Upoważnienie do odbioru dokumentów - wzór z omówieniem [PDF, DOC] 2022

Jeśli wnioskujący nie może  samodzielnie odebrać dokumentów, dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie do ich odbioru osoby, która może to zrobić za niego. Warto podkreślić, że nie każdy dokument może zostać odebrany przez upoważnionego. Poniżej wyjaśniamy jak napisać upoważnienie i udostępniamy wzór w formacie PDF i DOC.


Upoważnienie do odbioru dokumentów

Jakie dokumenty koniecznie trzeba odebrać osobiście?

Samodzielnie trzeba odebrać dowód osobisty oraz paszport.

Przykłady dokumentów, które może odebrać osoba upoważniona:

Jak napisać upoważnienie do odbioru dokumentów?

Jak napisać upoważnienie do odbioru dokumentów z urzędu? Wzór z omówieniem

Upoważnienie do odbioru dokumentów powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego. Upoważnienia do odbioru dokumentów może udzielić zarówno osoba fizyczna, jak i prawna.

Aby upoważnienie było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę, 
 • tytuł pisma - upoważnienie,
 • dane osoby upoważniającej:  
  • imię, nazwisko, 
  • nazwa i dane firmy → jeżeli upoważniającym jest firma,
  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,
  • adres zamieszkania,
 • dane osoby upoważnionej:
  • imię, nazwisko, 
  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,
  • adres zamieszkania lub adres firmy,
 • wskazanie zakresu upoważnienia - czyli dokumentów do odbioru przez upoważnioną osobę,
 • czas obowiązywania upoważnienia - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,
 • czytelny podpis osoby upoważniającej oraz pieczątka →  jeśli upoważniającym jest firma.

Standardowy wzór upoważnienia do odbioru dokumentów w PDF i DOC 

Upoważnienie do odbioru dokumentóww

Sprawdź również: upoważnienie do podpisania dokumentów

 

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - upoważnienie do odbioru dokumentów w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości