Wniosek o dopisanie do spisu wyborców 2021

Aktualizacja: 27 marca 2021

Czym jest dopisanie do spisu wyborców?

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców przeznaczony jest dla osób, które w dniu wyborów będą znajdować się poza miejscem zamieszkania, ale chcą oddać głos w miejscu swojego pobytu. Wniosek można złożyć zarówno w urzędzie, jak i przez Internet.

Kto może dopisać się do spisu wyborców?

Do spisu wyborców może dopisać się każdy, kto:

  • ukończył 18 rok życia,
  • posiada prawa wyborcze,
  • chce głosować w miejscowości, w której nie jest zameldowany,
  • nie jest nigdzie zameldowany, ale chce głosować w określonym miejscu,
  • chce głosować w obwodzie w gminie, w której będzie przebywać.

Co zawiera wniosek o dopisanie do spisu wyborców?

Wniosek powinien zawierać informacje o: nazwisku składającego, imieniu lub imionach, imieniu ojca, dacie urodzenia, adresie zamieszkania, adresie pobytu czasowego i numerze PESEL.

Dla ułatwienia procesu weryfikacji wniosku można podać następujące informacje:

  • adres swojego miejsca zameldowania (gdy składasz wniosek po raz pierwszy),
  • adres miejsca zamieszkania (gdy mieszkasz za granicą),
  • gminę, która dopisała Cię do spisu wyborców.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców powinno składać się w urzędzie gminy, w której chce się głosować. Zaleca się składanie wniosku tak szybko, jak to możliwe. Dokładne terminy podane są na stronach rządowych przed wyborami.

Dopisanie do spisu wyborców jest aktualne zarówno w pierwszej, jak i drugiej turze wyborów.

Składanie wniosku on-line

Możliwe jest również złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców za pomocą Internetu. Na dedykowanej stronie należy wybrać usługę “złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców”, a następnie “dopisz się do spisu wyborców”. Kolejnym etapem jest zalogowanie się przez profil zaufany, którym potwierdza się składane oświadczenia. Po wypełnieniu wniosku danymi osobowymi, należy wskazać powód, dla którego chcemy dopisać się do spisu wyborców i podpisać dokument profilem zaufanym. Potwierdzenie złożenia wniosku wysyłane jest na wskazany adres e-mail. Warto włączyć powiadomienia poczty, aby nie przegapić decyzji wydanej przez urząd.


Gdzie można złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Wyślij dokument przez internet - dopisanie do spisu wyborców

Profil Zaufany
Rejestracja Profilu Zaufanego