Sanepid - kontakt do PSSE, badania i druki do pobrania

Znajdź w Twojej miejscowości

Lista miejscowości


Sanepid umożliwia załatwienie 5 spraw

W celu załatwienia spraw w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Sanepid - PSSE - Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, zwana potocznie Sanepidem, realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia. PSSE wykonują zadania powierzone im przez Państwową Inspekcję Sanitarną. 

Jak sama nazwa wskazuje, PSSE znajdują się w większości powiatów, jednak obszar działania jednej placówki może również obejmować kilka powiatów. 

Struktura Sanepidu - Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

W każdym oddziale Sanepidu znajdują się różne działy, oddelegowane do wykonywania innych działań:

 • Oddział Epidemiologii - zajmujący się rozpoznawaniem i monitorowaniem chorób zakaźnych,
 • Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży - sprawuje nadzór nad zachowaniem zasad higieny w szkołach i placówkach wychowawczych,
 • Oddział Higieny Komunalnej - kontroluje poziom czystości wody pitnej oraz sprawuje nadzór nad kąpieliskami, basenami,
 • Oddział Higieny Pracy - zajmuje się m.in. kontrolowaniem miejsc pracy pod kątem bezpieczeństwa pracowników oraz rozpoznawaniem chorób zawodowych,
 • Oddział Higieny Żywności i Żywienia - kontrola nad zakładami zajmującymi się produkcją i dystrybucją żywności,
 • Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego - opiniowanie projektów przestrzennych zagospodarowania terenu pod kątem uwarunkowań środowiskowych,
 • Oddział Oświaty Zdrowotnej - stworzony do promowania zachowań prozdrowotnych i zachęcania obywateli do zdrowego trybu życia.

Komu podlegają Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne (tzw. Sanepidy)?

Na czele Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych stoją państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni, których zadaniem jest zarządzanie placówką. Podlegają oni państwowym wojewódzkim inspektorom sanitarnym, którzy sprawują władzę nad wojewódzkimi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi. Głównym organem, zarządzający stacjami sanitarno-epidemiologicznymi w całym kraju jest Główny Inspektorat Sanitarny. 

Jakie sprawy można również załatwić w Sanepidzie?

W oddziałach powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych można zgłosić się również w sprawie:

 • wykonania badań laboratoryjnych na obecność pasożytów chorób zakaźnych: boreliozy, gruźlicy, salmonelli, 
 • zgłoszenia suplementu diety wprowadzanego po raz pierwszy na rynek polski,
 • zgłoszenia konieczności wykonania testu na COVID-19. 
 

Zgłoszenie sprawy do sanepidu

Oprócz tego, w każdym oddziale PSSE znajdują się różne działy, wykonujące następujące działania:

 • sprawowanie nadzoru sanitarnego w zakresie:
  • epidemiologii,
  • higieny dzieci i młodzieży,
  • higieny komunalnej,
  • higieny wypoczynku i rekreacji,
  • higieny procesów nauczania i wychowania,
  • higieny pracy,
  • higieny żywności i żywienia,
 • prowadzenie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
 • działanie w zakresie promocji ochrony zdrowia i edukacji prozdrowotnej np. kampanie przeciw paleniu wyrobów tytoniowych.

Podstawa prawna

Ustawa z 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2021.195 t.j.)