Dowód osobisty Białystok - wyrobienie, wymiana - wniosek PDF wzór 2023

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 26 października 2023

Wniosek o dowód osobisty

Dowód osobisty jest bardzo ważnym dokumentem, służącym do potwierdzenia tożsamości danej osoby oraz pozwalającym zweryfikować, czy jego posiadacz jest obywatelem Polski. Jest to dokument niezbędny podczas załatwiania wielu spraw w urzędach, bankach, a nawet na poczcie. Ponadto umożliwia podróż bez paszportu do krajów, które pozwalają przekraczać granicę na jego podstawie m.in. państwa strefy Schengen, Albania, czy Czarnogóra. Jak wyrobić dowód osobisty? Gdzie złożyć wniosek o wymianę lub wydanie nowego dokumentu? Jaki jest czas oczekiwania na dowód osobisty? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czy każdy musi mieć dowód osobisty?

Dowód osobisty musi mieć każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, a o jego wydanie powinien się ubiegać zaraz po osiągnięciu 18. roku życia. W przypadku osób dorosłych ubezwłasnowolnionych wniosek może złożyć osoba, która sprawuje nad nią opiekę prawną. Osoby małoletnie również mogą posiadać dowód osobisty, jednak o jego wydanie muszą wnioskować rodzice lub prawni opiekunowie. Wiek dziecka nie ma znaczenia. Dowód osobisty dla dziecka może się przydać m.in. podczas przekraczania granicy w Unii Europejskiej → jak wyrobić dowód osobisty dla dziecka w Białymstoku?

W przypadku zgubienia lub kradzieży należy niezwłocznie zastrzec dowód osobisty w Białymstoku i - jeżeli nie ma szans na jego odzyskanie - złożyć wniosek o nowy dowód osobisty.

Jak długo jest ważny dowód osobisty?

Dowody osobiste wydawane są na okres 10 lat w przypadku osób dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia. 5-letni termin ważności dokumentu będzie obowiązywał tylko w przypadku dzieci, które nie ukończyły jeszcze 12 lat. Dokument z bezterminową datą ważności nie jest już wydawany.

Należy pamiętać, iż nie ma konieczności wymiany dokumentu, jeśli został zmieniony adres zameldowania bądź nazwa jednostki wydającej dowód. Co zrobić, gdy kończy się ważność dokumentu? Wystarczy złożyć wniosek o nowy dowód osobisty.

Utrata ważności dowodu osobistego to tylko jedna z wielu sytuacji, w której konieczna jest wymiana dokumentu. Posiadacz dowodu musi go wymienić np. po zmianie nazwiska po ślubie w Białymstoku czy zmianie nazwiska po rozwodzie w Białymstoku.

Jakie dane zawarte są w dowodzie osobistym?

W dowodzie osobistym zawarte są wszystkie podstawowe dane, czyli:

 • imiona i nazwiska,
 • data i miejsce urodzenia,
 • PESEL  jak uzyskać numer PESEL w Białymstoku?,
 • płeć,
 • wizerunek twarzy,
 • obywatelstwo,
 • odwzorowanie własnoręcznego podpisu osoby, która ukończyła 12. rok życia, z wyjątkiem osoby, która nie może złożyć podpisu,
 • imiona rodziców,
 • numer i seria dowodu osobistego,
 • data wydania dokumentu oraz data jego ważności,
 • informacja przez kogo został wydany,
 • numer CAN – numer zapisany na awersie oraz rewersie (jako kod kreskowy) e-dowodu. Należy go podać, by korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Stanowi on to ochronę przed osobami niepowołanymi, aby te nie odczytały danych z warstwy elektronicznej dowodu.

W e-dowodzie, czyli warstwie elektronicznej dokumentu, znajdują się wszystkie dane jak wymienione powyżej. Dodatkowo e-dowód posiada dane biometryczne (wizerunek twarzy i odciski palców) oraz:

 • certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację elektroniczną i uwierzytelnienie,
 • certyfikat podpisu osobistego wraz z danymi do składania podpisu,
 • certyfikat potwierdzenia obecności wraz z danymi umożliwiającymi jego użycie,
 • przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

W warstwie elektronicznej dowodu osobistego wydanego osobie, która nie ukończyła 12. roku życia lub od której pobranie odcisków jest fizycznie niemożliwe – nie zamieszcza się odcisków palców.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak wyrobić dowód osobisty w Białymstoku?

 1. Należy złożyć wniosek o dowód osobisty w urzędzie w Białymstoku

 2. Do wniosku należy dodać jedno aktualne zdjęcie dowodowe o wymiarach 35 mm x 45 mm (nie starsze niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku). Koszt wykonania zdjęcia do dowodu osobistego w Białymstoku zależy od wybranego zakładu fotograficznego - waha się w okolicach 30-50 zł za komplet.

 3. Gdy urząd rozpocznie realizację wniosku, wnioskujący otrzyma na konto ePUAP odpowiednie potwierdzenie. 

 4. Maksymalnie 30 dni od złożenia wniosku wnioskujący powinien otrzymać powiadomienie o tym, że dowód osobisty jest gotowy do odbioru.

 5. Ostatnim krokiem jest wizyta w wybranym przez siebie wcześniej urzędzie i odebranie dowodu.

Wniosek o dowód osobisty dla dziecka w Białymstoku, może złożyć jedno z rodziców.

