Wniosek o paszport tymczasowy

Aktualizacja: 26 marca 2021

Czym jest wniosek o paszport tymczasowy?

Planujesz w niedalekiej przyszłości wyjazd za granicę, ale nie posiadasz paszportu? Dzięki nam dowiesz się, jak wyrobić paszport tymczasowy, który otrzymasz znacznie szybciej niż paszport biometryczny.

Jak wyrobić paszport tymczasowy?

Paszport tymczasowy różni się od biometrycznego swoim krótszym terminem ważności - zwykle ważny jest on ok. 12 miesięcy. Należy jednak wziąć pod uwagę to, że nie każdy kraj uznaje paszporty tymczasowe. Warto sprawdzić tę informację na dedykowanych stronach internetowych lub skontaktować się z polskim konsulem kraju docelowego.

Kto może złożyć wniosek o paszport?

Istnieje kilka możliwości, w których można ubiegać się o uzyskanie paszportu tymczasowego, są to:

 • choroba lub pogrzeb najbliższych,
 • nagła sytuacja związana z wykonywanym zawodem,
 • sytuacje, w których niemożliwe jest pobranie od ubiegającego się o paszport odcisków palców,
 • gdy musisz wrócić do lokalizacji stałego pobytu, a przebywasz poza granicami kraju i twój paszport utracił termin lub został skradziony,
 • gdy przebywasz w Polsce tymczasowo i chcesz wrócić do miejsca swojego stałego pobytu,
 • gdy nie mieszkasz w Polsce ani w kraju, w którym tymczasowo przebywasz, a muisisz wrócić do miejsca swojego stałego pobytu.

Niektóre z tych sytuacji będą wymagały potwierdzenia w postaci stosownych dokumentów - np. udowadniających, że sytuacja zawodowa wymusza na Tobie wyjazd za granicę.

Jakie dane zawiera tymczasowy paszport?

 • nazwisko,
 • imię (imiona),
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • płeć,
 • wizerunek twarzy,
 • podpis. Wyjątek w tej sprawie stanowią paszporty dla:
  • dzieci do 13 roku życia,
  • osób, które ze względu na niepełnosprawność nie mogą samodzielnie złożyć podpisu,
 • numer PESEL,
 • datę wydania i datę końca ważności paszportu,
 • serię i numer dokumentu,
 • nazwę urzędu, który wydał paszport.

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia tymczasowego paszportu?

Wnioski o paszport tymczasowy dostępne są w konsulatach i punktach paszportowych. W sytuacji pobytu za granicą wniosek można pobrać ze strony polskiego konsulatu kraju, do którego planujesz wyjazd. Potrzebne Ci będą:

 • kolorowa fotografia paszportowa (sztuka),
 • dowód osobisty,
 • dowód wpłaty za wyrobienie paszportu tymczasowego,
 • dokumenty potwierdzający któryś z wymienionych powodów wyjazdu,
 • w sytuacji, w której zawarłeś związek małżeński za granicą i zmieniłeś nazwisko wymagany jest odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa,
 • jeśli składasz wniosek o paszport tymczasowy, a znajdujesz się poza granicami kraju wymagany jest polski akt urodzenia,
 • w niektórych sytuacjach (na prośbę urzędnika) możesz być poproszony o dostarczenie dokumentu potwierdzającego Twoje obywatelstwo - np. aktu stanu cywilnego (zupełnego lub skróconego).

W przypadku ubiegania się o paszport tymczasowy dla dziecka:

 • pisemna zgoda rodziców lub sądownie zatwierdzonych opiekunów,
 • jeśli składasz wniosek w pojedynkę potrzebujesz: zgodę jednego z rodziców oraz orzeczenie, że drugi rodzic nie ma prawa podejmować decyzji o przyznaniu paszportu LUB pisemną zgodę drugiego rodzica LUB dokument potwierdzający, że tylko jeden rodzic może ubiegać się o przyznanie paszportu.

Jeśli z jakichś powodów nie możesz uzyskać zgody drugiego z rodziców, przygotuj stosowne oświadczenie, w którym uwzględnisz sytuację i omówisz jej szczegóły. Okoliczności zostaną omówione z konsulem, który może wymagać dostarczenia wskazanych dokumentów.

W przypadku składania wniosku o paszport tymczasowy w konsulacie:

 • jeśli nie możesz odebrać wniosku osobiście, to istotne jest, by złożyć wniosek uwzględniający przesłanie paszportu tymczasowego listownie lub drogą kurierską,
 • jeśli nie możesz złożyć samodzielnie wniosku w konsulacie ważne jest, by złożyć wniosek uwzględniający przesłanie go listownie lub kurierem,
 • wymagana jest kserokopia dokumentu potwierdzającego polskie obywatelstwo i tożsamość.

Gdzie złożyć wniosek o paszport tymczasowy?

W przypadku osób pełnoletnich konieczne jest złożenie wniosku w polskim konsulacie (jeśli znajdujesz się za granicą) lub dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Jeśli nie możesz złożyć wniosku osobiście - przygotuj wniosek uwzględniający możliwość przesłania wniosku listownie lub kurierem.

Jeżeli ubiegasz się o paszport tymczasowy dla dziecka - wniosek może być złożony przez jednego z rodziców lub opiekunów pod warunkiem, że posiadasz pisemną zgodę drugiego z rodziców/opiekunów. Jeżeli dziecko ma więcej niż 5 lat, konieczna będzie jego obecność w momencie ubiegania się o paszport tymczasowy.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu tymczasowego?

Koszt wyrobienia paszportu tymczasowego może różnić się w zależności od punktu paszportowego. W Polsce za jego wyrobienie płaci się 30 złotych. W sytuacji składania wniosku poza granicami Polski, należy sprawdzić na stronie polskiego konsulatu danego kraju, jaki jest koszt wyrobienia paszportu tymczasowego. Pamiętaj o zachowaniu dowodu wpłaty, który w kolejnych etapach musisz złożyć razem z innymi dokumentami.

Gdzie odbierzesz paszport tymczasowy?

Paszport tymczasowy odbierzesz w tym samym miejscu, w którym został złożony wniosek. W przypadku paszportu tymczasowego dla dziecka, może on zostać odebrany przez któregoś z rodziców.

Ile się czeka na wyrobienie paszportu tymczasowego?

Paszport tymczasowy otrzymasz tak szybko, jak to możliwe.

Jak długo ważny jest paszport tymczasowy?

Nie dłużej niż 12 miesięcy od jego wydania. Zależy to od tego, w jakim celu wyjeżdżasz oraz jakie przepisy obowiązują w państwie, do którego wyjeżdżasz.

W każdym paszporcie tymczasowym znajdziesz informację o jego terminie ważności.


Gdzie można złożyć wniosek o paszport tymczasowy w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie