Wniosek o paszport (osoba dorosła) 2021

Aktualizacja: 30 września 2021

Wniosek o paszport

Jak wyrobić paszport dla osoby dorosłej? Krok po kroku

Jeżeli wyjeżdżamy za granicę, zwłaszcza poza teren Unii Europejskiej, musimy posiadać właściwy dokument, jakim jest paszport. Potwierdza on naszą tożsamość (jest to dokument ze zdjęciem) oraz polskie obywatelstwo. Paszport nie jest konieczny przy poruszaniu się po terenie Strefy Schengen, czyli obszarze 26 krajów, w których zniesiono kontrole graniczne. “Na dowód” możemy podróżować do niemal ⅕ wszystkich krajów na świecie. Jednak w przeważającej większości, szczególnie wybierając się poza Europę, paszport staje się dokumentem nadrzędnym i niezbędnym. Zobacz, jak najłatwiej wyrobić ten dokument.

Kto może złożyć wniosek o wydanie paszportu?

Wniosek o paszport składa osoba, która chce ten dokument otrzymać lub opiekun prawny w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej, która musi być obecna przy składaniu wniosku.

Jak długo jest ważny paszport?

Paszport dla osoby dorosłej jest wydawany na okres 10 lat. W przypadku dokumentu tymczasowego - 12 miesięcy (więcej o paszporcie tymczasowym), a w przypadku paszportów dla dziecka - 5 lat (zobacz, jak zdobyć paszport dla dziecka).

Czym jest paszport biometryczny?

Na pierwszy rzut oka paszport biometryczny niewiele różni się od standardowego paszportu. Najważniejsza różnica jest taka, że w paszport biometryczny wbudowany jest chip EEPROM. Chip posiada dane identyfikujące właściciela na podstawie linii papilarnych lub układu twarzy. Dane paszportu biometrycznego przechowywane są w Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.

Jak wyrobić paszport biometryczny?

Obecnie wszystkie wydawane paszporty, są paszportami biometrycznymi - zarówno te dla dzieci, jak i dorosłych.

Jakie korzyści daje paszport biometryczny?

Paszport biometryczny jest bardzo trudny w podrobieniu i nie może się nim posługiwać osoba, która nie jest jego właścicielem. Skaner twarzy i linii papilarnych niemal całkowicie wyklucza możliwość podszycia się innej osoby pod właściciela. Oprócz tego coraz więcej krajów wprowadza obowiązek posiadania paszportu biometrycznego - w przeciwnym wypadku podróżujący nie będzie w stanie przekroczyć granicy.


Wniosek o paszport

Jaki wniosek wypełnić?

Wniosek paszportowy, który należy wypełnić otrzymamy w punkcie paszportowym. Nie zaleca się pobierania i drukowania wniosku o paszport dostępnego w Internecie, ponieważ może być nieaktualny.

Do wniosku o wydanie paszportu należy dołączyć jedno kolorowe zdjęcie, dowód wniesionej opłaty lub dokument potwierdzający możliwość skorzystania z ulgi bądź całkowitego zwolnienia z opłaty. Wymagane jest również okazanie aktualnie używanego paszportu lub - jeżeli go nie posiadasz - dowodu osobistego.

Gdzie wyrobić paszport?

Wniosek o jego wydanie należy złożyć osobiście w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Punkty paszportowe najczęściej znajdują się w odpowiednich wydziałach przy urzędzie wojewódzkim lub delegaturach terenowych. Podczas składania wniosku urzędnik pobiera odciski palców - to normalna procedura.

Ile kosztuje paszport?

Koszt wydania paszportu dla osoby dorosłej to 140 zł.

  • Uczniowie oraz studenci otrzymują zniżkę 50% i opłacają tylko połowę tej ceny, czyli 70 zł. Z 50% ulgi mogą skorzystać również renciści i emeryci, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby przebywające w domu opieki społecznej  lub w zakładzie opiekuńczym, kombatanci, ofiary represji wojennych oraz ci, którzy otrzymują zasiłek z pomocy społecznej a także rodzice w rodzinie wielodzietnej, która posiada Kartę Dużej Rodziny.
  • Osoby w wieku poniżej 26. roku życia uczące się oraz będące dziećmi z rodziny wielodzietnej mogą skorzystać z ulgi 75% i za paszport zapłacą 35 zł, podobnie jak dzieci niepełnosprawne z rodziny wielodzietnej.
  • Są również sytuacje, gdy paszport jest wydawany bez opłaty. Bezpłatnie paszport otrzymują osoby w wieku powyżej 70 lat oraz żołnierze wyznaczeni do służby za granicą. Całkowicie z opłaty są zwolnione również osoby, których paszport posiada wadę techniczną i nie można odczytać danych z mikroprocesora.

Jeśli paszport posiada jeszcze długi termin ważności, ale trzeba zaktualizować zawarte w nim dane (np. nazwisko), wtedy pobierana jest opłata proporcjonalna za okres wykorzystania dokumentu. Dla przykładu: jeśli dokument wydano w 2018 roku na 10 kolejnych lat, to wymieniając go w roku 2021 wnioskodawca zapłaci 42 zł za jego wydanie (3/10 x 140 zł).

Ile się czeka na wydanie paszportu?

Nowe paszporty wydawane są w terminie około 30 dni od dnia złożenia wniosku. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może ulec wydłużeniu. Jeśli z ważnych względów potrzebujesz paszportu szybciej, możesz złożyć wniosek o paszport tymczasowy. Ten dokument otrzymasz tak szybko, jak tylko to będzie możliwe, jednak będzie on ważny tylko przez 12 miesięcy.

Gdzie sprawdzić czy paszport jest już gotowy?

Aby sprawdzić, czy paszport jest już gotowy do odbioru, wystarczy wejść na stronę rządową obywatel.gov.pl i wpisać numer sprawy, który otrzymamy podczas składania wniosku. Status dokumentu otrzymamy natychmiast. 


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - paszport (osoba dorosła) w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz dokumenty dot. sprawy - paszport (osoba dorosła)

Wniosek o wydanie paszportu – dostaniesz go w punkcie paszportowym. Niżej znajdziesz wzór wniosku do podglądu, jednakże zalecamy go nie drukować. Pobrany wniosek może się różnić od oficjalnego.

Pobierz dokument