Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, wniosek o potwierdzenie PDF wzór 2023

Weryfikacja: 14 grudnia 2022

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

W przypadku starania się o pracę w określonych zawodach, konieczne jest przedstawienie oświadczenia o posiadaniu polskiego obywatelstwa. O jakich profesjach mowa? Czym właściwie jest obywatelstwo? Jak napisać oświadczenie o jego posiadaniu? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest obywatelstwo?

Obywatelstwo jest obustronną, prawną relacją państwa z jednostką. Obie strony mają wobec siebie zobowiązania, ale posiadają także określone prawa i przywileje. 

Jak uzyskać obywatelstwo polskie?

Polskie obywatelstwo nabywa się:

 • z mocy prawa - obywatelstwo uzyskane przez urodzenie z rodziców, z których co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie, bez względu na miejsce urodzenia dziecka (w Polsce czy za granicą),
 • przez nadanie obywatelstwa polskiego - nadanie obywatelstwa przez wojewodę,
 • przez uznanie za obywatela polskiego;
 • przez przywrócenie obywatelstwa polskiego.

Kto nadaje obywatelstwo polskie?

Za nadanie obywatelstwa polskiego odpowiada Prezydent RP. Pośrednikiem jest wojewoda, na którego ręce składa się wniosek w tej sprawie. 

Kiedy wymagane jest oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego?

Kiedy wymagane jest oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego?

Dokument ten muszą przedstawić osoby ubiegające się o pracę w zawodach o szczególnym poziomie odpowiedzialności, czyli:

 • służby mundurowe - policja, straż graniczna etc.,
 • pracownicy administracji państwowej.

Oprócz oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego, w procesie rekrutacji może wymagane być także oświadczenie o niekaralności i oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego - wzór PDF

Jak napisać oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa?

Jak napisać oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego?

Dokument powinien zawierać:

 • miejscowość i datę sporządzenia,
 • dane osobowe osoby składającej oświadczenie:
 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • tekst oświadczenia,
 • klauzula o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
 • podpis osoby składającej oświadczenie.

Może się okazać, że samo oświadczenie nie wystarczy i trzeba przedstawić urzędowe potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego.

Jak uzyskać potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego?

Aby otrzymać dokument potwierdzający obywatelstwo polskie, należy dostarczyć do urzędu następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa,
 • dokumenty potwierdzające informacje zawarte we wniosku, m.in. dowód osobisty.
Wniosek o potwierdzenie obywatelstwa polskiego - wzór PDF

Wniosek wraz z dokumentami należy złożyć w urzędzie wojewódzkim właściwym dla miejsca zamieszkania - można to zrobić osobiście lub listownie.

Ile kosztuje uzyskanie poświadczenia obywatelstwa polskiego?

Za wydanie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego należy zapłacić 58 złotych. Konieczna jest dopłata 17 złotych, jeżeli wnioskujący skorzystał z usług pełnomocnika, chyba że jest nim członek najbliższej rodziny (rodzic, dziecko, małżonek, dziadek, babcia, rodzeństwo etc).

Ile czeka się na potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego? 

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego zostanie wydane w ciągu miesiąca. W wyjątkowych sytuacjach, termin rozpatrzenia wniosku może wydłużyć się do 2 miesięcy.

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 37,1 tys. dokumentów!
Wniosek o wydanie potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego [PDF]
Pobierz dokument
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego [PDF]
Pobierz dokument