Upoważnienie do podpisania umowy, dokumentów - wzór pełnomocnictwa [PDF, DOC] 2023

Jeśli jedna ze stron nie może osobiście podpisać umowy lub innych dokumentów, dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie do ich podpisania osoby, która może zrobić to w jej imieniu. Poniższy poradnik wyjaśnia, jak napisać pełnomocnictwo, a także zawiera wzór w formacie PDF i DOC.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Upoważnienie do podpisania umowy, dokumentów

Jak napisać pełnomocnictwo do podpisania umowy, dokumentów?

Pełnomocnictwo do podpisania dokumentów, w tym również umowy powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Poza tym, pisemna forma stanowi ewentualne zabezpieczenie w razie np. postępowania sądowego. W niektórych przypadkach, na przykład jeżeli umowa, która ma zostać podpisana dotyczy sprzedaży lub kupna nieruchomości, pełnomocnictwo musi zostać zawarte w formie aktu notarialnego.

Upoważnienie do podpisania umowy jest przykładem pełnomocnictwa szczególnego - mocodawca upoważnia pełnomocnika do wykonania jednej, konkretnej czynności prawnej - w tym przypadku właśnie do podpisania umowy.

Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego. Upoważnienia może udzielić zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. W każdym momencie upoważniający może wypowiedzieć pełnomocnictwo.

Jeżeli podpisanie umowy ma nastąpić w imieniu firmy, jej właściciel może sporządzić pełnomocnictwo do reprezentowania firmy, które pozwala nie tylko na podpisanie umowy, lecz także na dokonywanie wielu innych czynności w imieniu przedsiębiorstwa.

Co powinno zawierać pełnomocnictwo do podpisania umowy?

Aby pełnomocnictwo było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę, 
 • tytuł pisma - pełnomocnictwo,
 • dane osoby upoważniającej:  
  • imię, nazwisko, 
  • nazwa i dane firmy → jeżeli upoważniającym jest firma,
  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,
  • adres zamieszkania,
 • dane osoby upoważnionej:
  • imię, nazwisko, 
  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,
  • adres zamieszkania lub adres firmy,
 • wskazanie umowy do podpisania przez upoważnioną osobę,
 • czas obowiązywania pełnomocnictwa - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,
 • czytelny podpis osoby upoważniającej  →  jeśli upoważniającym jest firma, wymagana jest także pieczątka.

Wzór pełnomocnictwa do podpisania umowy w PDF i DOC 

Upoważnienie do podpisania umowy - wzór pełnomocnictwa PDF i DOC

Wzór pełnomocnictwa do podpisania dokumentów - PDF i DOC

Upoważnienie do podpisania dokumentów - wzór pełnomocnictwa PDF i DOC

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - upoważnienie do podpisania umowy w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOC] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 15,6 tys. dokumentów!
Pełnomocnictwo do podpisania umowy wzór [PDF]
Pobierz upoważnienie
Pełnomocnictwo do podpisania umowy wzór [DOC]
Pobierz upoważnienie
Pełnomocnictwo do podpisania dokumentów [DOC]
Pobierz dokument
Pełnomocnictwo do podpisania dokumentów [PDF]
Pobierz upoważnienie