Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego 2021

Aktualizacja: 22 listopada 2021

Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego

Czasami odbiór osobisty dowodu rejestracyjnego z wydziału komunikacji jest niemożliwy. W takich sytuacjach warto upoważnić do tej czynności inną osobę. Z poniższego artykułu dowiesz się, kogo można upoważnić i jakie koszty się z tym wiążą.

Kto może zostać upoważniony do odbioru dowodu rejestracyjnego?

Do odebrania dowodu rejestracyjnego można upoważnić każdą osobę fizyczną, mającą przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik musi mieć zatem co najmniej 13 lat. Nie ma znaczenia, czy jest to osoba spokrewniona, czy ktoś obcy. Osoba upoważniająca ma w tej kwestii pełną dowolność. Warto jednak powołać na pełnomocnika członka rodziny, ponieważ pozwala to na uniknięcie kosztów związanych z upoważnieniem do odbioru dowodu rejestracyjnego.

Ile kosztuje pełnomocnictwo do odbioru dowodu rejestracyjnego?

Udzielenie pełnomocnictwa jest bezpłatne, jeżeli upoważniony zostanie członek najbliższej rodziny, na przykład matka, ojciec, rodzeństwo, dzieci lub małżonek.

Opłatę za upoważnienie należy uiścić w sytuacji, gdy pełnomocnikiem zostaje osoba obca lub członek dalszej rodziny, np. wujek, kuzyn, partner niebędący małżonkiem, kolega lub dziadek. Wówczas należy zapłacić:

 • 17 zł w przypadku zwykłego pełnomocnictwa
 • 22 zł w przypadku pełnomocnictwa poświadczonego za zgodność z oryginałem

Jakie dokumenty są potrzebne do odebrania dowodu rejestracyjnego?

Upoważnienie nie jest jedynym dokumentem, który musi posiadać osoba upoważniona do odebrania dowodu rejestracyjnego. Aby urzędnik mógł wydać dokument, pełnomocnik musi przedłożyć: 

 • dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport
 • pozwolenie czasowe
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC pojazdu, do którego dowód rejestracyjny jest wydawany lub dowód opłacenia bieżącej składki

Jak napisać pełnomocnictwo - upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego?

Pełnomocnictwo - upoważnienie do odbioru rejestracyjnego może zostać napisane odręcznie lub na komputerze. W drugim przypadku na dokumencie musi pojawić się podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa.

Aby upoważnienie było respektowane przez urzędnika wydziału komunikacji, musi posiadać następujące dane: 

 • miejscowość i data
 • tytułu pełnomocnictwa
 • dane upoważniającego, współwłaściciela pojazdu oraz osoby upoważnionej:
  • imiona i nazwiska
  • nr PESEL
  • adres zamieszkania
  • stopień pokrewieństwa - przy osobie upoważnionej
 • określenie czynności, do której upoważnia się osobę → w tym przypadku do odbioru dowodu rejestracyjnego
 • dane pojazdu, którego dotyczy wyżej wymieniona czynność:
  • marka
  • model
  • numer rejestracyjny
  • nr VIN
 • podpisy wszystkich właścicieli pojazdu

Pełnomocnictwo - upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego w PDF lub DOC oraz wzór jak wypełnić


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie