Odbiór dowodu osobistego - jak sprawdzić czy dowód jest do odbioru?

Weryfikacja: 17 sierpnia 2023

Odbiór dowodu osobistego 

Po złożeniu wniosku o dowód osobisty i po upływie wystarczającej ilości czasu wnioskujący może odebrać gotowy dokument. Jak długo czeka się na dowód osobisty? Gdzie go odebrać? Jak sprawdzić, czy dokument jest już gotowy do odbioru? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Jak długo czeka się na wydanie dowodu osobistego?

Wyrobienie nowego dokumentu trwa do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku.

Jak sprawdzić, czy dowód osobisty jest do odbioru?

Jak sprawdzić, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru?

Aby sprawdzić, czy dokument jest już gotowy, wystarczy wejść na stronę moj.gov.pl i wpisać w wyszukiwarce numer wniosku  otrzymuje się go podczas składania wniosku.

Można również zadzwonić do urzędu i upewnić się, że dokument czeka na odbiór.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Kto może odebrać dowód osobisty?

Kto może odebrać dowód osobisty?

Odbiór osobisty

Dokument musi zostać odebrany osobiście przez wnioskującego.

Odbiór przez pełnomocnika

Pełnomocnik może odebrać dowód osobisty w dwóch przypadkach:

  • wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w miejscu przebywania wnioskującego z powodu choroby, niepełnosprawności bądź innej przeszkody,
  • osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadomi organ gminy o niemożności osobistego odebrania dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody (potwierdzonej stosownym dokumentem), która powstała po dniu złożenia tego wniosku. 

W obu powyższych sytuacjach przy odbiorze dokumentu należy okazać pisemne pełnomocnictwo.

W przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych dowód odbiera rodzic lub opiekun. W imieniu osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych dokument odbiera rodzic bądź kurator. 

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby, która:

  • nie ukończyła 5. roku życia;
  • ukończyła 5. rok życia i nie ukończyła 12. roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w urzędzie.

Gdzie odbiera się dowód osobisty?

Jakie dokumenty są wymagane do odbioru dowodu osobistego?

Dokument będzie czekał na odbiór w urzędzie, w którym wcześniej złożono wniosek.

W niektórych miastach Polski, np. w Łodzi konieczne jest wcześniejsze zarezerwowanie wizyty online w celu odebrania dowodu osobistego.

Jakie dokumenty wymagane są do odbioru dowodu osobistego?

Aby otrzymać nowy dowód osobisty, wnioskujący musi udać się do urzędu ze starym dokumentem lub  jeżeli go nie posiada  z innym dokumentem tożsamości (np. paszportem, legitymacją szkolną). Jeżeli dokument odbiera pełnomocnik, musi dodatkowo posiadać pełnomocnictwo szczególne w formie pisemnej.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - odbiór dowodu osobistego w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Jak załatwić sprawę odbiór dowodu osobistego online?

gov.pl
Serwis Rzeczypospolitej Polskiej.