Upoważnienie do odbioru dokumentów - wzór z omówieniem [PDF, DOC] 2023

Weryfikacja: 8 maja 2023

Jeśli wnioskujący nie może  samodzielnie odebrać dokumentów, dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie do ich odbioru osoby, która może to zrobić w jego imieniu. Warto podkreślić, że nie każdy dokument może zostać odebrany przez upoważnionego. Poniższy poradnik zawiera wzór upoważnienia w formacie PDF i DOC oraz wyjaśnia, jak je napisać.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Upoważnienie do odbioru dokumentów

Jakie dokumenty koniecznie trzeba odebrać osobiście?

Samodzielnie trzeba odebrać dowód osobisty oraz paszport.

Tylko w szczególnych sytuacjach dowód osobisty lub paszport może odebrać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne. Jest to możliwe m.in. w przypadku, gdy występuje choroba, niepełnosprawność lub niemożliwa do pokonania przeszkoda.

Przykłady dokumentów, które może odebrać osoba upoważniona

Jak napisać upoważnienie do odbioru dokumentów?

Jak napisać upoważnienie do odbioru dokumentów z urzędu? Wzór z omówieniem

Upoważnienie do odbioru dokumentów powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego.

Upoważnienia do odbioru dokumentów może udzielić zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. W każdym momencie upoważniający może odwołać pełnomocnictwo.

Aby upoważnienie było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę, 
 • tytuł pisma - upoważnienie,
 • dane osoby upoważniającej:  
  • imię, nazwisko, 
  • nazwa i dane firmy → jeżeli upoważniającym jest firma,
  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,
  • adres zamieszkania,
 • dane osoby upoważnionej:
  • imię, nazwisko, 
  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,
  • adres zamieszkania lub adres firmy,
 • wskazanie zakresu upoważnienia - czyli dokumentów do odbioru przez upoważnioną osobę,
 • czas obowiązywania upoważnienia - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,
 • czytelny podpis osoby upoważniającej oraz pieczątka →  jeśli upoważniającym jest firma.

Standardowy wzór upoważnienia do odbioru dokumentów w PDF i DOC 

Upoważnienie do odbioru dokumentóww

Sprawdź również: upoważnienie do podpisania dokumentów

Podstawa prawna

 

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - upoważnienie do odbioru dokumentów w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOC] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 30,3 tys. dokumentów!
Upoważnienie do odbioru dokumentów wzór [PDF]
Pobierz upoważnienie
Upoważnienie do odbioru dokumentów wzór [DOC]
Pobierz upoważnienie