Zmiana nazwiska po rozwodzie przed i po upływie 3 miesięcy - uzasadnienie i wniosek [PDF, DOC] 2023

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Po rozwodzie każdy z eks-małżonków ma prawo powrócić do nazwiska, które nosił przed ślubem. Jak wygląda procedura? Ile kosztuje zmiana nazwiska po rozwodzie? Kiedy małżonkowie mogą skorzystać z uproszczonej procedury? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku. 

Czy warto zmienić nazwisko po rozwodzie?

Z pewnością powrót do nazwiska panieńskiego będzie dla eks-małżonki dowodem zakończenia pewnego etapu w życiu. Warto jednak pamiętać, że jakakolwiek zmiana nazwiska wiąże się z wymianą wszystkich ważniejszych dokumentów np. dowodu osobistego czy prawa jazdy.

Kto może zmienić nazwisko po rozwodzie?

Prawo do zmiany nazwiska ma każdy, kto po ślubie zmienił swoje nazwisko, następnie się rozwiódł i chce wrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Kiedy można się ubiegać o zmianę nazwiska po rozpadzie małżeństwa?

Eks-małżonka ma szansę na powrót do nazwiska noszonego przed ślubem w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie. Jeżeli oświadczenie o chęci zmiany nazwiska nie zostanie złożone w tym czasie, później wnioskująca będzie musiała skorzystać z bardziej skomplikowanej procedury administracyjnej i złożyć wniosek wraz z jego uzasadnieniem.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Zmiana nazwiska do 3 miesięcy po rozwodzie

Dokumenty wymagane do zmiany nazwiska po rozwodzie

Wymagane dokumenty

Aby zmiana nazwiska w ciągu 3 miesięcy od rozwodu była możliwa, należy przygotować, a następnie złożyć następujące dokumenty:

Jeżeli do pozytywnego rozpatrzenia sprawy będą wymagane inne dokumenty, urzędnik USC lub konsul poinformuje o tym wnioskującego.

Gdzie złożyć dokumenty?

Komplet dokumentów wymaganych do zmiany nazwiska należy złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego lub w polskim konsulacie sprawdź, gdzie złożyć dokumenty w okolicy.

Ile kosztuje zmiana nazwiska po rozwodzie?

Ile kosztuje zmiana nazwiska po rozwodzie?

Cena za zmianę nazwiska po rozpadzie małżeństwa będzie się różniła ze względu na to, gdzie będą składane dokumenty.

  • 11 zł opłaty skarbowej - jeżeli sprawą będzie zajmował się kierownik USC,
  • 50 EUR opłaty konsularnej - jeżeli sprawą będzie zajmował się konsul. To on określi dla wnioskującego dokładną kwotę do zapłaty w wybranej walucie.

Ile czeka się na zmianę nazwiska po rozwodzie?

Urzędnik USC lub konsul, który przyjmie zgłoszenie, niezwłocznie zacznie je rozpatrzać.

Jak zmienić nazwisko po 3 miesiącach od rozwodu?

Jeżeli eks-małżonka nie zdąży zgłosić się do USC w ciągu 3 miesięcy od rozwodu, a nadal chce zmienić nazwisko, będzie musiała złożyć wniosek o zmianę nazwiska w ramach procedury administracyjnej wraz z uzasadnieniem.

Przykład uzasadnienia zmiany nazwiska po rozwodzie

Przykład uzasadnienia zmiany nazwiska po rozwodzie

Najprostszym uzasadnieniem wniosku o zmianę nazwiska po rozwodzie jest wskazanie, iż po zawarciu małżeństwa, wnioskująca przyjęła nazwisko małżonka, jednak teraz, po rozwodzie, chce powrócić do poprzedniego nazwiska, aby zamknąć tamten rozdział w życiu.

Zmiana nazwiska dziecka po rozwodzie

Jeżeli rodzice dziecka postanowią się rozwieść, jego nazwisko nie zmienia się automatycznie. Mają jednak prawo podjąć decyzję o zmianie nazwiska dziecka - w tym celu rodzic musi udać się do urzędu stanu cywilnego i złożyć oświadczenie. Warunkiem jest posiadanie zgody drugiego rodzica, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, ono również musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska. Zgoda rodzica oraz dziecka może zostać wyrażona osobiście przed kierownikiem USC lub na piśmie, z podpisem notarialnie poświadczonym. 

Zmiana nazwiska dziecka po rozwodzieW przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie tej kwestii do sądu opiekuńczego.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. Dz.U. 2020 poz. 1359)
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 350.)

Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zmiana nazwiska po rozwodzie w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

jakiwniosek.pl odwiedza ponad 900 000 użytkowników miesięcznie

Dokumenty do pobrania - wzory [DOC, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 37,1 tys. dokumentów!
Wniosek o przyjęcie oświadczenia o zmianie nazwiska do 3 miesięcy po rozwodzie [DOC]
Pobierz dokument
Wniosek o przyjęcie oświadczenia o zmianie nazwiska do 3 miesięcy po rozwodzie [PDF]
Pobierz dokument