Zaświadczenie o stanie cywilnym - Wzór wniosku 2021

Aktualizacja: 22 listopada 2021

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Zaświadczenie o stanie cywilnym usprawnia i ułatwia niektóre z postępowań administracyjnych m.in. w przypadku spraw podatkowych, socjalnych, ubezpieczeniowych czy podczas uzyskiwania zgody na kredyt. Teraz nie wymaga się kilku odpisów cywilnych, wystarczy ubiegać się o wyrobienie tylko jednego dokumentu - zaświadczenia o stanie cywilnym. Poniżej odpowiadamy, jak go zdobyć.

Od czego zacząć, aby uzyskać zaświadczenie o stanie cywilnym?

Zaświadczenie o stanie cywilnym może uzyskać każdy, kto potrzebuje potwierdzenia swojego stanu cywilnego. Dokumenty wymagane do uzyskania zaświadczenia to:

 • dowód dokonania opłaty skarbowej (zapłacić można na 2 sposoby: przelewem na konto urzędu lub osobiście w kasie urzędu),
 • dokument potwierdzający tożsamość (paszport lub dowód osobisty),
 • wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym (wzory wniosków dostępne są stacjonarnie w urzędach lub na ich stronach internetowych).

Ważne jest, by informacje zamieszczane we wniosku były zgodne z prawdą - osoba składająca wniosek oświadcza, że nie występują dodatkowe okoliczności, o których nie poinformowano Urzędu Stanu Cywilnego. Pominięcie okoliczności, które zmieniają stan cywilny, są karane tak samo, jak złożenie fałszywego oświadczenia. Przykład: para wzięła ślub poza granicami kraju, ale nie poinformowała o tym fakcie USC.

Co zawiera zaświadczenie o stanie cywilnym?

 • nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe osoby składającej wniosek,
 • imiona oraz nazwiska rodowe rodziców,
 • płeć,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • oznaczenie stanu cywilnego jako sytuacji osoby w odniesieniu do małżeństwa.

Co zawiera wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym?

Wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym musi zawierać następujące informacje:

 • nazwisko oraz imię/imiona,
 • numer PESEL osoby składającej wniosek,
 • adres korespondencyjny;
 • oświadczenie o braku zatajonych informacji mających wpływ na stan cywilny,
 • pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jak złożyć wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym?

Wniosek o zaświadczeniu o stanie cywilnym można złożyć w kilku formach:

Wybraną opcję składania wniosku należy zaznaczyć w odpowiedniej kolumnie dokumentu.

Cena i czas oczekiwania na zaświadczenie o stanie cywilnym

Opłata za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym to koszt 38 złotych

Czas oczekiwania na wydanie dokumentu uzależniony jest od tego, czy wymagany akt jest dostępny w rejestrze stanu cywilnego. 

 • jeżeli akt jest w rejestrze - pracownik USC wydaje zaświadczenie od ręki,
 • jeśli aktu brakuje - czas oczekiwania wydłuży się do 7 (gdy akt stanu cywilnego jest w formie papierowej) lub do 10 dni roboczych (gdy nie jest w formie papierowej).

W przypadku uzyskania odmowy ze strony kierownika USC, każdy wnioskodawca ma 14 dni na odwołanie się od decyzji do wojewody. Dokument powinien zostać złożony na ręce kierownika USC, który odmówił wydania zaświadczenia o stanie cywilnym.


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - zaświadczenie o stanie cywilnym w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Wyślij dokument przez internet - zaświadczenie o stanie cywilnym

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Pobierz dokument dot. sprawy - zaświadczenie o stanie cywilnym

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.

Pobierz dokument