Wniosek o zmianę numeru PESEL

Aktualizacja: 26 marca 2021

Zmiana numeru PESEL

PESEL został nadany w wyniku pomyłki? Nastąpiła zmiana płci? W pewnych sytuacjach zmiana numeru PESEL jest konieczna. Kiedy należy się o nią starać? Gdzie złożyć wniosek? Ile kosztuje nadanie nowego numeru PESEL? Sprawdź, w jaki sposób można dokonać zmiany swojego numeru PESEL.

Kiedy można zmienić numer PESEL? 

Numer PESEL zawiera dwie istotne informacje: datę urodzenia oraz płeć obywatela. O zmianę numeru PESEL można wnioskować:

  • jeśli wnioskujący zmienia datę urodzenia,

  • w przypadku podania błędnych informacji przy nadaniu numeru PESEL (jeśli urzędnik mógł zostać wprowadzony w błąd, co do tożsamości wnioskującego), 

  • jeśli urzędnik pomylił się podczas wprowadzania danych do systemu (podał błędną datę urodzenia lub płeć),

  • jeśli doszło do zmiany płci.

Ile kosztuje zmiana numeru PESEL?

Usługa zmiany numeru PESEL w każdym przypadku jest bezpłatna.

Gdzie złożyć wniosek o zmianę numeru PESEL?

Wniosek o zmianę numeru PESEL należy wysłać pod wskazany adres:

Departament Zarządzania Systemami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

Uwaga! Nie ma możliwości złożenia wniosku osobiście. 

Ile czeka się na nadanie nowego numeru PESEL?

Czas oczekiwania na zmianę numeru PESEL wynosi maksymalnie 30 dni – liczone od dnia, w którym Kancelaria Prezesa Rady Ministrów otrzyma wysłane pismo.


Jakie dokumenty należy przygotować? 

  • podanie o zmianę numeru PESEL - jeśli numer PESEL był nadany na wniosek złożony przed 1 marca 2015 r.; 

  • dokumenty potwierdzające faktyczną datę urodzenia lub płeć.

Uwaga! Jeżeli numer PESEL był nadany na wniosek złożony po 1 marca 2015 roku nic nie trzeba przygotowywać. Urząd stanu cywilnego lub urząd gminy dopełni wszystkich formalności.

Kto może wnioskować o zmianę numeru PESEL? 

Ważne!  To odpowiedni urzędnik załatwia wszystkie formalności związane ze zmianą numeru PESEL. Numer PESEL zmienia minister właściwy do spraw informatyzacji, natomiast wniosek o zmianę numeru PESEL składa:

  • kierownik urzędu stanu cywilnego (w przypadku zmiany daty urodzenia lub płci w akcie urodzenia na podstawie — na przykład orzeczenia sądu — lub prostuje błąd pisarski),

  • urząd gminy (w przypadku, gdy pomylił się w trakcie wprowadzania danych do systemu lub został wprowadzony w błąd, co do tożsamości osoby, której nadany został numer PESEL),

  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (jeśli wniosek był nadany przed 1 marca 2015 roku przez płatnika składek ubezpieczeniowych lub indywidualnie do ówczesnego MSW).

Gdzie można złożyć wniosek o zmianę numeru PESEL w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz wniosek - zmiana numeru PESEL

Wniosek o nadanie lub zmianę numeru PESEL

Pobierz dokument