Paszport Gdańsk - wniosek dla osoby dorosłej, wyrobienie, odbiór 2023

Weryfikacja: 2 lipca 2023

Wniosek o paszport Gdańsk

Paszport to dokument, który potwierdza nie tylko tożsamość jego posiadacza (jest dokumentem ze zdjęciem), ale również przynależność państwową (obywatelstwo). Jest niezbędny podczas wyjazdu za granicę, szczególnie poza teren Unii Europejskiej. Paszport nie jest konieczny przy poruszaniu się po terenie Strefy Schengen, czyli obszarze 26 krajów, w których zniesiono kontrole graniczne (więcej na ten temat w artykule: Do jakich krajów podróżujemy z paszportem?). Choć “na dowód” można podróżować do niemal ⅕ wszystkich krajów na świecie, to jednak w przeważającej większości, paszport jest dokumentem nadrzędnym. Jeżeli wyjazd jest sprawą nagłą, można starać się o paszport tymczasowy, który wydawany jest najszybciej, jak to możliwe. Obecnie w Polsce wydaje się paszporty biometryczne. Jak najłatwiej wyrobić ten dokument? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Co to jest paszport biometryczny?

Paszport biometryczny niewiele różni się od standardowego paszportu. Najważniejsza różnica jest taka, że w paszport biometryczny wbudowany jest chip EEPROM, który posiada dane identyfikujące właściciela na podstawie linii papilarnych lub układu twarzy. Dane paszportu biometrycznego przechowywane są w Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.

Dlaczego warto mieć paszport biometryczny?

Paszport biometryczny jest bardzo trudny w podrobieniu i nie może się nim posługiwać osoba, która nie jest jego właścicielem. Skaner twarzy i linii papilarnych niemal całkowicie wyklucza możliwość podszycia się pod właściciela. Coraz więcej krajów wprowadza obowiązek posiadania paszportu biometrycznego - w przeciwnym wypadku podróżujący nie będzie w stanie przekroczyć granicy. Warto sprawdzić takie wymagania wybierając się do innego kraju.

Wyrobienie paszportu biometrycznego

Jak wyrobić paszport biometryczny w Gdańsku?

Wszystkie wydawane paszporty w Polsce są paszportami biometrycznymi - zarówno te dla dzieci, jak i dorosłych. Aby go wyrobić, należy przybyć osobiście wraz z dodatkowymi dokumentami do urzędu w Gdańsku i poczekać do 30 dni na realizację.

Kto może starać się o wydanie paszportu?

 • osoba ubiegająca się o ten dokument,

 • opiekun prawny w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej, która musi być obecna przy wnioskowaniu.

Jeżeli ktoś chce zabrać swojego pupila w podróż, nawet do krajów EU, musi zadbać o odpowiednie dokumenty - dowiedz się, jak wyrobić paszport dla zwierzęcia w Gdańsku.

Jak długo jest ważny paszport?

Paszport tymczasowy

Paszport tymczasowy

Paszport tymczasowy różni się od biometrycznego krótszym terminem ważności - zwykle ważny jest maksymalnie 12 miesięcy oraz tym, że nie zawiera danych biometrycznych. Należy jednak wziąć pod uwagę to, że nie każdy kraj uznaje paszporty tymczasowe. Warto sprawdzić tę informację na dedykowanych stronach internetowych lub skontaktować się z polskim konsulem kraju docelowego.

Kto może złożyć wniosek o paszport tymczasowy?

O paszport tymczasowy można się ubiegać z kilku konkretnych powodów: 

 • choroba lub pogrzeb najbliższych,
 • nagła sytuacja związana z wykonywanym zawodem,
 • sytuacje, w których niemożliwe jest pobranie od ubiegającego się o paszport odcisków palców,
 • powrót do lokalizacji stałego pobytu, podczas przebywania poza granicami kraju - gdy paszport wnioskującego utracił ważność lub został skradziony,
 • chęć powrotu do miejsca stałego pobytu podczas tymczasowego pobytu w Polsce,
 • gdy wnioskujący nie mieszka w Polsce ani w kraju, w którym tymczasowo przebywa, a musi wrócić do miejsca swojego stałego pobytu.

