Wniosek o akt urodzenia dziecka - zgłoszenie urodzenia

Aktualizacja: 11 września 2020Fakt urodzenia dziecka należy zgłosić w odpowiednim urzędzie stanu cywilnego, gdzie zostanie ono zarejestrowane, zameldowane oraz zostanie nadany mu numer PESEL. W urzędzie można zgłosić tylko dziecko urodzone w Polsce.

Kto może zgłosić urodzenie dziecka?

Zgłoszenia urodzenia dziecka może dokonać:

  • matka lub ojciec, którzy mają ukończone 16 lat i nie utracili zdolności do czynności prawnych
  • przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki dziecka, jeśli nie ukończyła ona 16 r.ż. lub jeśli rodzice zostali pozbawieni zdolności do czynności prawnych
  • pełnomocnik

Czy dziecku można nadać dowolne imię?

Wybierając imię dla dziecka należy wziąć pod uwagę następujące ograniczenia:

  • nie może być ośmieszające ani nieprzyzwoite,
  • nie może być zdrobnieniem,       
  • nie można nadać więcej jak dwa imiona.

Imię może za to być obcego pochodzenia (np. Andreas, Agnes). 

Jeśli urzędnik USC uzna jednak, że imię nie spełnia w/w wymagań, może odmówić jego przyjęcia. W tej sytuacji kierownik USC wybierze imię dla dziecka z urzędu, a ty dostaniesz odpowiednią decyzję administracyjną, od której będziesz się mógł odwołać w ciągu kolejnych 14 dni.


Wniosek o zgłoszenie urodzenia dziecka

Ile czasu masz na zgłoszenie narodzin dziecka?

  • zgłoszenie urodzenia dziecka powinno nastąpić w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia.
  • jeżeli rodzice nie dokonają zgłoszenia w przeciągu 21 dni, kierownik urzędu zarejestruje urodzenie dziecka na podstawie otrzymanej karty urodzenia oraz sam wybierze imię dla dziecka.

Kartę urodzenia wystawia lekarz lub położna przy porodzie i przekazuje ją do USC w ciągu 3 dni od jej wystawienia.

Jaki wniosek należy wypełnić?

Odpowiednie zgłoszenie można przesłać za pomocą platformy gov.pl (link znajdziesz na niniejszej stronie). Podczas osobistej wizyty w urzędzie, nie wypełnia się wniosku do zgłoszenia urodzenia dziecka. Należy jedynie przygotować dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport, bądź jeśli sprawa jest załatwiana przez pełnomocnika – musi on przedstawić pełnomocnictwo. Ważne jest również, aby do urzędu dotarła już karta urodzenia, przesłana przez lekarza lub położną, która odebrała poród. 

Gdzie można zgłosić urodzenie dziecka?

  • Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez Internet. Wymagany jest wówczas Profil Zaufany lub e-dowód dla potwierdzenia tożsamości,
  • można to również zrobić osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego, właściwym dla miejsca urodzenia dziecka.

Ile się czeka na akt urodzenia?

Dokument potwierdzający zgłoszenie czyli skrócony odpis aktu urodzenia jest wydawany od razu na miejscu. Wówczas również dziecku zostaje nadany numer PESEL.


Sprawdź kto przyjmuje wnioski o zgłoszenie urodzenia dziecka w Twojej miejscowości

Sprawdź listę miejscowości gdzie można złożyć wniosek Zgłoszenie urodzenia dziecka

Wyślij przez internet wniosek o zgłoszenie urodzenia dziecka

gov.pl
Zaloguj się i złóż wniosek online

Pobierz wniosek o zgłoszenie urodzenia dziecka

Zgłoszenie urodzenia dziecka