Spłaciłeś kredyt? Nie zapomnij o kwicie mazalnym!

15 kwietnia 2022

Sama spłata kredytu to niestety nie koniec formalności z nim związanych. Jako kredytobiorcy, musimy postarać się o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Aby było to możliwe, najpierw trzeba zdobyć kwit mazalny. Brzmi strasznie? Spokojnie, to wcale nie aż tak skomplikowane. W poniższym artykule dokładnie wyjaśnimy czym jest kwit mazalny, dlaczego jest on konieczny oraz jak go uzyskać.

Spłaciłeś kredyt? Nie zapomnij o kwicie mazalnym!
Spłaciłeś kredyt? Nie zapomnij o kwicie mazalnym!

Czym jest kwit mazalny?

Kwit mazalny (inaczej zwany listem mazalnym) to formularz wystawiony przez kredytodawcę, niezbędny do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. Stanowi oficjalne potwierdzenie, że cała należność wobec kredytodawcy (najczęściej banku) została spłacona. Zawiera również zezwolenie na dokonanie zmian w księdze wieczystej nieruchomości, na którą nałożona była hipoteka.

Kto może wystawić list mazalny?

Gdzie starać się o list mazalny? U podmiotu, który udzielił nam kredytu. Może to być na przykład bank, firma, gmina czy Skarb Państwa. Dokument wydawany jest na żądanie dłużnika - bank lub inny podmiot z własnej woli nie wystawi kwitu mazalnego. Więc aby uzyskać dokument, należy udać się do kredytodawcy i poprosić o jego wystawienie.

Zapamiętaj, że kwit mazalny zawsze wystawiany jest w formie pisemnej - tylko taka forma tego dokumentu jest przyjmowana w sądach rejonowych podczas starania się o wykreślenie hipoteki. Słowne zapewnienia tutaj nie wystarczą - pracownik sądu będzie potrzebował zgody kredytodawcy na papierze, aby mógł wykreślić hipotekę z księgi wieczystej.

Ile to kosztuje

W zasadzie wydanie kwitu mazalnego powinno być bezpłatne, jednak praktyka pokazuje, że niestety często tak nie jest. Banki wystawiające ten dokument nierzadko pobierają za to drobną opłatę lub każą wnioskującemu zwrócić za list polecony, którym kwit zostanie do niego wysłany.

Jak otrzymać kwit mazalny

Aby bank wydał nam kwit mazalny, musimy złożyć w tej sprawie odpowiedni wniosek. Niestety nie ma gotowego formularza, dlatego trzeba go napisać samodzielnie. Nie może w nim zabraknąć takich danych jak numer umowy kredytowej, numer księgi wieczystej oraz uzasadnienia składania wniosku. W formularzu należy określić także sposób i miejsce odebrania gotowego listu mazalnego - jako że jest to dokument wydawany wyłącznie na piśmie, mamy do wyboru odbiór osobisty w oddziale banku lub oczekiwanie na list polecony. 

Na co zwrócić uwagę w kwicie mazalnym

Samo posiadanie kwitu mazalnego to dopiero połowa sukcesu. Warto upewnić się, czy zawiera wszystkie dane wymagane przez sądy. Na formularzu muszą się znaleźć oczywiście dane kredytobiorcy oraz zgoda banku na wykreślenie hipoteki. Nie może również zabraknąć elementów formalnych, jak numer księgi wieczystej nieruchomości oraz umowy kredytu. Nieodłączną częścią tego dokumentu jest także potwierdzenie spłaty całości należności wobec banku. Ważne, aby kwit mazalny był podpisany przez osoby do tego uprawnione - posiadające zgodę na reprezentowanie placówki udzielającej kredytu.

Czy można zastąpić kwit mazalny?

Co zrobić gdy wierzyciel nie chce wystawić nam listu mazalnego? Jedynym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy do sądu, dokładnie do wydziału ksiąg wieczystych. Kwit mazalny może zostać wówczas zastąpiony przez odpis wyroku sądowego dotyczący danego wpisu w księdze wieczystej. Na szczęście takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko - wierzyciele znają swoje prawa i obowiązki, dlatego zazwyczaj nie robią dłużnikowi “pod górkę” i bez przeszkód wystawiają dokument.


Powiązana sprawa