Pismo do urzędu pracy - wzór DOC 2022

Weryfikacja: 17 stycznia 2022

Pismo do urzędu pracy

Nie każdą sprawę w urzędzie pracy da się załatwić poprzez gotowy formularz. Niektóre wymagają stworzenia pisma ogólnego. Z poniższego poradnika dowiesz się, kiedy złożyć pismo ogólne i w przypadku jakich spraw powinno się je sporządzić.

Czym jest pismo ogólne do urzędu pracy?

Ten rodzaj pisma służy do ułatwienia komunikacji między petentem a urzędem pracy. Sporządza się je wyłącznie w sytuacji, gdy dla danej sprawy urzędowej nie stworzono gotowego, osobnego formularza.

Ważne! Przed przystąpieniem do sporządzania pisma ogólnego, należy upewnić się, że dla sprawy, którą chce się załatwić na pewno nie ma gotowego wzoru. Takich informacji należy szukać na stronie internetowej swojego urzędu pracy.

Warto pamiętać, że urząd pracy nie jest jedynym organem, który przyjmuje pisma ogólne - petent może napisać także pismo do urzędu miasta lub pismo do urzędu skarbowego.

Kto może złożyć pismo ogólne do urzędu pracy?

Pismo ogólne do urzędu pracy może złożyć każda osoba, która ma do załatwienia urzędową sprawę.

Jak złożyć pismo do urzędu pracy?

Jak złożyć pismo ogólne do urzędu pracy?

Pismo do urzędu pracy można złożyć na 3 sposoby:

 • osobiście, składając dokument w urzędzie pracy,
 • listownie, wysyłając pismo na adres urzędu pracy,
 • przez Internet, korzystając z jednej z platform: ePUAP, biznes.gov.pl, obywatel.gov.pl [ZALECANE].

Uwaga! Wysłanie pisma przez Internet wymaga posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Ile kosztuje złożenie pisma do urzędu pracy?

Złożenie pisma do urzędu pracy jest bezpłatne

W jakich sprawach sporządzamy pismo do urzędu pracy?

Oto sytuacje, w których najczęściej istnieje konieczność sporządzenia pisma ogólnego do urzędu pracy:

 • pismo do urzędu pracy o niestawieniu się,
 • pismo do urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia.

Złożenie pisma do urzędu pracy

Wymagane dokumenty

Niektóre sprawy nie wymagają dostarczania dodatkowych dokumentów, prócz samego pisma ogólnego. Zdarza się jednak, że przygotowanie kilku dokumentów będzie konieczne. O to, jakie załączniki powinno się dołączyć do pisma, należy zapytać pracownika urzędu pracy. 

Co powinno zawierać pismo do urzędu pracy?

Jakie informacje należy zawrzeć w piśmie do urzędu pracy?

Oto elementy formalne, bez których żadne pismo ogólne nie może zostać rozpatrzone:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane osobowe nadawcy: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz niekiedy numer PESEL,
 • adres urzędu pracy, do którego kierujemy pismo,
 • tytuł pisma,
 • przedmiot sprawy,
 • uzasadnienie,
 • podpis,
 • załączniki.

Czas rozpatrzania pisma

Niestety, nie wyznaczono terminu rozpatrzania pisma ogólnego. Wiele będzie zależało od sprawy i stopnia jej skomplikowania, a także sprawności, z jaką działa dany urząd pracy. O orientacyjny czas rozpatrzania dostarczonych dokumentów należy zapytać pracownika urzędu.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - pismo do urzędu pracy w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory wniosków i druków (PDF, DOC) dot. sprawy - pismo do urzędu pracy