Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Aktualizacja: 18 sierpnia 2020Zaświadczenie o stanie cywilnym

Zaświadczenie o stanie cywilnym usprawnia i ułatwia niektóre z postępowań administracyjnych - w przypadku spraw podatkowych, socjalnych, ubezpieczeniowych czy podczas uzyskiwania zgody na kredyt. Od teraz nie potrzebujesz kilku odpisów, możesz ubiegać się o wyrobienie tylko jednego dokumentu - zaświadczenia o stanie cywilnym. Sprawdź, jak to zrobić.

Od czego zacząć, by uzyskać zaświadczenie o stanie cywilnym?

Zaświadczenie o stanie cywilnym może uzyskać każda osoba, która potrzebuje potwierdzić swój stan cywilny. Dokumenty wymagane do uzyskania zaświadczenia to:

 • dowód na dokonanie opłaty skarbowej (akceptowane są dwie metody płatności: przelewem na konto urzędu lub osobiście w kasie urzędu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (paszport lub dowód osobisty),
 • wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym (wzory wniosków dostępne są stacjonarnie w urzędach lub na stronach internetowych urzędów).

Ważne jest, by informacje zamieszczane we wniosku były zgodne z prawdą - osoba składająca wniosek oświadcza, że nie występują dodatkowe okoliczności, o których nie poinformowano Urzędu Stanu Cywilnego. Pominięcie okoliczności, które zmieniają stan cywilny, są karane tak samo, jak złożenie fałszywego oświadczenia. Przykład: para wzięła ślub poza granicami kraju, ale nie poinformowała o tym fakcie USC.

Co zawiera zaświadczenie o stanie cywilnym?

 • nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe osoby składającej wniosek,
 • imiona oraz nazwiska rodowe rodziców,
 • płeć,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • oznaczenie stanu cywilnego jako sytuacji osoby w odniesieniu do małżeństwa.

Co zawiera wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym?

Wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym musi zawierać następujące informacje:

 • nazwisko oraz imię/imiona,
 • numer PESEL osoby składającej wniosek,
 • adres korespondencyjny;
 • oświadczenie o braku zatajonych informacji mających wpływ na stan cywilny,
 • pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jak złożyć wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym?

Wniosek o zaświadczeniu o stanie cywilnym można złożyć w kilku formach:

 • w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego,
 • za pomocą poczty,
 • za pomocą strony internetowej ePUAP.

Wybraną opcję składania wniosku należy zaznaczyć w odpowiedniej kolumnie dokumentu.

Cena i czas oczekiwania na zaświadczenie o stanie cywilnym

Opłata za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym to koszt 38 złotych, co jest zdecydowanie niższą kwotą niż płacenie za odpis kilku dokumentów. Czas oczekiwania na wydanie dokumentu uzależniony jest od tego, czy wymagany akt jest dostępny w rejestrze stanu cywilnego. Jeżeli akt jest w rejestrze - pracownik USC wydaje zaświadczenie od ręki, jeśli aktu brakuje - będziesz czekać albo do 7 (gdy akt stanu cywilnego jest w formie papierowej) lub do 10 dni roboczych (gdy nie jest w formie papierowej).

W przypadku uzyskania odmowy ze strony kierownika USC, każdy wnioskodawca ma 14 dni na odwołanie się od decyzji do wojewody. Pamiętaj, że odwołanie powinno być złożone za sprawą kierownika USC, który odmówił wydania zaświadczenia o stanie cywilnym.


Gdzie można złożyć wniosek zaświadczenie o stanie cywilnym w Twojej miejscowości?

Sprawdź listę miejscowości gdzie można złożyć wniosek Zaświadczenie o stanie cywilnym

Wyślij przez internet wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Pobierz wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.

Pobierz wniosek


Administrator serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach serwisu były aktualne, poprawne i kompletne. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za stosowanie udostępnianych wzorów dokumentów, a użytkownik na własną odpowiedzialność posługuje się zamieszczonymi w serwisie informacjami i dokumentami.