Jak wypełnić wniosek o dowód osobisty? - wzór 

Wzór jak wypełnić wniosek o dowód osobistyWzór wniosku o dowód osobisty

 

Druk wniosku o dowód osobisty należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami. Aby pomóc we właściwym uzupełnieniu wniosku, poniżej znajduje się przykładowy wzór prawidłowo uzupełnionego wniosku. Należy wykonać następujące czynności:

 • wypełnić pola drukowanymi literami, uzupełniając podstawowe informacje takie jak: PESEL, imię, nazwisko, miejsce urodzenia,
 • podać swoje dane kontaktowe, czyli adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail,
 • zaznaczyć powód ubiegania się o wydanie dowodu osobistego,
 • załączyć fotografię, która będzie wydrukowana na dowodzie osobistym,
 • podać aktualną datę oraz miejscowość, w której składa się wniosek,
 • podpisać wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Podczas składania wniosku w urzędzie, urzędnik pobierze odciski palców. Na wniosku trzeba także złożyć własnoręczny podpis, który zostanie zamieszczony w dowodzie osobistym.

Gdzie złożyć wniosek o nowy dowód osobisty w Białymstoku?

Wniosek o dowód osobisty można złożyć w dowolnym urzędzie miasta lub gminy, niezależnie od zameldowania (jak się zameldować w Białymstoku?). W przypadku miejscowości Białystok odpowiednim urzędem będzie Urząd Miasta, z siedzibą ul. Słonimska 1. Mimo że w każdym urzędzie na terenie kraju można wnioskować o taki dokument, trzeba pamiętać, że dowód odbiera się tam, gdzie wcześniej złożono wniosek.

Dowód osobisty online

Czy można złożyć wniosek o dowód osobisty online, przez Internet?

Tak, ale tylko wniosek o dokument dla dziecka do lat 12. Od dnia 27 lipca 2021 roku nie można składać wniosku o dowód dla osób dorosłych i nieletnich od 12. roku życia przez Internet, ponieważ nowe dowody osobiste to dokumenty biometryczne, wymagające osobistego stawienia się w urzędzie w celu pobrania odcisków palców. Wniosek o dowód osobisty dla dziecka do lat 12 można składać online, ponieważ taki dokument nie posiada cechy biometrycznej. 

Ile kosztuje wyrobienie lub wymiana dowodu osobistego w Białymstoku?

Jaki jest koszt wymiany dowodu osobistego w Białymstoku? Dokument wydawany jest bezpłatnie, zarówno osobom wnioskującym po raz pierwszy, jak i w przypadku jego wymiany, na przykład po zmianie nazwiska po ślubie lub utracie ważności dokumentu.

Jak długo czeka się na wyrobienie dowodu osobistego​​​​​?

Czas oczekiwania na odbiór dowodu osobistego w Białymstoku wynosi do 30 dni. W niektórych przypadkach może się wydłużyć, lecz o tym fakcie powinien powiadomić wnioskującego urzędnik.

Seria i numer dowodu osobistego

Numer i seria dowodu osobistego - gdzie jest i jak odczytać?

Seria i numer dowodu osobistego znajdują się w prawym górnym rogu dokumentu. Najpierw podana jest seria dowodu (3 litery), a następnie numer (6 cyfr).

Seria dowodu osobistego składa się z 3 liter, które nie są przypadkowe. Za każdą z nich kryje się liczba:

 • A - 10,
 • B - 11,
 • C - 12,
 • Z - 35.

Każda z liter posiada również swoją wagę - na ich podstawie dokonuje się obliczeń, które mają na celu sprawdzenie, czy dokument jest prawdziwy. 

 • 1 litera - waga 7,
 • 2 litera - waga 3,
 • 3 litera - waga 1.

W przypadku numeru dowodu osobistego sytuacja jest bardzo podobna. Każda z 6 cyfr również posiada swoje wagi:

 • 1 cyfra: waga 9,
 • 2 cyfra: waga 7,
 • 3 cyfra: waga 3,
 • 4 cyfra: waga 1,
 • 5 cyfra: waga 7,
 • 6 cyfra: waga 3.

Jak sprawdzić, czy posiadany dokument nie został podrobiony? Wystarczy pomnożyć serię i numer dowodu osobistego przez odpowiadające im wagi, wyniki tego działania dodać do siebie i podzielić przez 10. Jeżeli iloraz będzie liczbą całkowitą, oznacza to, że dokument jest prawdziwy.

mObywatel - dowód osobisty w telefonie

Z powodu wszechobecnej cyfryzacji stworzono aplikację mobilną mObywatel. Przechowywane są w niej najważniejsze dokumenty w wersji cyfrowej, takie jak dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna i studencka czy paszport covidowy. Dane przechowywane w aplikacji są bezpieczne - aby się zalogować, należy użyć Profilu Zaufanego. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemem Android oraz IOS.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę dowód osobisty w Białymstoku?

Aby załatwić sprawę dowód osobisty w Białymstoku, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta przy ul. ul. Słonimska 1.

Urząd Miasta w Białymstoku

adres: ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

tel. +48858797979 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w czwartek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę dowód osobisty online?

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 15,9 tys. dokumentów!
Wniosek o wydanie dowodu osobistego [PDF]
Pobierz dokument
Wzór wypełnionego wniosku o wydanie dowodu osobistego [PDF]
Pobierz dokument

Powiązane tagi