Polski konsulat za granicą

Znajdź w Twojej miejscowości

Lista miejscowości


Polski konsulat za granicą umożliwia załatwienie 4 spraw

W celu załatwienia spraw w Polskim konsulacie za granicą przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Urząd konsularny

Czym zajmuje się konsulat?

Urząd konsularny chroni interesy państwa i jego obywateli za granicą, a także pomaga cudzoziemcom chcącym zamieszkiwać i pracować na terenie Polski. W konsulatach znajdujących się w 19 państwach na świecie Polacy mogą m.in. uzyskać pomoc w zakresie spraw urzędowych, prawnych, a także w powrocie do kraju. Cudzoziemcy zaś mogą starać się o wizę oraz nadanie obywatelstwa.

Struktura urzędów konsularnych

Ze względu na rodzaj i ilość zadań, a także obszar jurysdykcji wyróżnia się:

 • konsulaty generalne,
 • konsulaty,
 • wicekonsulaty,
 • agencje konsularne.

Na czele każdego z nich stoi kierownik urzędu konsularnego. Konsulaty generalne sprawują pieczę nad konsulatami, wicekonsulatami i agencjami konsularnymi.

Jakiej pomocy może udzielić konsulat?

Głównym zadaniem konsulatów jest pomoc polskim obywatelom za granicą. Pomoc ze strony konsulatu obejmuje:

 • udzielenie informacji na temat kraju, w którym znajduje się placówka - konsul przekazuje podróżnemu dane, które mogą okazać się kluczowe podczas pobytu,
 • wydanie paszportu tymczasowego w sytuacji utraty dokumentu tożsamości za granicą,
 • wsparcie finansowe - jeżeli przez brak środków obywatel polski nie może wrócić do kraju,
 • opiekę w sytuacji zatrzymania/aresztowania - polski obywatel ma prawo skontaktować się z konsulem i prosić go o pomoc,
 • poszukiwanie obywateli polskich zaginionych za granicą,
 • załatwienie formalności związanych ze zgonem obywatela polskiego za granicą.

Kiedy konsulat nie może pomóc?

Konsulaty mają określoną listę zadań, które wykonują w ramach pomocy Polakom za granicą. Urzędy konsularne nie zajmują się:

 • regulowaniem zobowiązań finansowych w imieniu obywateli polskich, takich jak: długi, grzywny, mandaty, koszty postępowania sądowego, w tym usług adwokata etc.,
 • reprezentowaniem obywateli polskich w charakterze adwokata, 
 • organizowaniem pomocy prawnej dla polskich obywateli,
 • świadczeniem usług, które wykonują biura turystyczne, banki, firmy ubezpieczeniowe oraz firmy transportowe,
 • pośredniczeniem w uzyskaniu zgody na zatrudnienie oraz w poszukiwaniu miejsca zakwaterowania,
 • interweniowaniem w przypadku konfliktów wynikających z niewywiązywania się z zawartych przez obywatela polskiego umów cywilnoprawnych.

e-Konsulat

e-Konsulat

Osoby wybierające się za granicę lub takie, które już przebywają w obcym kraju, w celu skontaktowania się z polskim przedstawicielstwem, mogą skorzystać z e-Konsulatu. Strona umożliwia umówienie się na wizytę w urzędzie konsularnym w wybranym kraju, rejestrację podróży w systemie Odyseusz, a także zapoznanie się z informacjami dla podróżujących dot. m.in. obostrzeń covidowych. Serwis zawiera także kluczowe informacje na temat formalności wizowych.