Wniosek o paszport dla dziecka

Aktualizacja: 2 listopada 2020Wniosek o paszport dla dziecka

Zastanawiasz się nad tym, jak złożyć wniosek o paszport dla osoby małoletniej? Planujesz wyjazd za granicę na terenie państw Unii Europejskiej lub poza nimi? Dowiedz się, jak złożyć wniosek o paszport dla dziecka.

Jak i gdzie złożyć wniosek o paszport dla dziecka?

Wniosek o paszport dla dziecka powinien być złożony przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Istnieją jednak okoliczności, w których wniosek może być złożony przez jednego rodzica - wtedy wymagana jest pisemna zgoda drugiego rodzica spisana przez urzędnika lub notariusza. Nie wymaga się podpisu drugiego rodzica, gdy ten nie żyje lub zostały mu odebrane prawa do decydowania o dziecku.

Wniosek o paszport dla dziecka powinien zostać złożony w dowolnym punkcie paszportowym - delegaturze lub urzędzie wojewódzkim

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku o paszport dla dziecka

Kompletowanie potrzebnych dokumentów powinno rozpocząć się od wypełnienia wniosku dostępnego w dowolnym punkcie paszportowym. Poza tym będziesz potrzebować:

 • wniosku o wydanie paszportu – dostaniesz go w punkcie paszportowym. Nie drukuj plików, które są dostępne w internecie. We wniosku oboje rodzice muszą podpisać zgodę – nie róbcie tego przed złożeniem wniosku. Musicie to zrobić w obecności urzędnika,
 • jedno kolorowe zdjęcie dziecka – musi być aktualne, dlatego idź z dzieckiem do fotografa nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Jeśli chcesz je zrobić samodzielnie –sprawdź, jak wykonać zdjęcie do paszportu,
 • dowód opłaty za paszport,
 • dokument, który potwierdza uprawnienie do skorzystania z ulgi (na przykład legitymacja szkolna), lub dokument, który uprawnia do zwolnienia z opłaty,
 • ważny paszport albo dowód osobisty dziecka – jeśli twoje dziecko ma taki dokument,
 • ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny – jeśli masz.

Pamiętaj, że jeżeli Twoje dziecko nie ukończyło 5 roku życia, to jego obecność przy składaniu wniosku o paszport nie jest wymagana.

W przypadku składania wniosku o paszport dla dziecka przez jednego rodzica, potrzebne są:

 • pisemna zgoda drugiego rodzica spisana przez notariusza lub urzędnika,
 • orzeczenie sądu, które stanowi alternatywę dla zgody spisanej przez drugiego rodzica,
 • orzeczenie sądu potwierdzającego odebranie praw do decydowania o losie dziecka,
 • akt zgonu drugiego rodzica,
 • w sytuacji, gdy ojciec pozostaje nieznany - odpis aktu urodzenia.

Podczas składania wniosku o wyrobienie paszportu dla dziecka potrzebny będzie ważny dokument potwierdzający tożsamość - paszport lub dowód osobisty.

Są sytuacje, w których urzędnik może poprosić Cię o dostarczenie dodatkowych dokumentów, takich jak: polski akt stanu cywilnego (skrócony lub zupełny), dokumenty potwierdzające tożsamość lub dokumenty potwierdzające polskie obywatelstwo.


Jak złożyć wniosek o paszport dla dziecka?

Ile zapłacisz za wyrobienie paszportu dla dziecka?

 • 140 zł,
 • 70 zł – jeśli przedłożysz do wglądu dokument, który potwierdza uprawnienie do skorzystania z ulgi, na przykład legitymację szkolną,
 • 35 zł – jeśli wyrabiasz paszport dla dziecka z rodziny wielodzietnej (masz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny).

Sprawdź, czy twoje dziecko może dostać paszport bezpłatnie

Nie zapłacisz za paszport dla dziecka, jeśli:

 • dziecko przebywa w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę jest związany z jego długotrwałym leczeniem albo operacją,
 • paszport dziecka ma wadę techniczną, na przykład nie można odczytać danych z mikroprocesora.

Sprawdź, czy możesz dostać zniżkę na paszport dla dziecka

Zapłacisz mniej, jeśli wymienisz paszport dla dziecka przed upływem jego ważności z jednego z trzech poniższych powodów:

 • zmienił się wygląd twojego dziecka, czyli teraz wygląda ono zupełnie inaczej niż na zdjęciu w paszporcie,
 • zmieniły się dane dziecka, na przykład nazwisko,
 • w paszporcie dziecka nie ma już miejsca na kolejne wizy lub stemple, które potwierdzają przekroczenie granicy

Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile dokładnie zapłacisz – skontaktuj się z punktem paszportowym, w którym chcesz złożyć wniosek.

Jeśli stracisz lub zniszczysz paszport dziecka z własnej winy – opłata za wyrobienie nowego paszportu będzie trzykrotnie wyższa. Przykład: nowy paszport dla twojego dziecka kosztuje 70 zł (nie masz zniżek). Wcześniejszy ważny paszport jest zniszczony. Opłata za nowy paszport wyniesie więc 210 zł (3 x 70 zł).

Sposoby płatności są różne w zależności od punktu paszportowego. Dowiedz się w wybranym punkcie, jak możesz zapłacić. Zachowaj dowód opłaty.

Ile trzeba czekać na wyrobienie paszportu dla dziecka?

Czas oczekiwania na wyrobienie paszportu dla dziecka zajmuje z reguły 30 dni. Możliwe jest skorzystanie z usługi oferowanej przez urzędy, które informują telefonicznie lub mailowo o gotowości paszportu. Przy odbiorze paszportu (w punkcie paszportowym, w którym składałeś wniosek) będziesz musiał okazać ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.


Gdzie można złożyć wniosek paszport dla dziecka w Twojej miejscowości?

Sprawdź listę miejscowości gdzie można złożyć wniosek Paszport dla dzieckaAdministrator serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach serwisu były aktualne, poprawne i kompletne. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za stosowanie udostępnianych wzorów dokumentów, a użytkownik na własną odpowiedzialność posługuje się zamieszczonymi w serwisie informacjami i dokumentami.