Upoważnienie do opieki nad dzieckiem pod nieobecność rodziców - wzór pełnomocnictwa [PDF, DOC] 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl

Upoważnienie do opieki nad dzieckiem

Gdy rodzic lub opiekun prawny dziecka nie może przez krótki czas sprawować nad nim opieki, może upoważnić inną osobę. Jakich czynności dotyczących dziecka nie może dokonać inna osoba niż jego rodzic lub opiekun prawny? Jak napisać upoważnienie do opieki nad dzieckiem? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może zostać upoważniony do opieki nad dzieckiem?

Teoretycznie pełnomocnikiem może zostać każdy, jednak rekomenduje się, aby była to osoba z najbliższej rodziny (np. dziadek, babcia, ciocia lub wujek dziecka). Upoważnienia, w których do czasowej opieki nad dzieckiem upoważnia się członka rodziny, są częściej respektowane w placówkach edukacyjnych.

Kiedy upoważnienie do opieki nad dzieckiem może być przydatne?

Upoważnienie do opieki nad dzieckiem jest zalecane, gdy rodzic lub opiekun prawny nie może przez jakiś czas samodzielnie zająć się swoim dzieckiem. 

Dokument jest konieczny, gdy upoważniona osoba chce opiekować się dzieckiem podczas ich nieobecności lub zabrać je na wakacje, np. za granicę. Dzięki upoważnieniu np. pracownik lotniska czy funkcjonariusz policji ma pewność, że rodzice bądź opiekunowie prawni dziecka wiedzą, z kim przebywa i że jest pod opieką właściwej osoby. Upoważniony natomiast może podejmować decyzje dotyczące małoletniego - w sytuacjach zagrożenia jego życia, może np. zdecydować o podjęciu leczenia.

Upoważnienie do zabrania dziecka na wakacje do niektórych krajów wymaga poświadczenia przez notariusza. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z ambasadą bądź konsulatem.

Czego nie może dokonać osoba upoważniona?

Jakich czynności nie może dokonać osoba upoważniona do opieki nad dzieckiem?

Upoważnienie nie pozwala na podejmowanie decyzji w sprawach istotnych dla życia dziecka. Osoba upoważniona do opieki nad dzieckiem nie może wykonywać następujących czynności: 

 • wybór imienia lub nazwiska dziecka;
 • zmiana imienia lub nazwiska dziecka;
 • ustalenie miejsca stałego pobytu dziecka;
 • wyjazd dziecka za granicę w celu stałego pobytu;
 • wybór placówki, w której kształci się dziecko np. żłobek, przedszkole, szkoła;
 • wybór kierunku kształcenia dziecka;
 • wybór religii;
 • wydanie paszportu dla dziecka;
 • wydanie dowodu osobistego dla dziecka;
 • zmiana obywatelstwa dziecka;
 • czasowe powierzenie pieczy nad dzieckiem innej osobie np. babci;
 • wszystkie czynności przekraczające zwykły zarząd majątkiem dziecka np. odrzucenie spadku w imieniu dziecka, sprzedaż nieruchomości dziecka.

W sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dziecka, opiekun może wyrazić zgodę na leczenie w placówce medycznej w imieniu rodzica lub opiekuna prawnego.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Upoważnienie do opieki nad dzieckiem - wzór pisma

Jak napisać upoważnienie do opieki nad dzieckiem?

Upoważnienie musi zawierać:

 • miejscowość i datę sporządzenia,
 • dane rodziców/opiekunów prawnych: imiona, nazwiska, numery i serie dowodu osobistego, adres, numery telefonu,
 • dane małoletniego,
 • dane osoby upoważnianej,
 • zakres upoważnienia, 
 • czas obowiązywania upoważnienia,
 • czytelne podpisy rodziców.

Upoważnienie do opieki nad dzieckiem - pełnomonictwo PDF, DOC

Poniżej znajduje się wzór upoważnienia do opieki nad dzieckiem pod nieobecność rodzica/opiekuna prawnego.

Upoważnienie do opieki nad dzieckiem - wzór PDF, DOC

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - upoważnienie do opieki nad dzieckiem w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 29,8 tys. dokumentów!
Upoważnienie do opieki nad dzieckiem [DOC]
Pobierz upoważnienie
Upoważnienie do opieki nad dzieckiem [PDF]
Pobierz upoważnienie

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu