Upoważnienie Plus GSM - pełnomocnictwo do zawarcia, zmiany, wypowiedzenia umowy - wzór PDF 2023

Weryfikacja: 16 stycznia 2023

Upoważnienie Plus

Jeżeli właściciel numeru telefonu nie może osobiście zająć się sprawami telekomunikacyjnymi, na przykład podpisać lub rozwiązać umowy z Plusem, ma możliwość upoważnienia kogoś do dokonywania zmian na koncie abonenta w jego imieniu. Kto może zostać pełnomocnikiem? Do wykonania jakich czynności w Plusie można upoważnić inną osobę? Jak napisać upoważnienie składane do Plusa? Odpowiedzi znajdują się w poradniku.

Kogo można upoważnić do załatwienia spraw z Plusem?

Do dokonywania czynności w imieniu klienta można upoważnić każdą osobę posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych - np. członka rodziny, znajomego, a nawet obcą osobę.

Pełnomocnictwo można wypowiedzieć w dowolnym momencie.

Jakie czynności może załatwić pełnomocnik w Plus GSM?

Mocodawca może upoważnić wybraną osobę do wykonania czynności wymienionych w pełnomocnictwie np. podpisania lub zerwania umowy abonamentu z Plusem, decydowania o zawartości pakietu, bądź wymiany karty SIM.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak napisać pełnomocnictwo do Plusa?

Jak napisać pełnomocnictwo do Plusa?

Pełnomocnictwo pisemne składane do sieci Plus musi zawierać następujące elementy:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • tytuł: upoważnienie,
 • dane mocodawcy:
 • dane osoby upoważnianej:
  • imię, nazwisko,
  • adres, 
  • seria i nr dowodu osobistego,
 • zakres czynności, których dotyczy pełnomocnictwo,
 • podpis mocodawcy.

Aby pełnomocnik miał możliwość dokonywania wszystkich czynności związanych z danym numerem, musi posiadać pełnomocnictwo poświadczone notarialnie!

Gdzie złożyć pełnomocnictwo Plus?

Dokument można złożyć na 3 sposoby:

 • bezpośrednio w wybranym salonie Plusa → wyszukiwarka placówek,
 • przez internet, przesyłając upoważnienie w formie załącznika na adres mailowy: [email protected],
 • listownie na adres: Polkomtel Sp. z o.o, Dział Obsługi Klienta (ZOZnK) ul. Konstruktorska 4, 02-673, Warszawa.

Pełnomocnictwo Plus - wzór PDF do pobrania

Pełnomocnictwo można napisać samodzielnie lub skorzystać z poniższego wzoru pełnomocnictwa co do zmiany abonamentu i innych czynności związanych z zarządzaniem usługami Plus.

Upoważnienie Plus GSM - wzór PDF

Inne upoważnienia telekomunikacyjne:


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - upoważnienie Plus GSM w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 42,0 tys. dokumentów!
Wzór upoważnienia Plus [PDF]
Pobierz dokument
Wzór upoważnienia Plus [DOC]
Pobierz dokument