Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez pełnomocnika - odwołanie [PDF, DOC] wzór 2023

Weryfikacja: 28 marca 2023

Wypowiedzenie pełnomocnictwa

Jeżeli upoważniający zdecyduje, że nie chce dłużej korzystać z usług wyznaczonego przez siebie pełnomocnika, może złożyć odpowiednie oświadczenie w tej sprawie. Jak wypowiedzieć pełnomocnictwo? Kiedy można je odwołać? Jak napisać wypowiedzenie pełnomocnictwa i gdzie je dostarczyć? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poradniku.

Kto może wypowiedzieć pełnomocnictwo?

Wypowiedzenie pełnomocnictwa może zostać dokonane przez osobę, która wcześniej go udzieliła. 

Kiedy można odwołać pełnomocnictwo?

Udzielający pełnomocnictwa może w każdym momencie dokonać odwołania pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo wygasa samoistnie z chwilą śmierci mocodawcy.

Jak wygląda odwołanie pełnomocnictwa?

Do skutecznego odwołania pełnomocnictwa wystarczy złożenie stosownego oświadczenia - w formie pisemnej lub ustnej. 

Wypowiedzenie pełnomocnictwa adwokatowi

Aby wypowiedzieć pełnomocnictwo adwokatowi, wystarczy dostarczyć mu oświadczenie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa (w formie ustnej lub pisemnej). Najbardziej preferowaną jest forma pisemna, gdyż stanowi ona niepodważalny dowód na wypowiedzenie pełnomocnictwa.

Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez radcę prawnego

Wypowiedzenie pełnomocnictwa może nastąpić również ze strony pełnomocnika. Jeżeli radca prawny nie chce dłużej pełnić roli upoważnionego, może zrzec się pełnomocnictwa, składając oświadczenie w tej sprawie. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez pełnomocnika warto sporządzić w formie pisemnej, mimo że forma ustna również jest dopuszczalna.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak napisać wypowiedzenie pełnomocnictwa?

Jak napisać wypowiedzenie pełnomocnictwa?

Wypowiedzenie pełnomocnictwa na piśmie musi zawierać następujące elementy:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • tytuł,
 • dane osoby, która wcześniej udzieliła pełnomocnictwa:
 • dane pełnomocnika:
  • imię,
  • nazwisko,
  • numer PESEL,
  • numer dowodu osobistego lub paszportu,
 • informacja o wypowiedzeniu pełnomocnictwa,
 • czynności, dla których zostało wypowiedziane pełnomocnictwo,
 • data wypowiedzenia pełnomocnictwa,
 • podpis osoby wypowiadającej pełnomocnictwo.

Wypowiedzenie pełnomocnictwa - wzór DOC, PDF

Wypowiedzenie można napisać samodzielnie lub skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru.

Wypowiedzenie pełnomocnictwa - wzór PDF, DOC

Gdzie złożyć odwołanie pełnomocnictwa?

Oświadczenie należy dostarczyć do organu, w którym obowiązuje wcześniej udzielone pełnomocnictwo np. urząd, poczta, sąd etc.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - wypowiedzenie pełnomocnictwa w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 37,4 tys. dokumentów!
Wzór wypowiedzenia pełnomocnictwa [DOC]
Pobierz dokument
Wzór wypowiedzenia pełnomocnictwa [PDF]
Pobierz dokument