Niektóre z tych sytuacji będą wymagały potwierdzenia w postaci stosownych dokumentów - np. udowadniających, że sytuacja zawodowa wymusza na wnioskującym wyjazd za granicę.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o paszport

Aby otrzymać paszport, należy udać się do punktu paszportowego. Procedura wygląda niemalże identycznie w przypadku ubiegania się o paszport tymczasowy - różnica polega na tym, iż wnioskujący chcący otrzymać dokument ważny maksymalnie 12 miesięcy, musi dostarczyć do punktu paszportowego kilka dodatkowych dokumentów.

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia paszportu?

Do punktu paszportowego należy zabrać ze sobą jedno kolorowe zdjęcie, dowód wniesionej opłaty lub dokument potwierdzający możliwość skorzystania z ulgi, bądź całkowitego zwolnienia z opłaty. Wymagane jest również okazanie aktualnie używanego paszportu lub - jeżeli wnioskujący go nie posiada - dowodu osobistego

Jak powinno wyglądać zdjęcie do paszportu?

Fotografia do dokumentu paszportowego musi spełniać następujące wymagania:

 • musi być kolorowa, w formacie 35 mm x 45 mm,
 • musi być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • fotografowany nie może mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie - wyjątkiem są nakrycia głowy i okulary noszone z powodów religijnych, kulturowych lub zdrowotnych,
 • zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków - twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia,
 • zaleca się wykonanie zdjęcia bez zarostu, aby uniknąć problemów z rozpoznaniem,
 • zaleca się wykonanie zdjęcia bez biżuterii, aby uniknąć ewentualnych problemów podczas składania wniosku w urzędzie,
 • twarz powinna być skierowana wprost w stronę aparatu,
 • fotografowany musi mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta i niezasłonięte brwi,
 • oczy muszą być naturalnie otwarte, dobrze widoczne wraz ze źrenicami (na przykład niezasłonięte przez włosy) i skierowane prosto w obiektyw,
 • niedopuszczalny jest efekt tak zwanych czerwonych oczu,
 • uszy nie muszą być widoczne,
 • fryzura może wystawać poza obrys zdjęcia,
 • zdjęcie musi być ostre (bez widocznych pikseli), z naturalnym kontrastem,
 • zdjęcie powinno mieć neutralną kolorystykę i odpowiednią gęstość tonalną (nie może być ani za jasne, ani za ciemne).

Gdzie wyrobić paszport w Gdańsku?

Gdzie można wyrobić paszport? O wyrobienie dokumentu można ubiegać się w dowolnym biurze paszportowym w Polsce. Punkty paszportowe najczęściej znajdują się w odpowiednich wydziałach przy urzędzie wojewódzkim lub delegaturach terenowych → dane teleadresowe urzędu w Gdańsku. Za granicą wnioski składa się w polskim konsulacie.

W nagłych sytuacjach istnieje możliwość wyrobienia paszportu tymczasowego na lotnisku Chopina w Warszawie:

 • jeśli podróżujący utracił lub zapomniał zabrać ze sobą paszportu lub dowodu osobistego,
 • jeśli podróżujący posiada paszport lub dowód osobisty, który stracił ważność,
 • jeśli został złożony wniosek o wydanie paszportu biometrycznego, ale jeszcze nie został odebrany,
 • jeśli podróżujący dysponuje ważnym biletem lotniczym.

Wniosek o paszport online

Czy można złożyć wniosek o paszport online?

Aktualnie w Polsce wnioski paszportowe można składać tylko osobiście. Związane jest to z procedurą wyrobienia paszportu biometrycznego. Podczas starania się o dokument, urzędnik obsługujący biuro paszportowe w Gdańsku pobiera cyfrowo odciski palców - jest to standardowa procedura.

Jaka jest cena wyrobienia paszportu? 

 • 140 zł - pełna kwota dla osoby dorosłej,

 • 70 zł (ulga 50%) dla:

  • uczniów i studentów,

  • rencistów i emerytów,

  • osób z orzeczeniem o niepełnosprawności → Dowiedz się, jak starać się o orzeczenie o niepełnosprawności w Gdańsku,

  • osób przebywających w domu opieki społecznej lub w zakładzie opiekuńczym,Ile kosztuje wyrobienie paszportu w w Gdańsku?

  • kombatantów ofiar represji wojennych,

  • osób, które otrzymują zasiłek z pomocy społecznej,

  • rodziców w rodzinie wielodzietnej, która posiada Kartę Dużej Rodziny → Jak wyrobić KDR w Gdańsku?

 • 35 zł (ulga 75%) dla:

  • osób w wieku poniżej 26. roku życia uczących się oraz będących dziećmi z rodziny wielodzietnej,

  • dzieci niepełnosprawnych z rodzin wielodzietnych.

