Paszport tymczasowy dla dziecka i dorosłego - czas oczekiwania, koszt i wniosek 2022

Weryfikacja: 11 lipca 2022

Paszport tymczasowy

Paszport tymczasowy to dokument, który idealnie sprawdza się podczas nagłych wyjazdów za granicę. Jeżeli wyjeżdżający nie posiada zwykłego paszportu, a zależy mu na czasie, może starać się o uzyskanie paszportu tymczasowego. Czym różni się dokument tymczasowy od biometrycznego? Jak go wyrobić? Jak długo jest ważny?

Czym różni się paszport tymczasowy od biometrycznego?

Paszport tymczasowy różni się od biometrycznego krótszym terminem ważności - zwykle ważny jest ok. 12 miesięcy. Należy jednak wziąć pod uwagę to, że nie każdy kraj uznaje paszporty tymczasowe. Warto sprawdzić tę informację na dedykowanych stronach internetowych lub skontaktować się z polskim konsulem kraju docelowego.

Kto może złożyć wniosek o paszport tymczasowy?

O paszport tymczasowy można się ubiegać z kilku konkretnych powodów: 

 • choroba lub pogrzeb najbliższych,
 • nagła sytuacja związana z wykonywanym zawodem,
 • sytuacje, w których niemożliwe jest pobranie od ubiegającego się o paszport odcisków palców,
 • powrót do lokalizacji stałego pobytu, podczas przebywania poza granicami kraju, gdy paszport wnioskującego utracił ważność lub został skradziony,
 • chęć powrotu do miejsca stałego pobytu podczas tymczasowego pobytu w Polsce,
 • gdy wnioskujący nie mieszka w Polsce ani w kraju, w którym tymczasowo przebywa, a musi wrócić do miejsca swojego stałego pobytu.

Niektóre z tych sytuacji będą wymagały potwierdzenia w postaci stosownych dokumentów - np. udowadniających, że sytuacja zawodowa wymusza na wnioskującym wyjazd za granicę.

Jak wygląda paszport tymczasowy?

Jakie dane zawiera paszport tymczasowy?

 • nazwisko,
 • imię (imiona),
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • płeć,
 • zdjęcie,
 • podpis → wyjątek stanowią paszporty dla:
  • dzieci do 13. roku życia,
  • osób, które ze względu na niepełnosprawność nie mogą samodzielnie złożyć podpisu,
 • numer PESEL,
 • datę wydania i datę końca ważności paszportu,
 • serię i numer dokumentu,
 • nazwę urzędu, który wydał paszport.

Jak długo ważny jest paszport tymczasowy?

Nie dłużej niż 12 miesięcy od jego wydania. Ważność zależy to od tego, w jakim celu posiadacz paszportu wyjeżdża oraz jakie przepisy obowiązują w państwie, do którego podróżuje. W każdym paszporcie tymczasowym znajduje się informacja o jego terminie ważności.


Jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia paszportu tymczasowego?

Aby wyrobić paszport tymczasowy, do punktu paszportowego należy dostarczyć następujące dokumenty:

Paszport tymczasowy dla dziecka

Paszport tymczasowy dla dziecka

W przypadku ubiegania się o paszport tymczasowy dla dziecka należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • pisemna zgoda rodziców lub sądownie zatwierdzonych opiekunów,
 • jeśli wniosek składa jeden z rodziców:   
  • zgoda jednego z rodziców oraz orzeczenie, że drugi rodzic nie ma prawa podejmować decyzji o przyznaniu paszportu lub 
  • pisemna zgoda drugiego rodzica lub 
  • dokument potwierdzający, że tylko jeden rodzic może ubiegać się o przyznanie paszportu.

Uwaga! Jeżeli dziecko ukończyło 5 lat, musi być obecne przy składaniu wniosku o wydanie paszportu!

Jeśli z jakichś powodów nie można uzyskać zgody drugiego z rodziców, należy przygotować stosowne oświadczenie, w którym szczegółowo zostanie opisana cała sytuacja. Okoliczności zostaną omówione z konsulem, który może wymagać dostarczenia wskazanych dokumentów.

W przypadku składania wniosku o paszport tymczasowy w konsulacie:

 • wniosek z prośbą o możliwość przesłania wniosku pocztą albo kurierem – jeśli wnioskujący nie może złożyć wniosku osobiście w konsulacie, 
 • wniosek z prośbą o przesłanie paszportu pocztą albo kurierem - jeśli wnioskujący nie może odebrać paszportu osobiście w konsulacie,
 • kopię dokumentu, który potwierdzi tożsamość i polskie obywatelstwo (na przykład paszport albo dowód osobisty) – jeśli wnioskujący nie może odebrać nowego paszportu osobiście w konsulacie. Kopia dokumentu musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez konsula, punkt paszportowy lub notariusza.

Gdzie złożyć wniosek o paszport tymczasowy?

Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w polskim konsulacie (jeśli wnioskujący znajduje się za granicą) lub dowolnym punkcie paszportowym w Polsce - skorzystaj z wyszukiwarki i znajdź punkt paszportowy w swojej okolicy.

Ile kosztuje paszport tymczasowy

Ile kosztuje wyrobienie paszportu tymczasowego?

Koszt wyrobienia paszportu tymczasowego może różnić się w zależności od punktu paszportowego. W Polsce za jego wyrobienie płaci się 30 złotych. W sytuacji składania wniosku poza granicami Polski, warto sprawdzić na stronie polskiego konsulatu danego kraju, jaki jest koszt wyrobienia paszportu tymczasowego. 

Gdzie odebrać paszport tymczasowy?

Paszport tymczasowy odbiera się w tym samym miejscu, w którym został złożony wniosek. W przypadku paszportu tymczasowego dla dziecka może on zostać odebrany przez któregoś z rodziców.

Ile się czeka na paszport tymczasowy

Ile się czeka na wyrobienie paszportu tymczasowego?

Paszport tymczasowy zostanie wyrobiony najszybciej, jak to możliwe.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - paszport tymczasowy w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości