Pełnomocnictwo pocztowe - upoważnienie do odbioru listu poleconego, paczki lub innej przesyłki - wzór 2022 [PDF, DOC]

Jeśli adresat nie może samodzielnie odebrać listu poleconego, paczki lub przesyłki kurierskiej, dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie do odbioru osoby, która może to zrobić za niego. Jak udzielić pełnomocnictwa pocztowego? Jak napisać upoważnienie do odbioru przesyłki kurierskiej? Odpowiedzi na te pytania zostały zamieszczone w poniższym poradniku.


Upoważnienie do odbioru listu poleconego

Czym jest pełnomocnictwo pocztowe?

Pełnomocnictwo pocztowe to upoważnienie do odbioru przesyłek lub przekazów pocztowych udzielane przez adresata innej osobie. Sposób jego ustalania oraz zakres reguluje prawo pocztowe. Pełnomocnictwo może być ustalane:

 • bezterminowo, do odwołania,
 • na określony czas,
 • jednorazowo (tzw. pełnomocnictwo jednorazowe).

Pełnomocnictwo to dotyczy przesyłek pocztowych i przekazów obsługiwanych przez Pocztę Polską. W przypadku przesyłek dostarczanych przez firmy kurierskie należy przygotować odrębne upoważnienie, wymagane przez danego operatora.

Sprawdź, jak nadać list polecony.

Jak napisać upoważnienie do odbioru listu poleconego, paczki lub innej przesyłki w placówce Poczty Polskiej?

Upoważnienie do odbioru listu poleconego, paczki lub innej przesyłki powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego. Upoważnienia może udzielić zarówno osoba fizyczna, jak i prawna.

Co ważne, przepisy wymagają, by pełnomocnictwo pocztowe zostało udzielone w obecności pracownika operatora pocztowego w placówce Poczty Polskiej. W przypadku, gdy adresat nie jest w stanie poruszać się samodzielnie, upoważnienie może zostać udzielone w miejscu jego pobytu przy okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby (dowodu osobistego). 

Aby upoważnienie było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę, 
 • tytuł pisma - upoważnienie,
 • dane osoby upoważniającej:  
  • imię, nazwisko, 
  • nazwa i dane firmy → jeżeli upoważniającym jest firma,
  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,
  • adres zamieszkania,
 • dane osoby upoważnionej:
  • imię, nazwisko, 
  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,
  • adres zamieszkania lub adres firmy,
 • wskazanie listu poleconego, paczki lub przesyłki do odbioru przez upoważnioną osobę (zakresu pełnomocnictwa pocztowego),
 • czas obowiązywania upoważnienia - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,
 • czytelny podpis osoby upoważniającej oraz pieczątka →  jeśli upoważniającym jest firma.

Oryginał pełnomocnictwa należy zostawić w placówce pocztowej, do której docierają przesyłki upoważniającego.

Ile kosztuje upoważnienie do odbioru listu?

Opłata za upoważnienia do odbioru listu poleconego, paczki lub przesyłki

Operator pocztowy może pobrać opłatę za udzielenie upoważnienia. Opłata za tę czynność wynosi:

 • 6 zł  - w przypadku upoważnienia jednorazowego,
 • 8 zł - za każdy miesiąc lub jego część,
 • 26 zł - w przypadku okresowego odbioru wszystkich lub wskazanych przesyłek.

Wzór PDF upoważnienia do odbioru listu poleconego, paczki lub przesyłki w placówce Poczty Polskiej

Upoważnienie do odbioru listu poleconego - wzór pełnomocnictwa PDF

Upoważnienie do odbioru przesyłki kurierskiej

Upoważnienie do odbioru przesyłki kurierskiej, paczki - DPD, DHL, UPS

Firmy kurierskie, takie jak DPD, DHL i UPS, przeważnie nie wymagają osobistego odbioru przesyłki. W niektórych przypadkach konieczne może być jednak upoważnienie do odbioru paczki, które powinno zawierać:

 • imię i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości adresata przesyłki kurierskiej,
 • imię i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości pełnomocnika,
 • numer przesyłki, której dotyczy upoważnienie,
 • okres obowiązywania pełnomocnictwa.

Firma kurierska DHL przygotowała gotowe formularze pełnomocnictwa dla firm i osób fizycznych. W przypadku pozostałych operatorów stosowne upoważnienie można przygotować, korzystając ze wzoru zamieszczonego poniżej.

Wzór PDF i DOC upoważnienia do odbioru przesyłki kurierskiej

Upoważnienie do odbioru przesyłki kurierskiej - wzór PDF i DOC
 

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - upoważnienie do odbioru listu poleconego w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości