Wniosek o paszport (osoba dorosła)

Aktualizacja: 26 sierpnia 2020Jak wyrobić paszport? Krok po kroku

Jeżeli wyjeżdżamy za granicę, zwłaszcza poza teren Unii Europejskiej, należy posiadać właściwy dokument, jakim jest paszport. Potwierdza on naszą tożsamość (jest dokumentem ze zdjęciem) oraz polskie obywatelstwo. Paszport nie jest konieczny przy poruszaniu się po terenie Strefy Schengen, czyli obszarze 26 krajów, w których zniesiono kontrole graniczne. “Na dowód” możemy podróżować do niemal ⅕ wszystkich krajów na świecie. Jednak w przeważającej większości, szczególnie wybierając się poza Europę, paszport staje się dokumentem nadrzędnym i niezbędnym. Zobacz jak możesz najłatwiej wyrobić dokument paszportowy.

Kto może złożyć wniosek o wydanie paszportu?

Wniosek o paszport składa osoba, która chce dokument otrzymać lub opiekun prawny w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej, która musi być obecna przy składaniu wniosku.

Jak długo jest ważny paszport?

Paszport dla osoby dorosłej jest wydawany na okres 10 lat. W przypadku dokumentu tymczasowego - 12 miesięcy (więcej o paszporcie tymczasowym), a w przypadku paszportów dla dziecka - 5 lat (jak zdobyć paszport dla dziecka sprawdzisz tutaj).


Wniosek o paszport

Jaki wniosek wypełnić?

Wniosek paszportowy, który należy wypełnić otrzymamy w punkcie paszportowym. Nie zaleca się pobierania i drukowania wniosku o paszport pdf dostępnego w Internecie, ponieważ mogą być nieaktualne.

Do wniosku o wydanie paszportu należy dołączyć jedno kolorowe zdjęcie, dowód wniesionej opłaty oraz dokument potwierdzający możliwość skorzystania z ulgi i aktualnie używany paszport.

Gdzie wyrobić paszport?

Wniosek o jego wydanie należy złożyć osobiście w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Punkty paszportowe najczęściej znajdują się w odpowiednich wydziałach przy Urzędzie Wojewódzkim lub Delegaturach Terenowych. Podczas składania wniosku urzędnik pobiera od nas odciski palców - jest to normalna procedura.

Ile kosztuje paszport?

  • Koszt wydania paszportu dla osoby dorosłej to 140 zł.
  • Uczniowie oraz studenci otrzymują zniżkę 50% i opłacają tylko połowę tej ceny, czyli 70 zł. Z 50% ulgi mogą skorzystać również renciści i emeryci, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby przebywające w domu opieki społecznej  lub w zakładzie opiekuńczym, kombatanci, ofiary represji wojennych oraz ci, którzy otrzymują zasiłek z pomocy społecznej a także rodzice w rodzinie wielodzietnej, która posiada Kartę Dużej Rodziny.
  • Osoby w wieku poniżej 26 roku życia uczące się oraz będące dziećmi z rodziny wielodzietnej mogą skorzystać z ulgi 75% i za paszport zapłacą 35 zł, podobnie jak dzieci niepełnosprawne z rodziny wielodzietnej.
  • Są również sytuacje, gdy paszport jest wydawany bez opłaty. Bezpłatnie paszport otrzymują osoby w wieku powyżej 70 lat oraz żołnierze wyznaczeni do służby za granicą. Całkowicie z opłaty są zwolnione również osoby, których paszport posiada wadę techniczną i nie można odczytać danych z mikroprocesora.

Jeśli nasz paszport posiada jeszcze długi termin ważności, ale musimy zaktualizować w nim dane (np. nazwisko), wtedy pobierana jest opłata proporcjonalna za okres wykorzystania dokumentu. Dla przykładu: jeśli nasz dokument wydano w 2018 roku na 10 kolejnych lat, to wymieniając go w roku 2020 zapłacimy 28 zł za jego wydanie (2/10 * 140 zł).

Ile się czeka na wydanie paszportu?

Nowe paszporty wydawane są w terminie około 30 dni od dnia złożenia wniosków o paszport. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może ulec wydłużeniu. Jeśli z ważnych względów potrzebujesz
paszport szybciej, możesz złożyć wniosek o paszport tymczasowy. Ten dokument otrzymasz tak szybko, jak tylko to będzie możliwe, jednak będzie on ważny tylko 12 miesięcy.

Gdzie sprawdzić czy paszport jest już gotowy?

O status paszportu można zapytać bezpośrednio pracownika urzędu paszportowego. Należy wówczas zadzwonić do odpowiedniego urzędu i podać numer sprawy, który znajdziemy na potwierdzeniu złożenia wniosku o paszport.  Status można również sprawdzić na stronie rządowej, po wpisaniu numeru sprawy.


Sprawdź kto przyjmuje wnioski o paszport (osoba dorosła) w Twojej miejscowości

Sprawdź listę miejscowości gdzie można złożyć wniosek Paszport (osoba dorosła)

Pobierz wniosek o paszport (osoba dorosła)

Wniosek o wydanie paszportu dla osoby dorosłej

Pobierz wniosek