawodów szkolnych - nauczyciela wychowania fizycznego, który opiekuje się uczniami biorącymi udział w rywalizacji sportowej. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Zgoda na udział w zawodach - wzór

Zgoda na udział w zawodach powinna zawierać:

  • datę i miejscowość,
  • imię i nazwisko dziecka,
  • informację, do jakiej klasy uczęszcza dziecko,
  • pozwolenie na udział dziecka w zawodach,
  • rodzaj zawodów,
  • datę i miejsce, w którym odbywają się zawody,
  • oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału dziecka w zawodach,
  • czytelny podpis rodzica lub opiekuna dziecka.
Zgoda na udział dziecka w zawodach sportowych - wzór doc oraz pdf

Sprawdź także:

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zgoda na udział dziecka w zawodach sportowych w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 47,2 tys. dokumentów!
Zgoda na udział dziecka w zawodach sportowych [DOC]
Pobierz dokument
Zgoda na udział dziecka w zawodach sportowych [PDF]
Pobierz dokument