 • 0 zł (bez opłaty) dla:

  • osób w wieku powyżej 70 lat,

  • żołnierzy wyznaczonych do służby za granicą,

  • osób przebywających w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę jest związany z długotrwałym leczeniem albo operacją,

  • osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, a wyjazd za granicę jest związany z długotrwałym leczeniem albo operacją → Sprawdź: Zasiłek stały w Gdańsku,

  • osób, których paszport posiada wadę techniczną i nie można odczytać danych z mikroprocesora.

Jeśli posiadamy prawo do kilku ulg, to należy wybrać najkorzystniejszą, ponieważ można skorzystać tylko z jednej ulgi.

Jeśli paszport posiada jeszcze długi termin ważności, ale trzeba zaktualizować zawarte w nim dane (np. nazwisko), wtedy pobierana jest opłata proporcjonalna za okres wykorzystania dokumentu. Dla przykładu: jeśli dokument wydano w 2019 roku na 10 kolejnych lat, to wymieniając go w roku 2022, wnioskodawca zapłaci 42 zł za jego wydanie (3/10 x 140 zł).

Ile się czeka na paszport w 2023 roku?

Nowe paszporty wydawane są w terminie około 30 dni od dnia złożenia wniosku w Gdańsku. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może ulec wydłużeniu. Jeśli z ważnych względów wnioskujący potrzebuje paszportu szybciej, może złożyć wniosek o paszport tymczasowy w Gdańsku. Ten dokument wyrabiany jest tak szybko, jak tylko to będzie możliwe, jednak będzie on ważny tylko przez 12 miesięcy.

Gdzie sprawdzić, czy paszport jest gotowy do odbioru?

Aby sprawdzić, czy paszport jest już gotowy do odbioru, wystarczy wejść na stronę rządową obywatel.gov.pl i wpisać numer sprawy otrzymany podczas składania wniosku. Status dokumentu wyświetli się na stronie natychmiast.

Wniosek o wydanie nowego paszportu

Wymiana paszportu w Gdańsku

Jeżeli wnioskujący np. zmienił nazwisko, będzie musiał złożyć wniosek o wydanie nowego paszportu. Powinien to zrobić:

 • nie później niż 30 dni od zmiany danych (na przykład nazwiska) – jeśli mieszka w Polsce,

 • nie później niż 90 dni od zmiany danych – jeśli mieszka za granicą.

Czas na złożenie wniosku, w zależności od okoliczności zmiany danych, liczy się od dnia, w którym:

Podobnie dzieje się, gdy paszport utraci ważność - aby otrzymać nowy dokument, wystarczy złożyć wniosek o paszport w Gdańsku i uiścić odpowiednią opłatę.

Wniosek o paszport tymczasowy

Wniosek o paszport tymczasowy

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia paszportu tymczasowego?

Aby wyrobić paszport tymczasowy, do punktu paszportowego należy dostarczyć następujące dokumenty:

Ile kosztuje paszport tymczasowy?

Ile kosztuje wyrobienie paszportu tymczasowego?

Koszt wyrobienia paszportu tymczasowego może różnić się w zależności od kraju, w którym zostanie złożony wniosek. W Polsce za jego wyrobienie płaci się 30 złotych. W sytuacji składania wniosku poza granicami Polski, warto sprawdzić na stronie polskiego konsulatu danego kraju, jaki jest koszt wyrobienia paszportu tymczasowego. 

Gdzie odebrać paszport tymczasowy?

Paszport tymczasowy odbiera się w tym samym punkcie paszportowym, w którym został złożony wniosek. 

Ile się czeka na wyrobienie paszportu tymczasowego?

Ile się czeka na paszport tymczasowy

Paszport tymczasowy zostanie wyrobiony najszybciej, jak to możliwe

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę paszport dla osoby dorosłej w Gdańsku?

Aby załatwić sprawę paszport dla osoby dorosłej w Gdańsku, należy skontaktować się z instytucją Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przy ul. ul. Okopowa 21/27, lub z 1 inną instytucją.

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

tel. +48583077695 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 07:45 godziny otwarcia

pon: 07:45-15:45
wt: 07:45-18:00
śr-pt: 07:45-15:45
sob-niedz: nieczynne

Oddział Paszportów w Gdańsku

Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

tel. +48583077120 

strona www

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:30
wt: 10:15-17:45
śr-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne