Upoważnienie do podpisania umowy - wzór pełnomocnictwa 2021

Aktualizacja: 22 listopada 2021

Jeśli nie możesz samodzielnie podpisać umowy, dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie do jej podpisania osoby, która może to zrobić za Ciebie. Poniżej wyjaśniamy jak napisać pełnomocnictwo i udostępniamy wzór w formacie PDF i DOC. 


Jak napisać pełnomocnictwo do podpisania umowy?

Pełnomocnictwo do podpisania umowy powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Poza tym, pisemna forma stanowi ewentualne zabezpieczenie w razie np. postępowania sądowego. W niektórych przypadkach, na przykład jeżeli umowa, która ma zostać podpisana dotyczy sprzedaży lub kupna nieruchomości, pełnomocnictwo musi zostać zawarte w formie aktu notarialnego.

Upoważnienie do podpisania umowy jest przykładem pełnomocnictwa szczególnego - mocodawca upoważnia pełnomocnika do wykonania jednej, konkretnej czynności prawnej - w tym przypadku właśnie do podpisania umowy.

Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego. Upoważnienia może udzielić zarówno osoba fizyczna, jak i prawna.

Aby pełnomocnictwo było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę, 
 • tytuł pisma - pełnomocnictwo,
 • dane osoby upoważniającej:  
  • imię, nazwisko, 
  • nazwa i dane firmy → jeżeli upoważniającym jest firma
  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego
  • adres zamieszkania
 • dane osoby upoważnionej:
  • imię, nazwisko, 
  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,
  • adres zamieszkania lub adres firmy,
 • wskazanie umowy do podpisania przez upoważnioną osobę,
 • czas obowiązywania pełnomocnictwa - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,
 • czytelny podpis osoby upoważniającej  →  jeśli upoważniającym jest firma, wymagana jest także pieczątka.

Wzór pełnomocnictwa do podpisania umowy w PDF i DOC 

 

Gdzie złożyć dokumenty dot. sprawy - upoważnienie do podpisania umowy w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie