Przerwa w przyjmowaniu wniosków o paszport!

3 listopada 2022 | 2 min. czytania

Od 13 listopada formalności związane z wnioskowaniem o paszport mają być uproszczone. W związku z wprowadzeniem w życie nowej ustawy o dokumentach paszportowych przez kilka dni punkty będą nieczynne. Zmiany dotyczą m.in. uruchomienia Rejestru Dokumentów Paszportowych.

Przerwa w przyjmowaniu wniosków o paszport!
Przerwa w przyjmowaniu wniosków o paszport!

Kiedy przerwa w funkcjonowaniu punktów paszportowych?

Od 8 listopada od godziny 14.00 do 13 listopada 2022 roku organy w kraju i za granicą nie będą przyjmować wniosków o paszporty ani wydawać dokumentów paszportowych. Odbiór również nie będzie możliwy, mimo powiadomień o jego możliwości. W przypadku uzasadnionej potrzeby otrzymania stosownego dokumentu w tym okresie urząd wyda paszport tymczasowy.

Prosimy o uwzględnienie powyższych okoliczności w swoich planach wyjazdowych i zaplanowanie wizyty w naszych urzędach najpóźniej do 7 listopada 2022 r. (poniedziałek) lub od 15 listopada 2022 r. (wtorek) - ogłoszono w komunikacie strony rządowej.

Rejestr Dokumentów Paszportowych (RDP)

Wdrażany projekt ma za zadanie umożliwić łatwy i intuicyjny sposób składania wniosków o paszport drogą elektroniczną. RDP zastąpi Centralną Ewidencję Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych oraz lokalne ewidencje. Ma być komponentem Systemu Rejestrów Państwowych, który obecnie łączy sześć rejestrów m.in. dowodów osobistych, stanu cywilnego, danych kontaktowych czy PESEL.

Co ułatwi RDP?

Nowy system ułatwi przede wszystkim sprawy formalne. Nie będzie trzeba wypełniać papierowego wniosku o paszport. Będzie on generowany w systemie przez urzędnika paszportowego, a następnie podpisywany przez obywatela na urządzeniu służącym do pobierania odręcznego podpisu cyfrowego. Oprócz tego wprowadzone zostaną nowe usługi:

  • weryfikacja danych w RDP,
  • możliwość sprawdzenia, czy paszport jest gotowy do odbioru,
  • potwierdzenie odbioru paszportu doręczonego pocztą, 
  • ważność paszportu, 
  • możliwość zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu.

Co więcej, uproszczone zostaną zasady pobierania opłat. W najbliższym czasie pojawi się jednolita i przejrzysta tabela. Dodatkowo obniżona zostanie granica wiekowa wydawania paszportów z 10-letnim terminem ważności – teraz paszport otrzymają dzieci już po ukończeniu 12. roku życia

Już wkrótce szczegółowe informacje na temat zmian w paszportach zostaną udostępnione w poradniku dot. procedury wydania paszportu.
 


Powiązane sprawy