Kontrola drogowa. Co powinien posiadać kierowca?

29 września 2022 | Aktualizacja: 4 października 2022

Obowiązki w zakresie tego, co powinien posiadać kierowca podczas kontroli drogowej uległy zmianie. Teraz kierujący pojazdem nie musi posiadać ze sobą wszystkich dokumentów. Sprawdź, jakie dokumenty powinien mieć ze sobą kierowca.

Kontrola drogowa. Co powinien posiadać kierowca?
Kontrola drogowa. Co powinien posiadać kierowca?

Zmiany prawne

Ministerstwo Infrastruktury we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji wprowadziło pewne zmiany związane ze zmniejszeniem liczby dokumentów, które kierowca powinien posiadać przy sobie, kiedy porusza się pojazdem mechanicznym. Pierwsza zmiana weszła w życie 1 października 2018 roku. Zniesiono wtedy obowiązek posiadania dowodu rejestracyjnego, a także dokumentu potwierdzającego posiadanie polisy OC. Kolejna zmiana nastąpiła 5 grudnia 2020 roku, dzięki czemu kierujący pojazdem nie musi mieć przy sobie prawa jazdy w formie fizycznej. 

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) 

CEPiK to system elektroniczny, który gromadzi dane dotyczące właścicieli pojazdów oraz zdarzeń drogowych. Policjanci podczas kontroli drogowej korzystają z tego systemu, aby zidentyfikować kierowcę. W czasie kontroli wystarczy podać funkcjonariuszowi swoje dane osobowe i okazać dowód osobisty lub paszport

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami kierowca nie musi mieć przy sobie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego czy polisy OC. Za ich brak nie grożą żadne kary, na przykład w postaci mandatu. Warto jednak pamiętać, że zdarzają się sytuacje, w których posiadanie tych dokumentów okazuje się bardzo istotne, np. podczas kolizji lub wypadku drogowego, gdzie niezbędna okaże się wymiana danych między kierującymi pojazdy.

Wyjątek od reguły

Prawa jazdy nie muszą mieć przy sobie osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu, a ich dane figurują w CEPiK oraz osoby posiadające dokument wydany w Polsce. Zatem prawo jazdy powinny wozić ze sobą osoby, które nie są właścicielem pojazdu lub wyrobili dokument w innym kraju. 

Analogicznie dokument uprawniający do prowadzenia pojazdu należy również mieć przy sobie, kiedy kierowca korzysta z leasingu lub wynajmu. 

Aplikacja mObywatel

Dla osób, które wolą mieć przy sobie dokumenty podczas kontroli, stworzona została aplikacja mobilna - mObywatel, która umożliwia uzyskanie dostępu do wszystkich informacji zawartych w dokumentach. Można znaleźć tam prawo jazdy, ubezpieczenie OC lub dowód rejestracyjny. Wszystko znajduje się w panelu mPojazd. 

Jak powinna przebiegać kontrola drogowa?

Kierujący powinien zatrzymać pojazd i trzymać ręce na kierownicy. Podczas kontroli należy zachować spokój i słuchać poleceń funkcjonariusza. Na polecenie kontrolującego kierowca wyłącza silnik pojazdu, włącza światła awaryjne oraz umożliwia dokonanie identyfikacji pojazdu - w szczególności przez udostępnienie kontrolującemu komory silnika oraz innych miejsc w pojeździe. 


Powiązane sprawy