Dopisanie do spisu wyborców - wniosek online lub PDF wzór 2022

Weryfikacja: 5 października 2022

Dopisanie do spisu wyborców

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców przeznaczony jest dla osób, które w dniu wyborów będą znajdowały się poza miejscem zamieszkania, ale chcą oddać głos w miejscu swojego pobytu. Jak napisać wniosek o dopisanie do spisu wyborców? Gdzie i jak go złożyć? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może dopisać się do spisu wyborców?

Do spisu wyborców może dopisać się każdy, kto:

 • ukończył 18 lat,
 • posiada prawa wyborcze,
 • chce głosować w miejscowości, w której nie jest zameldowany,
 • nie jest nigdzie zameldowany, ale chce głosować w określonym miejscu,
 • chce głosować w obwodzie w gminie, w której będzie przebywać.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców - wzór PDF, DOC
 

Nie ma odgórnego wzoru wniosku o dopisanie do spisu wyborców, więc należy go napisać samodzielnie. Powinien zawierać następujące informacje: 

Dla ułatwienia procesu weryfikacji wniosku można podać również:

 • adres swojego miejsca zameldowania (gdy wniosek składa się po raz pierwszy),
 • adres miejsca zamieszkania (gdy wnioskujący mieszka za granicą),
 • gminę, która dopisała wnioskującego do spisu wyborców.

Wniosek można złożyć na 3 sposoby: osobiście w urzędzie, listownie oraz przez Internet.

Dopisanie do spisu wyborców online

Jak złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców przez Internet?

Aby złożyć wniosek online, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

 1. Na dedykowanej stronie gov.pl należy wybrać usługę “Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców”, a następnie “Dopisz się do spisu wyborców”.
 2. Kolejnym etapem jest zalogowanie się przez Profil Zaufany, którym potwierdza się składane oświadczenia. 
 3. Po wypełnieniu wniosku danymi osobowymi należy wskazać powód, dla którego chce się dopisać się do spisu wyborców i podpisać dokument profilem zaufanym. 
 4. Potwierdzenie złożenia wniosku zostanie wysłane na wskazany adres e-mail. 

Kiedy złożyć wniosek o dopisanie się do spisu wyborców?

Zaleca się, aby złożyć wniosek tak szybko, jak to możliwe. Dokładne terminy podawane są na bieżąco na stronach rządowych przed planowanymi wyborami.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców powinno składać się w urzędzie w mieście, w którym chce się głosować → skorzystaj z wyszukiwarki.

Dopisanie do spisu wyborców jest aktualne zarówno w pierwszej, jak i drugiej turze wyborów.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - dopisanie do spisu wyborców w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Jak załatwić sprawę dopisanie do spisu wyborców online?

Profil Zaufany
Rejestracja Profilu Zaufanego

Dokument do pobrania - wzór PDF 2022