Zmiana numeru PESEL - wniosek DOC 2022

Weryfikacja: 14 kwietnia 2022

Zmiana numeru PESEL

W pewnych sytuacjach zmiana numeru PESEL jest konieczna. Kiedy należy się o nią starać? Gdzie złożyć wniosek? Ile kosztuje nadanie nowego numeru PESEL? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz w poniższym poradniku.

Kiedy można zmienić numer PESEL? 

Numer PESEL zawiera dwie istotne informacje: datę urodzenia oraz płeć obywatela. O zmianę numeru PESEL można wnioskować:

  • jeśli wnioskujący zmienia datę urodzenia;

  • w przypadku podania błędnych informacji przy nadaniu numeru PESEL (jeśli urzędnik został wprowadzony w błąd co do tożsamości wnioskującego);

  • jeśli urzędnik pomylił się podczas wprowadzania danych do systemu - podał błędną datę urodzenia lub płeć;

  • jeśli doszło do zmiany płci.

Kto może wnioskować o zmianę numeru PESEL?

Kto może wnioskować o zmianę numeru PESEL? 

To odpowiedni urzędnik załatwia wszystkie formalności związane ze zmianą numeru PESEL. Numer PESEL zmienia minister właściwy do spraw informatyzacji, natomiast wniosek o zmianę numeru PESEL składa:

  • kierownik urzędu stanu cywilnego - w przypadku zmiany daty urodzenia lub płci w akcie urodzenia na podstawie na przykład orzeczenia sądu lub prostuje błąd pisarski;

  • urząd gminy - w przypadku, gdy pomylił się w trakcie wprowadzania danych do systemu lub został wprowadzony w błąd, co do tożsamości osoby, której nadany został numer PESEL;

  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - jeśli wniosek był nadany przed 1 marca 2015 roku przez płatnika składek ubezpieczeniowych lub indywidualnie do ówczesnego MSW.

Ile kosztuje zmiana numeru PESEL?

Zmiana numeru PESEL w każdym przypadku jest bezpłatna.


Jakie dokumenty należy przygotować? 

Do zmiany numeru PESEL konieczne są:

  • podanie o zmianę numeru PESEL - jeśli numer PESEL był nadany na wniosek złożony przed 1 marca 2015 r.; 

  • dokumenty potwierdzające faktyczną datę urodzenia lub płeć.

Uwaga! Jeżeli numer PESEL był nadany na wniosek złożony po 1 marca 2015 roku nic nie trzeba przygotowywać. Urząd stanu cywilnego lub urząd gminy dopełni wszystkich formalności.

Gdzie złożyć wniosek o zmianę numeru PESEL?

Gdzie złożyć wniosek o zmianę numeru PESEL?

Wniosek o zmianę numeru PESEL należy wysłać pod wskazany adres:

Departament Zarządzania Systemami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

Uwaga! Nie ma możliwości złożenia wniosku osobiście. 

Ile czeka się na nadanie nowego numeru PESEL?

Czas oczekiwania na zmianę numeru PESEL wynosi maksymalnie 30 dni – liczone od dnia, w którym Kancelaria Prezesa Rady Ministrów otrzyma wysłane pismo.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zmiana numeru PESEL w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokument do pobrania - wzór DOC 2022