Rewolucyjne rozwiązania w numerach PESEL: chodzi o bezpieczeństwo

9 stycznia 2023 | 2 min. czytania

Rząd szykuje zmiany odnoszące się do bezpieczeństwa numerów PESEL. Nowe przepisy przewidują, że każdy obywatel w razie kradzieży danych będzie mógł zastrzec swój numer PESEL. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2023 roku.

Rewolucyjne rozwiązania w numerach PESEL: chodzi o bezpieczeństwo
Rewolucyjne rozwiązania w numerach PESEL: chodzi o bezpieczeństwo

Zmiany Ministerstwa Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza nowe przepisy, które będą chronić obywateli przed kradzieżą danych osobowych. Zmiany dotyczą możliwości zastrzeżenia numeru PESEL, aby ktoś za pomocą ukradzionych danych, nie był w stanie wziąć na daną osobę kredytu lub pożyczki. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2023 roku.

Proces zastrzeżenia numeru PESEL

Numer PESEL będzie mógł zastrzec każdy. Proces ten będzie bezpłatny. Będzie można dokonać tego poprzez aplikację mObywatel lub w urzędzie gminy. Zastrzeżenie przez urząd gminy będzie wymagało pokazania dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) oraz złożenia podpisu pod wypełnionym wnioskiem.

Instytucje finansowe oraz banki przed zawarciem umowy na prowadzenie rachunku, kredytu, pożyczki, karty kredytowej i leasingu będą musiały sprawdzić dane w specjalnie utworzonym rejestrze zastrzeżonych numerów PESEL. Taką samą zasadą będą kierować się również notariusze w przypadku umów zbycia lub obciążenia nieruchomości. Jeśli firma mimo tego udzieli pożyczki lub kredytu, nie będzie mogła wysuwać roszczeń z tego tytułu.

Po jakim czasie numer PESEL zostanie zastrzeżony?

Procedura zastrzeżenia będzie obowiązywać dzień po zgłoszeniu, dlatego istotna jest szybka reakcja osoby, której dane zostały skradzione. Istotne jest również to, że jeżeli osoba, która zastrzegła numer, będzie chciała wziąć pożyczkę, może cofnąć ten proces. Datą cofnięcia zastrzeżenia ma być następny dzień po dokonaniu tej czynności.


Powiązana sprawa