Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa - warunki, korzyści, zarobki 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl 7 min. czytania

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

Osoby chcące służyć w Wojsku Polskim, mogą zgłosić się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Każdego kandydata na żołnierza czeka dwuetapowe szkolenie. Na czym polega? Jak zgłosić się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej? Jakie są rodzaje służby wojskowej? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Rodzaje służby wojskowej

Obecnie osoby chcące wstąpić do Wojska Polskiego, mogą skorzystać z następujących rodzajów służby wojskowej:

 • zawodowa służba wojskowa - dla żołnierzy zawodowych, pełniących czynną służbę wojskową, 
 • terytorialna służba wojskowa - rotacyjna służba w Wojsku Obrony Terytorialnej,
 • dobrowolna zasadnicza służba wojskowa (oraz dodatkowo - dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę).

Czym jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa?

W ramach dobrowolnej służby wojskowej to kandydat na żołnierza z własnej woli zgłasza się do Wojskowego Centrum Rekrutacji, aby odbyć szkolenie, a następnie na swój wniosek rozpocząć służbę w szeregach Wojska Polskiego.

Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową można przerwać w dowolnym momencie.

Warunki aby zgłosić się do dobrowolnej służby wojskowej

Jakie warunki należy spełniać, aby zgłosić się do dobrowolnej służby wojskowej?

Kandydat na żołnierza musi:

 • mieć co najmniej 18 lat, 
 • mieć polskie obywatelstwo,
 • być niekarany za przestępstwo umyślne,
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do odbywania służby wojskowej,
 • posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • mieć nieposzlakowaną opinię.

Korzyści z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Osoby, które zgłoszą się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej:

 • będą mogły doliczyć czas szkolenia do okresu zatrudnienia lub lat odbywania służby wojskowej,
 • na czas służby będą miały zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie,
 • otrzymają wynagrodzenie za odbywane szkolenie,
 • otrzymają prawo do urlopu wypoczynkowego,
 • będą miały możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 1 części szkolenia). 

Wynagrodzenie za szkolenie w ramach dobrowolnej służby wojskowej

Wynagrodzenie za szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Za odbywanie szkolenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej żołnierzom przysługuje pensja w wysokości 4960 złotych brutto.

Szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Osoba, która zgłosi się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, będzie musiała przejść 2-etapowe szkolenie:

 • Szkolenie podstawowe - trwa do 28 dni. Jest ono konieczne dla osób, które nie składały przysięgi wojskowej. Szkolenie odbywa się w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia. Jego zwieńczeniem jest złożenie przysięgi wojskowej.
 • Szkolenie specjalistyczne - trwa do 11 miesięcy. Podczas tej części szkolenia żołnierze wykonują obowiązki na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej.

Po ukończeniu szkolenia żołnierz może być przeniesiony na swój wniosek do zawodowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej lub do aktywnej rezerwy. W przypadku braku takiego wniosku żołnierz będzie przeniesiony do rezerwy pasywnej.

W terminie 3 lat od ukończenia wyłącznie szkolenia podstawowego i przeniesienia do aktywnej lub pasywnej rezerwy, można złożyć wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w celu jej kontynuowania przez odbycie szkolenia.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa a praca

Na czas trwania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi bezpłatnego urlopu. Stosunek pracy nie zostaje przerwany w związku z powołaniem do służby, a jedynie zawieszony na czas szkoleń.

Wraz z poinformowaniem pracodawcy o terminie rozpoczęcie szkolenia podstawowego do dnia jego zakończenia oraz terminie szkolenia specjalistycznego (do 12 miesięcy od jego zakończenia), pracodawca nie ma prawa do wypowiedzenia umowy o pracę z pracownikiem, za wyjątkiem wyrażenia zgody przez pracownika.

Ochrona pracownika nie obowiązuje, gdy:

 • umowa została zawarta na okres próbny,
 • umowa o pracę została zawarta na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Pozostałe sytuacje, dla których pracodawca nabywa prawo do wypowiedzenia lub rozwiązanie umowy to:

 • rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika,
 • upadłość lub likwidacja przedsiębiorstwa,
 • przeprowadzenie zwolnienia grupowego.

Podczas odbywania szkolenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, pracownik korzysta z bezpłatnego urlopu przez czas trwania szkolenia.

Czy okres odbywania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia?

Zgodnie z przepisami Prawa Pracy, okres odbywania zasadniczej służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia, a tym samym okresu wypowiedzenia i wymiaru urlopu wypoczynkowego za dany rok.

Gdy pracownik odbywał służbę jednorazowo lub w dni wolne od pracy, okres ten nie wlicza się do okresu zatrudnienia.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak zostać żołnierzem - krok po kroku

Wymagane dokumenty do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Wymagane dokumenty

Aby zgłosić się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, należy przygotować, a następnie dostarczyć następujące dokumenty:

 • wniosek o powołanie do służby wojskowej,
 • kopię dokumentu tożsamości np. dowodu osobistego,
 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;
 • kopie innych dokumentów, w szczególności: 
  • certyfikaty językowe, 
  • świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, 
  • zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, 
  • posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami tj. prawo jazdy.

Gdzie złożyć dokumenty?

Wniosek o powołanie można złożyć na 2 sposoby:

 • osobiście w Wojskowym Centrum Rekrutacji właściwym dla miejsca zamieszkania,
 • przez Internet, poprzez stronę zostanzolnierzem.pl.

Kiedy złożyć wniosek?

O powołanie do służby można starać się w dowolnym momencie.

Ile kosztuje złożenie wniosku o powołanie do wojska?

Staranie się o powołanie do służby jest bezpłatne.

Jak aplikować do służby wojskowej?

Jak aplikować do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej? Krok po kroku

1. Złożenie dokumentów

Jeżeli kandydat na żołnierza spełnia wszystkie kryteria, może złożyć wniosek wraz z dokumentami w Wojskowym Centrum Rekrutacji lub przez Internet, na stronie zostanzolnierzem.pl

2. Odpowiedź od Centrum Rekrutacji

Po złożeniu dokumentów kandydat musi czekać na wiadomość od Wojskowego Centrum Rekrutacji - otrzyma w niej datę i godzinę spotkania z rekruterem.

3. Wizyta w Wojskowym Centrum Rekrutacji

Kandydat na żołnierza musi stawić się w WCR w celu przejścia rozmowy kwalifikacyjnej, rozmowy z psychologiem oraz podstawowych badań lekarskich. Cała procedura naboru nie trwa dłużej niż 2 dni. 

4. Powołanie

Jeżeli na podstawie wyników badań lekarskich, rozmowy z psychologiem i rozmowy kwalifikacyjnej komisja uzna, że kandydat nadaje się do służby, otrzyma on kartę powołania na szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Podczas szkoleń i służby żołnierz może korzystać z broni, jednak jeżeli chce używać jej poza służbą (np. w celu samoobrony), musi starać się o pozwolenie na broń.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - dobrowolna zasadnicza służba wojskowa w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokument do pobrania - wzór PDF 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 18,4 tys. dokumentów!
Zgłoszenie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu