Zgłoszenie otrzymania majątku ze spadku lub darowizny

Aktualizacja: 27 sierpnia 2021

Zgłoszenie otrzymania majątku ze spadku lub darowizny

Dostajesz darowiznę albo dziedziczysz spadek po kimś z bliskiej rodziny? Jeśli chcesz skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, złóż formularz podatkowy SD-Z2. Sprawdź, jak to zrobić!

Poniższe przypadki dotyczą tylko rzeczy i praw majątkowych (majątku), które są w Polsce. Jeśli znajdują się za granicą – to tylko jeśli jesteś obywatelem Polski albo Polska była twoim stałym miejscem zamieszkania w chwili zawarcia umowy darowizny albo w momencie śmierci osoby, która zostawiła ci spadek (spadkodawcy).

Usługa jest dla każdego, kto spełnia WSZYSTKIE poniższe wymagania:

 • dostał majątek przez:
  • dziedziczenie,
  • zapis zwykły, dalszy albo windykacyjny,
  • polecenie testamentowe,
  • zachowek,
  • dyspozycję bankową wkładem na wypadek śmierci,
  • dyspozycję uczestnika otwartego funduszu inwestycyjnego albo specjalistycznego otwartego funduszu inwestycyjnego,
  • nieodpłatne zniesienie współwłasności,
  • darowiznę albo polecenie darczyńcy,
  • nieodpłatną rentę, czyli regularnie dostaje od kogoś pieniądze albo rzeczy,
  • nieodpłatne użytkowanie,
  • nieodpłatną służebność,
 • dostał majątek od jednej z poniższych osób:
  • żony, męża,
  • córki, syna, wnuczki, wnuka, prawnuczki, prawnuka,
  • matki, ojca, babci, dziadka, prababci, pradziadka,
  • pasierbicy, pasierba,
  • siostry, brata,
  • macochy, ojczyma,
 • ma obywatelstwo albo mieszka na stałe w jednym z poniższych krajów:
  • Polska,
  • inny kraj Unii Europejskiej
  • Islandia,
  • Liechteinstein,
  • Norwegia.

Kto nie musi zgłaszać otrzymania majątku ze spadku lub darowizny?

Dla każdego, kto:

 • dostał majątek na podstawie umowy darowizny albo nieodpłatnego zniesienia współwłasności, którą zawarł u notariusza, lub
 • dostał majątek, którego wartość NIE PRZEKRACZA 9 637 zł. Liczy się majątek otrzymany w ciągu 5 lat od jednej osoby łącznie (i z darowizny, i ze spadku). Na przykład ojciec dał synowi w darowiźnie kolekcję płyt o wartości 400 zł w 2010 roku. W 2015 roku ojciec umiera i syn dostaje z jego dyspozycji bankowej na wypadek śmierci 8 000 zł. W sumie więc ma majątek po ojcu w wysokości 8 400 zł.

Kiedy zgłaszasz otrzymanie majątku ze spadku lub darowizny?

Do 6 miesięcy od momentu, gdy powstał obowiązek podatkowy. Ten moment zależy od sposobu, w jaki dostaniesz spadek lub darowiznę. Sprawdź poniżej.

W jaki sposób dostajesz majątek Kiedy powstaje obowiązek podatkowy
Dziedziczenie Od dnia, kiedy:
 • uprawomocniło się orzeczenie sądu,
 • został zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • zostało wydane europejskie poświadczenie spadkowe.
Zapis zwykły, dalszy, polecenie testamentowe, polecenie darczyńcy Od dnia ich wykonania, na przykład od dnia, kiedy z polecenia zostaje przeniesiona na ciebie własność nieruchomości.
Zapis windykacyjny Od dnia, kiedy:
 • uprawomocniło się orzeczenie sądu lub postanowienie częściowo stwierdzające nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego,
 • został zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • zostało wydane europejskie poświadczenie spadkowe.
Zachowek Od dnia, gdy zostanie zaspokojone roszczenie lub jego część, na przykład od dnia wypłaty zachowku.
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci Od dnia śmierci właściciela tego wkładu.
Dyspozycja uczestnika funduszu inwestycyjnego na wypadek śmierci Od dnia śmierci uczestnika funduszu.
Darowizna, która została zawarta w innej formie niż akt notarialny Od dnia, gdy zostanie spełnione przyrzeczone świadczenie (na przykład w przypadku darowizny pieniędzy od dnia ich otrzymania przez ciebie).
Nieodpłatna służebność, renta oraz użytkowanie Od dnia, gdy zostaną ustanowione te prawa.
Nieodpłatne zniesienie współwłasności

Od dnia, gdy zawarto taką umowę lub ugodę albo uprawomocniło się orzeczenie sądu.

  

Jeśli dowiesz się, że został ci przekazany spadek lub darowizna już po upływie 6 miesięcy – wyjątkowo możesz skorzystać ze zwolnienia z podatku. Złóż wtedy formularz do 6 miesięcy od dnia, w którym się o tym dowiesz. Razem z formularzem dostarcz dokument, który potwierdzi, kiedy została ci przekazana informacja o spadku lub darowiźnie. Na przykład: umarł twój ojciec i dostajesz po nim spadek. Formularz w tej sprawie został przez ciebie złożony terminowo. Rok później dostajesz list polecony, w którym bank informuje cię, że ojciec był właścicielem jeszcze jednego konta w banku. Konto to nie było jednak wymienione w zaświadczeniu, który wydał ci bank miesiąc po śmierci ojca. Składasz więc dodatkowy formularz SD-Z2 do 6 miesięcy od dnia, w którym dotarła do ciebie informacja z banku.

Jeśli nie złożysz formularza w tym czasie (spóźnisz się choćby jeden dzień) albo nie udokumentujesz otrzymania pieniędzy – zapłacisz podatek. 

Jeśli dopiero w trakcie kontroli urzędu skarbowego albo urzędu celno-skarbowego przyznasz się do majątku, który masz z darowizny lub polecenia darczyńcy – zapłacisz podatek w wysokości 20% wartości tego majątku.


Gdzie i jak zgłosić otrzymanie majątku ze spadku lub darowizny?

Co musisz przygotować by zgłosić otrzymanie majątku ze spadku lub darowizny?

Formularz SD-Z2 – wypełnij go online lub pobierz i wydrukuj. Gotowy formularz można pobrać również w urzędzie.

Po otrzymaniu formularza, dodatkowo urząd skarbowy może cię poprosić o:

 • potwierdzenie przelewu lub przekazu pocztowego – jeśli dostajesz pieniądze w darowiźnie lub z polecenia darczyńcy,
 • dokumenty, które potwierdzą:
  • co dostajesz (na przykład pieniądze, samochód, dom) → Przeczytaj więcej o darowiźnie samochodu
  • w jaki sposób (na przykład darowizna, postanowienie sądu),
  • od kogo lub po kim dostajesz majątek,
  • jaki łączy cię stopień pokrewieństwa lub powinowactwa z osobą, od której dostajesz majątek.

Co musisz zrobić by zgłosić otrzymanie majątku ze spadku lub darowizny?

Wypełnij i wyślij lub złóż formularz SD-Z2.

Przez internet:

W urzędzie albo pocztą:

Gdzie składasz dokumenty potrzebne do zgłoszenia otrzymania majątku ze spadku lub darowizny?

Formularz możesz złożyć osobiście w odpowiednim urzędzie skarbowym.

Jeśli dostajesz majątek w spadku, przez zapis, polecenie testamentowe albo zachowek

Wtedy złóż formularz w urzędzie skarbowym odpowiednim dla:

 • miejsca położenia nieruchomości – jeśli przynajmniej jedna z rzeczy to:
  • nieruchomość,
  • użytkowanie wieczyste,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania,
  • spółdzielcze prawo do pomieszczenia użytkowego,
  • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawo do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawo do nieodpłatnego użytkowania nieruchomości lub służebność,
 • ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy – w pozostałych przypadkach. Jeśli nie ma takiego miejsca – dla ostatniego miejsca jego pobytu. Dotyczy to też sytuacji, gdy dostajesz na przykład 2 nieruchomości położone w różnych miejscach.

Jeśli dostajesz majątek przez darowiznę, polecenie darczyńcy, nieodpłatne zniesienie współwłasności, ustanowienie użytkowania i służebności

Wtedy złóż formularz w urzędzie skarbowym odpowiednim dla:

 • miejsca położenia nieruchomości – jeśli przynajmniej jedna z rzeczy to:
  • nieruchomość,
  • użytkowanie wieczyste,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania,
  • spółdzielcze prawo do pomieszczenia użytkowego,
  • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • nieodpłatne użytkowanie nieruchomości lub służebność,
 • miejsca twojego zamieszkania w dniu, gdy powstał obowiązek podatkowy – w pozostałych przypadkach. Jeśli nie ma takiego miejsca – w urzędzie skarbowym właściwym dla ostatniego miejsca twojego pobytu w tym dniu.

Jeśli dostajesz majątek przez nieodpłatną rentę, czyli regularnie dostajesz od kogoś pieniądze albo rzeczy
Wtedy złóż formularz w urzędzie skarbowym odpowiednim dla miejsca twojego zamieszkania w dniu, gdy powstał obowiązek podatkowy. Jeśli nie ma takiego miejsca – w urzędzie skarbowym właściwym dla ostatniego miejsca twojego pobytu w tym dniu.

Jeśli dostajesz prawo do wkładu oszczędnościowego, który wypłacany jest na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, albo jednostki uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu
Wtedy złóż formularz w urzędzie skarbowym odpowiednim dla ostatniego miejsca zamieszkania osoby, która przekazała ci swój majątek. Jeśli nie ma takiego miejsca – w urzędzie skarbowym właściwym dla ostatniego miejsca jej pobytu.

Jeśli dostajesz majątek, który jest położony choć w części za granicą
Wtedy złóż formularz w urzędzie skarbowym odpowiednim dla miejsca twojego zamieszkania w dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeśli nie ma takiego miejsca – w urzędzie skarbowym właściwym dla ostatniego miejsca twojego pobytu w tym dniu.

UWAGA! Dla każdego majątku, który dostajesz, składasz oddzielny formularz. Na przykład zmarły pozostawił po sobie mieszkanie i pieniądze w banku. Wskazał ciebie w swojej dyspozycji bankowej na wypadek śmierci. Składasz wtedy 2 formularze:

 • jeden o mieszkaniu, które dostajesz w spadku,
 • drugi o pieniądzach, które dostajesz z jego dyspozycji bankowej.

Formularz możesz też złożyć w dowolnym centrum obsługi przy urzędzie skarbowym (nie każdy urząd ma takie centrum). Pracownik przekaże twój formularz do odpowiedniego urzędu skarbowego. Możesz go również wysłać pocztą. 

Ile zapłacisz za złożenie zgłoszenie otrzymania majątku ze spadku lub darowizny?

Złożenie formularza jest bezpłatne.


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - otrzymanie majątku ze spadku lub darowizny w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz dokument dot. sprawy - otrzymanie majątku ze spadku lub darowizny

SD-Z2 - Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

Wyślij przez internet Pobierz dokument