Spłaciłeś kredyt? Nie zapomnij o wykreśleniu hipoteki!

Standardowo, po spłaceniu wszystkich rat kredytu, powinien on zostać wykreślony z księgi wieczystej. Nie dzieje się to jednak automatycznie – spłacający musi zadbać o dopełnienie kilku formalności, aby kredyt zniknął z księgi. W tym artykule wyjaśnimy, co należy zrobić, aby nasza hipoteka została wykreślona z księgi wieczystej.


Spłaciłeś kredyt? Nie zapomnij o wykreśleniu hipoteki!
Spłaciłeś kredyt? Nie zapomnij o wykreśleniu hipoteki!

Wykreślenie hipoteki – kiedy złożyć wniosek?

Zwyczajowo wniosek o wykreślenie hipoteki można złożyć dopiero po spłacie ostatniej raty kredytu. Wówczas spłacający powinien otrzymać od banku tzw. kwit mazalny, który jest traktowany jako potwierdzenie spłaty długu objętego hipoteką. Warto upewnić się, czy otrzymany kwit mazalny zawiera wszystkie kluczowe informacje. Są to dane kredytobiorcy, numer umowy kredytu hipotecznego, numer księgi wieczystej, zgoda na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej oraz potwierdzenie spłaty kredytu hipotecznego. 

Składanie wniosku

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej wraz z innymi wymaganymi dokumentami można złożyć na dwa sposoby – osobiście w sądzie rejonowym lub listownie, wysyłając dokumenty na adres sądu. Co, oprócz wniosku, powinno dostarczyć się do sądu? Przede wszystkim otrzymany z banku kwit mazalny, który potwierdza spłatę kredytu oraz dowód uiszczenia opłaty za wykreślenie hipoteki w wysokości 100 złotych. Opłatę można uiścić w kasie sądu, przelewem na konto bankowe sądu oraz za pomocą elektronicznych znaków opłaty sądowej.

Brak zgody od banku – co zrobić?

Zdarza się, że bank nie chce wydać zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej z różnych powodów. Wówczas jedynym rozwiązaniem jest wejście na ścieżkę sądową – wnioskujący musi złożyć pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Osoba pozywająca musi udowodnić przed sądem, że dług został spłacony i nic nie stoi na przeszkodzie, aby został on wykreślony z księgi wieczystej. Tylko prawomocne orzeczenie sądu może zastąpić zgodę wierzyciela na wykreślenie hipoteki. 

Zbliża się czas spłaty ostatniej raty kredytu? Dowiedz się już dziś, jak zadbać o to, aby został on wykreślony z księgi wieczystej! Przygotowaliśmy dokładną instrukcję, w której krok po kroku opisujemy, jak złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki. Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej! 


Powiązana sprawa