Zaświadczenie o stanie cywilnym - wniosek PDF wzór 2022

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Zaświadczenie o stanie cywilnym usprawnia i ułatwia niektóre z postępowań administracyjnych m.in. w przypadku spraw podatkowych, socjalnych, ubezpieczeniowych czy podczas uzyskiwania zgody na kredyt. Poniżej odpowiadamy, jak go zdobyć.

Co zawiera zaświadczenie o stanie cywilnym?

 • nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe osoby składającej wniosek,
 • imiona oraz nazwiska rodowe rodziców,
 • płeć,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • oznaczenie stanu cywilnego jako sytuacji osoby w odniesieniu do małżeństwa.

Wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym

Jakie dokumentu przygotować, aby uzyskać zaświadczenie o stanie cywilnym?

Dokumenty wymagane do uzyskania zaświadczenia to:

 • dowód dokonania opłaty skarbowej (zapłacić można na 2 sposoby: przelewem na konto urzędu lub osobiście w kasie urzędu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (paszport lub dowód osobisty),
 • wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym (wzory wniosków dostępne są stacjonarnie w urzędach lub na ich stronach internetowych).
Wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym
 

Wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym musi zawierać następujące informacje:

 • nazwisko oraz imię/imiona,
 • numer PESEL osoby składającej wniosek,
 • adres korespondencyjny;
 • oświadczenie o braku zatajonych informacji mających wpływ na stan cywilny,
 • pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Ważne jest, by informacje zamieszczane we wniosku były zgodne z prawdą - osoba składająca wniosek oświadcza, że nie występują dodatkowe okoliczności, o których nie poinformowano Urzędu Stanu Cywilnego. Pominięcie okoliczności, które zmieniają stan cywilny, są karane tak samo, jak złożenie fałszywego oświadczenia. Przykład: para wzięła ślub poza granicami kraju, ale nie poinformowała o tym fakcie USC.

 Jak złożyć wniosek o zaświadczenie?

Jak złożyć wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym?

Wniosek o zaświadczeniu o stanie cywilnym można złożyć w kilku formach:

Wybraną opcję składania wniosku należy zaznaczyć w odpowiedniej kolumnie dokumentu.

Ile kosztuje zaświadczenie o stanie cywilnym?

Opłata za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym to koszt 38 złotych

Czas oczekiwania na zaświadczenie o stanie cywilnym

Czas oczekiwania na wydanie dokumentu uzależniony jest od tego, czy wymagany akt jest dostępny w rejestrze stanu cywilnego. 

 • jeżeli akt jest w rejestrze - pracownik USC wydaje zaświadczenie od ręki,
 • jeśli aktu brakuje - czas oczekiwania wydłuży się do 7 (gdy akt stanu cywilnego jest w formie papierowej) lub do 10 dni roboczych (gdy nie jest w formie papierowej).

W przypadku uzyskania odmowy ze strony kierownika USC, każdy wnioskodawca ma 14 dni na odwołanie się od decyzji do wojewody. Dokument powinien zostać złożony na ręce kierownika USC, który odmówił wydania zaświadczenia o stanie cywilnym.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zaświadczenie o stanie cywilnym w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

jakiwniosek.pl odwiedza ponad 900 000 użytkowników miesięcznie.


Jak załatwić sprawę zaświadczenie o stanie cywilnym online?

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej