Upoważnienie do Orange Polska - jak napisać pełnomocnictwo do zawarcia, wypowiedzenia, przedłużenia umowy - wzór PDF 2023

Weryfikacja: 10 stycznia 2023

Upoważnienie Orange

Jeżeli klient nie może osobiście zająć się sprawami telekomunikacyjnymi, na przykład podpisać lub rozwiązać umowy z Orange na telefon czy Internet, ma możliwość upoważnienia kogoś do wykonania tych czynności w jego imieniu. Kto może zostać pełnomocnikiem? Do wykonania jakich czynności w Orange można upoważnić inną osobę? Jak napisać upoważnienie składane do Orange? Odpowiedzi znajdują się w poradniku.

Kogo można upoważnić do załatwienia spraw z Orange?

Do dokonywania czynności w imieniu klienta można upoważnić każdą osobę posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych - np. członka rodziny, znajomego, a nawet obcą osobę.

Pełnomocnictwo można wypowiedzieć w dowolnym momencie.

Jakie czynności może załatwić pełnomocnik w Orange?

Mocodawca może upoważnić wybraną osobę do wykonania czynności wymienionych w pełnomocnictwie np. podpisania lub zerwania umowy z Orange, bądź decydowania o zawartości pakietu usług lub  wymiany karty SIM.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak napisać upoważnienie Orange?

Jak napisać upoważnienie do podpisania umowy na telefon, światłowód z Orange?

Pełnomocnictwo składane do Orange musi zawierać następujące elementy:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • tytuł: upoważnienie,
 • dane mocodawcy:
 • dane osoby upoważnianej:
  • imię, nazwisko,
  • adres, 
  • seria i nr dowodu osobistego,
 • zakres czynności, których dotyczy pełnomocnictwo,
 • podpis mocodawcy.

Według informacji podawanych przez Orange dopuszczalne jest pełnomocnictwo pisemne lub notarialne - jeśli klient takie posiada.

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy z Orange - wzór PDF

Pełnomocnictwo można napisać samodzielnie lub skorzystać z poniższego wzoru.

Upoważnienie Orange - wzór PDF

Inne upoważnienia telekomunikacyjne:


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - upoważnienie Orange w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 42,1 tys. dokumentów!
Wzór upoważnienia Orange [PDF]
Pobierz upoważnienie