Upoważnienie do odbioru emerytury na poczcie - pełnomocnictwo PDF wzór 2022

Upoważnienie do odbioru emerytury

Z danych raportu InfoSenior przeprowadzonego przez Związek Banków Polskich w styczniu 2020 roku wynika, że ponad 26% klientów ZUS otrzymuje świadczenia emerytalno-rentowe w gotówce. Wyjazd, niedyspozycja czy inne wydarzenia losowe mogą spowodować, że emeryt nie będzie w stanie odebrać przekazu z emeryturą osobiście. W takim wypadku powinien upoważnić osobę trzecią do odebrania pieniędzy.

Upoważnienie do odbioru emerytury na poczcie

Aby upoważnić osobę trzecią do odbioru emerytury na poczcie, potrzebne jest tzw. pełnomocnictwo pocztowe. Jest to dokument, za pomocą którego upoważnia się osoby trzecie do odbioru wszelkich przesyłek poleconych i przekazów pocztowych. Pełnomocnictwo obowiązuje również w przypadku pobierania emerytury pomostowej.

Kto może zostać upoważniony?

Upoważniona może zostać każda osoba pełnoletnia identyfikująca się dokumentem tożsamości, np. dowodem osobistym. Rodzaj i cechy dokumentu tożsamości należy zawrzeć w pełnomocnictwie.

Pełnomocnictwo pocztowe do odbioru emerytury - cena

Nazwa Opłata (w PLN)
Pełnomocnictwo pocztowe stałe 26 zł
Pełnomocnictwo pocztowe okresowe - za każdy miesiąc lub jego część 8 zł
Pełnomocnictwo pocztowe jednorazowe 6 zł

Wzór upoważnienia do odbioru emerytury

Wzór upoważnienia do odbioru emerytury

Gdzie złożyć upoważnienie do odbioru emerytury?

Wypełniony dokument należy złożyć na najbliższej poczcie.

Pełnomocnictwo pocztowe do odbioru emerytury online

Upoważnienie kogoś do odbioru emerytury przez Internet nie jest możliwe. Aby udzielić pełnomocnictwa, należy osobiście pojawić się w placówce urzędu pocztowego.

Czy wiesz, że emeryt może starać się o wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora, która uprawnia do wielu zniżek i udogodnień dla osób starszych?


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - upoważnienie do odbioru emerytury w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokument do pobrania - wzór PDF 2022