Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka i dorosłego zgodnie z RODO - wzór [DOC, PDF] 2023

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Jeżeli pracodawca, nauczyciel lub inny podmiot chce umieścić w miejscu ogólnodostępnym np. w Internecie, wizerunek dorosłego lub dziecka, musi posiadać na to zgodę. Jak ją napisać? Kiedy oświadczenie nie jest wymagane? Co grozi za publikację wizerunku bez zgody osoby widocznej na fotografii? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Czym jest wizerunek?

Wizerunek to wygląd człowieka - jego cechy zewnętrzne, które odróżniają go od innych osób. Najczęściej wizerunek udostępniany jest w formie zdjęć. 

Wizerunek został uwzględniony w Kodeksie Cywilnym jako dobro osobiste, które podlega szczególnej ochronie - dlatego chcąc wykorzystać czyjś wizerunek, konieczne jest posiadanie zgody danej osoby. 

Kiedy nie jest potrzebna zgoda na publikację wizerunku - art. 81 ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Pisemna ani ustna zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest wymagana, jeżeli osoba, do której wizerunek należy, otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Zgoda na publikację wizerunku nie jest wymagana również dla wizerunku osoby publicznie znanej, w przypadku gdy osoba ta pełniła funkcję publiczną oraz dla osób stanowiących szczegół większej całości takich jak zgromadzenia, krajobraz lub impreza publiczna.

Co grozi za udostępnienie wizerunku bez zgody właściciela?

Wedle przepisów, za przetwarzanie danych, do których nie posiada się uprawnień, grozi kara grzywny oraz do 2 lat pozbawienia wolności. Osoba, której wizerunek został opublikowany bez jej zgody, może pozwać udostępniającego i zażądać od niego usunięcia skutków jego działania (np. usunięcia wizerunku ze strony internetowej) i wystosowania oświadczenia z przeprosinami za bezprawne działanie. Przeprosiny muszą zawierać adnotację, iż udostępniający nie miał prawa do wykorzystania wizerunku osoby pozywającej.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Co powinna zawierać zgoda na wykorzystanie wizerunku

Co powinna zawierać zgoda na rozpowszechnianie wizerunku?

W oświadczeniu o zgodzie na nagrywanie i, publikowanie wizerunku powinny znaleźć się następujące informacje:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • imię i nazwisko osoby, której wizerunek będzie udostępniany,
 • imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który będzie udostępniał wizerunek,
 • zgoda na publikację wizerunku,
 • okoliczność udostępniania wizerunku (np. galeria pracowników na stronie internetowej),
 • podpis osoby użyczającej swojego wizerunku.

Zgoda na udostępnienie wizerunku dziecka 

Zgoda na udostępnienie wizerunku dziecka

W przypadku osób nieletnich, zgody na udostępnienie ich wizerunku udzielają rodzice. W takim przypadku pisemna zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka powinna zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • imię i nazwisko dziecka, 
 • imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego,
 • imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który będzie udostępniał wizerunek,
 • zgodę na udostępnienie wizerunku dziecka,
 • okoliczność udostępniania wizerunku dziecka (np. wycieczka szkolna, kolonie),
 • cel udostępnienia wizerunku,
 • podpis rodzica.

Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku osoby dorosłej

Zgoda na publikację wizerunku może zostać zawarta w dowolnej formie - dla bezpieczeństwa warto jednak wybrać formę pisemną. Dokument można sporządzić samodzielnie lub skorzystać z gotowego wzoru w dwóch formatach: DOC oraz PDF.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku - wzór DOC i PDF

Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka

Rodzic może samodzielnie napisać zgodę na wykorzystanie wizerunku jego dziecka lub wybrać jeden z gotowych wzorów udostępnionych poniżej.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka - wzór DOC i PDF

Wycofanie zgody na wykorzystanie wizerunku

Osoba, która udzieliła zgody na wykorzystanie wizerunku, może ją wycofać. Wystarczy, że sporządzi dokument z odpowiednią adnotacją. Poniżej znajduje się wzór formularza wycofania zgody na wykorzystanie wizerunku.

Wycofanie zgody na wykorzystanie wizerunku - wzór DOC i PDF

Sprawdź także:


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zgoda na wykorzystanie wizerunku w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 32,3 tys. dokumentów!
Zgoda na wykorzystanie wizerunku [DOC]
Pobierz dokument
Zgoda na wykorzystanie wizerunku [PDF]
Pobierz dokument
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka [DOC]
Pobierz dokument
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka [PDF]
Pobierz dokument
Wycofanie zgody na wykorzystanie wizerunku [DOC]
Pobierz dokument
Wycofanie zgody na wykorzystanie wizerunku [PDF]
Pobierz dokument