Dowód rejestracyjny

Dowód rejestracyjny

Czym jest dowód rejestracyjny?

To dokument potwierdzający dopuszczenie do ruchu pojazdu, do którego jest przypisany. Wydaje się go w formie papierowej - zbudowany jest z 3 składanych skrzydełek. Dowód rejestracyjny utrzymany jest w błękitno-żółtej kolorystyce. Wydawanie dokumentu przewidziane jest przez ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Jakie informacje zawiera dowód rejestracyjny?

Dowód rejestracyjny składa się z wielu pól. Większość z nich oznaczona jest wyłącznie cyframi lub literami.

 • nazwa i adres organu wydającego dokument,
 • A — numer rejestracyjny pojazdu,
 • B — data pierwszej rejestracji pojazdu,
 • C — dane dotyczące właściciela i współwłaścicieli pojazdu:
  • C.1.1 — nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego,
  • C.1.2 — numer PESEL lub REGON,
  • C.1.3 — adres posiadacza dowodu rejestracyjnego,
  • C.2.1 — nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu,
  • C.2.2 — numer PESEL lub REGON,
  • C.2.3 — adres właściciela pojazdu,
 • D — dane dotyczące pojazdu:
  • D.1 — marka pojazdu,
  • D.2 — typ pojazdu
  • D.3 — model pojazdu,
 • E — numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy), ⁣Informacje w dowodzie rejestracyjnym
 • F.1 — maksymalna masa całkowita pojazdu,
 • F.2 — dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg),
 • F.3 — dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg),
 • G — masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż kategoria M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg),
 • H — okres ważności dowodu, jeżeli występuje takie ograniczenie,
 • I — data wydania dowodu rejestracyjnego,
 • J — kategoria pojazdu,
 • K — numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli występuje,
 • L — liczba osi,
 • O.1 — maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg),
 • O.2 — maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg),
 • P.1 — pojemność silnika (w cm³),
 • P.2 — maksymalna moc netto silnika (w kW),
 • P.3 — rodzaj paliwa,
 • Q — stosunek mocy do masy własnej (w kW/kg); dotyczy motocykli i motorowerów,
 • S.1 — liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy,
 • S.2 — liczba miejsc stojących, jeżeli występuje.

Dokument posiada także własną serię i numer.

Numer silnika i numer nadwozia w dowodzie rejestracyjnym

Obecnie w dowodach rejestracyjnych nie umieszcza się informacji na temat numeru silnika. Numer nadwozia zaś znajduje się w sekcji E.

Dla jakich pojazdów wydaje się dowód rejestracyjny?

Podczas rejestracji, dowód rejestracyjny pojazdu otrzyma właściciel:

 • pojazdu samochodowego, 
 • ciągnika rolniczego, 
 • pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, 
 • motoroweru,
 • przyczepy.

Seria i numer dowodu rejestracyjnego

Seria i numer dowodu rejestracyjnego

Na każdym dowodzie rejestracyjnym nadrukowany jest jego numer oraz seria. Numer dowodu rejestracyjnego składa się z 7 cyfr. 

DR/BAS 1111111 - przykład serii i numeru dowodu rejestracyjnego.

Jak wyrobić dowód rejestracyjny?

Dokument ten otrzymuje się przy okazji dokonywania rejestracji lub przerejestrowywania pojazdu. O wtórnik można wnioskować w dowolnym momencie w wydziale komunikacji

Czy kierowca musi wozić ze sobą dowód rejestracyjny?

Nie ma takiego obowiązku.