Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór 2021

Aktualizacja: 22 listopada 2021

Jeśli nie możesz samodzielnie odebrać dziecka ze szkoły, przedszkola lub żłobka, dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie do jego odbioru osoby, która może to zrobić za nas. Poniżej wyjaśniamy jak napisać upoważnienie i udostępniamy wzór w formacie PDF i DOC. 


Jak napisać upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola?

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, przedszkola lub żłobka powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego. 

Aby upoważnienie było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę, 
 • tytuł pisma - upoważnienie,
 • dane osoby upoważniającej:  
  • imię, nazwisko, 
  • nazwa i dane firmy → jeżeli upoważniającym jest firma
  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego
  • adres zamieszkania
 • dane osoby upoważnionej:
  • imię, nazwisko, 
  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,
  • adres zamieszkania lub adres firmy,
 • dane dziecka:
  • imię, nazwisko,
  • data urodzenia,
 • nazwa szkoły, przedszkola lub żłobka
 • czas obowiązywania upoważnienia - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,
 • czytelny podpis osoby upoważniającej.

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka ze szkoły,  przedszkola lub żłobka w PDF i DOC 

 

Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie