Wniosek o akt urodzenia dziecka - zgłoszenie urodzenia

Aktualizacja: 22 listopada 2021

Fakt urodzenia dziecka należy zgłosić w odpowiednim Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie zostanie ono zarejestrowane, zameldowane oraz otrzyma numer PESEL. W urzędzie można zgłosić tylko dziecko urodzone w Polsce.

Kto może zgłosić urodzenie dziecka?

Zgłoszenia urodzenia dziecka może dokonać:

  • matka lub ojciec, którzy mają ukończone 16 lat i nie utracili zdolności do czynności prawnych
  • przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki dziecka, jeśli nie ukończyła ona 16 r.ż. lub jeśli rodzice zostali pozbawieni zdolności do czynności prawnych
  • pełnomocnik

Czy dziecku można nadać dowolne imię?

Wybierając imię dla dziecka należy wziąć pod uwagę następujące ograniczenia:

  • nie może być ośmieszające ani nieprzyzwoite,
  • nie może być zdrobnieniem,       
  • nie można nadać więcej niż dwóch imion.

Imię może za to być obcego pochodzenia (np. Andreas, Agnes). 

Jeśli urzędnik USC uzna, że imię nie spełnia w/w wymagań, może odmówić jego przyjęcia. W tej sytuacji kierownik USC wybierze imię dla dziecka z urzędu, a rodzic otrzyma odpowiednią decyzję administracyjną, od której będzie mógł się odwołać w ciągu kolejnych 14 dni.

Zgłoszenie urodzenia dziecka u pracodawcy

Według ustawy należy to zrobić w ciągu siedmiu dni od momentu zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia. W tym przypadku jest to siedem dni od narodzin dziecka. Trzeba więc zgłosić dziecko do ubezpieczenia u swojego pracodawcy, natomiast w  przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej – poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dzięki wypełnieniu odpowiedniego formularza.


Wniosek o zgłoszenie urodzenia dziecka

Zgłoszenie urodzenia dziecka powinno nastąpić w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzeniaWystawia lekarz lub położna przy porodzie i przekazuje ją do USC w ciągu 3 dni od jej wystawienia. Jeżeli rodzice nie dokonają zgłoszenia w przeciągu 21 dni, kierownik Urzędu zarejestruje urodzenie dziecka na podstawie otrzymanej karty urodzenia oraz sam wybierze imię dla dziecka.

Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez Internet. Wymagany jest wówczas Profil Zaufany lub e-dowód dla potwierdzenia tożsamości. Można to również zrobić osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego, właściwym dla miejsca urodzenia dziecka.

Jaki wniosek należy wypełnić?

Podczas osobistej wizyty w Urzędzie, nie wypełnia się wniosku do zgłoszenia urodzenia dziecka. Należy jedynie przygotować dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport, bądź jeśli sprawa jest załatwiana przez pełnomocnika – musi on przedstawić pełnomocnictwo. Ważne jest również, aby do Urzędu dotarła już karta urodzenia, przesłana przez lekarza lub położną, która odebrała poród. 
Odpowiednie zgłoszenie można również przesłać za pomocą platformy gov.pl.

Dokument potwierdzający zgłoszenie czyli skrócony odpis aktu urodzenia jest wydawany od razu na miejscu. Wówczas również dziecku zostaje nadany numer PESEL.

Ile kosztuje pierwszy akt urodzenia?

Skrócony odpis aktu urodzenia otrzymuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Po narodzinach dziecka w urzędzie otrzymuje się jeden odpis aktu urodzenia dziecka bezpłatnie, w momencie zarejestrowania dziecka i jest to właśnie skrócony odpis aktu urodzenia. Jeżeli konieczne jest posiadanie więcej niż jednej kopii skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka bądź zupełnego aktu urodzenia, należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego wniosek i zapłacić opłatę skarbową.


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - zgłoszenie urodzenia dziecka w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Wyślij dokument przez internet - zgłoszenie urodzenia dziecka

gov.pl
Zaloguj się i złóż wniosek online

Pobierz dokumenty dot. sprawy - zgłoszenie urodzenia dziecka

Do osobistego zgłoszenia urodzenia dziecka nie ma wymaganych wniosków, wystarczy:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)