Upoważnienie do odbioru listu poleconego wzór 2021

Aktualizacja: 22 listopada 2021

Jeśli nie możesz samodzielnie odebrać listu poleconego, dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie do jego odbioru osoby, która może to zrobić za Ciebie. Poniżej wyjaśniamy jak napisać upoważnienie i udostępniamy wzór w formacie PDF i DOC. 


Jak napisać upoważnienie do odbioru listu poleconego?

Upoważnienie do odbioru listu poleconego powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego. Upoważnienia może udzielić zarówno osoba fizyczna, jak i prawna.

Aby upoważnienie było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę, 
 • tytuł pisma - upoważnienie,
 • dane osoby upoważniającej:  
  • imię, nazwisko, 
  • nazwa i dane firmy → jeżeli upoważniającym jest firma
  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego
  • adres zamieszkania
 • dane osoby upoważnionej:
  • imię, nazwisko, 
  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,
  • adres zamieszkania lub adres firmy,
 • wskazanie listu poleconego do odbioru przez upoważnioną osobę,
 • czas obowiązywania upoważnienia - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,
 • czytelny podpis osoby upoważniającej oraz pieczątka →  jeśli upoważniającym jest firma.

Wzór upoważnienia do odbioru listu poleconego w PDF i DOC 

 

Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - upoważnienie do odbioru listu poleconego w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie