Zastrzeżenie dowodu osobistego przez telefon, internet i osobiście Lublin - informacje 2023

Weryfikacja: 28 grudnia 2022

Zastrzeżenie dowodu osobistego

Bez dowodu osobistego obywatel nie jest w stanie załatwić wielu spraw urzędowych i finansowych zarówno w Lublinie, jak i w całej Polsce. W przypadku zgubienia lub zniszczenia tego dokumentu konieczne jest unieważnienie jego dotychczasowej wersji i wyrobienie wtórnika. Jak postępować w przypadku zgubienia dowodu osobistego? Gdzie zgłosić kradzież dokumentu w Lublinie? Czy można sprawdzić, czy dokument został zastrzeżony? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Jak zastrzec dowód osobisty?

Postępowanie po utracie dowodu osobistego zależy od okoliczności utraty dokumentu. Oto najczęściej spotykane scenariusze:

  • zapodzianie dowodu osobistego (np. jego zawieruszenie w domu) → należy zastrzec dokument w banku i czasowo zawiesić dowód, do momentu jego odnalezienia;
  • zgubienie dowodu osobistego (np. zgubienie portfela na zakupach) → należy zastrzec dokument w banku i czasowo zawiesić dowód lub zastrzec go w urzędzie w Lublinie lub online;
  • kradzież dowodu osobistego (np. kradzież torebki z portfelem i wszystkimi dokumentami) → należy zastrzec dokument w banku i zgłosić kradzież na policji, dokument zostanie automatycznie unieważniony.

⚠ Bez względu na to, która wersja zdarzeń miała miejsce, dowód osobisty należy natychmiast zgłosić do zastrzeżenia! ⚠

Zastrzeżenie dowodu osobistego w banku

Zastrzeżenie dowodu w banku przez telefon, internet lub osobiście

Polskie banki, a także szereg instytucji i podmiotów gospodarczych wykorzystują bazę dokumentów zastrzeżonych do weryfikacji swoich potencjalnych klientów. Zgłoszenie utraty dowodu osobistego w jednej placówce wystarczy, by każda z nich otrzymała odpowiednią informację. Dlatego od razu po dostrzeżeniu braku dowodu osobistego, należy zgłosić ten fakt do swojego banku. Szybka reakcja pozwoli uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. Jeśli dowód się odnajdzie, zastrzeżenie w banku można odwołać.

Zastrzeżenie dokumentu w banku nie jest jednoznaczne z unieważnieniem dowodu w urzędzie. Aby unieważnić dowód, należy złożyć dodatkowy wniosek.​​​​

Jak zastrzec dowód osobisty przez telefon?

Jednym z najłatwiejszych sposobów zastrzeżenia dowodu osobistego w banku, którego jest się klientem, jest wykonanie telefonu na infolinię. Pracownik banku niezwłocznie umieści informację o zastrzeżeniu dowodu w systemie, aby nie mógł on zostać użyty w żadnej innej placówce bankowej. Ze względów bezpieczeństwa, zastrzeżenie dokumentu nastąpi po zdalnej weryfikacji tożsamości przez pracownika banku.

Można unieważnić zarówno e-dowód, jak i dowód wydany przed 4 marca 2019 roku.

Jak zastrzec dowód osobisty przez Internet?

Zgubienie lub kradzież dowodu osobistego można także zgłosić w banku przez Internet, po zalogowaniu się na swoje konto klienta. Większość banków w Polsce udostępnia także możliwość zastrzeżenia dokumentu za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne (telefon, tablet itp.). To rozwiązanie umożliwia szybkie zastrzeżenie dowodu bez konieczności wychodzenia z domu.

Jak zastrzec dowód osobisty w placówce?

Aby mieć pewność, że zgubiony lub skradziony dokument został zastrzeżony, warto udać się do banku osobiście. Nie musi to być koniecznie oddział banku, którego jest się klientem — można udać się do któregokolwiek z nich, gdyż wszystkie banki działające w Polsce mają dostęp do systemu Dokumenty Zastrzeżone. Oznacza to, że po zastrzeżeniu dokumentu w jednym banku, będzie on nieważny we wszystkich innych.

Czasowe zawieszenie dowodu osobistego

Jeżeli e-dowód (dowód z warstwą elektroniczną) zgubił się w domu i istnieje jeszcze szansa na to, że się odnajdzie, wówczas można tylko czasowo zawiesić dokument (na maksymalny okres 14 dni) i w dowolnym momencie wycofać jego zawieszenie. Jeżeli w tym okresie zawieszenie nie zostanie wycofane, dojdzie do automatycznego zastrzeżenia dowodu.

Usługa zawieszenia dotyczy tylko dowodów z warstwą elektroniczną wydanych po 4 marca 2019 roku.

Jak odwołać zastrzeżenie dowodu osobistego?

Anulowania zastrzeżenia dowodu osobistego można dokonać w terminie 14 dni od dokonania zastrzeżenia. W tym celu wystarczy udać się do miejsca, gdzie zawieszono dokument i zgłosić odzyskanie dowodu osobistego. Zastrzeżenie odwołać można również telefonicznie lub przez Internet, za pośrednictwem strony gov.pl (dotyczy dowodów osobistych z warstwą elektroniczną).

 Zgłoszenie utraty dowodu osobistego

Zgłoszenie kradzieży dowodu osobistego na policji

Jeżeli do utraty dowodu osobistego doszło w wyniku przestępstwa np. kradzieży czy włamania, fakt ten należy jak najszybciej zgłosić na policję. Wówczas nie trzeba już zgłaszać utraty dokumentu do urzędu w Lublinie - zostanie on automatycznie unieważniony z chwilą przyjęcia policyjnego zgłoszenia.

Zastrzeżenie dowodu osobistego w urzędzie w Lublinie

Oprócz w banku dowód osobisty należy zastrzec także w urzędzie. Nie będzie mógł być wykorzystywany do załatwienia spraw urzędowych do czasu anulowania zastrzeżenia.

Zastrzeżenia można dokonać:

  • urzędzie w Lublinie na miejscu urzędnik zastrzeże zgubiony dokument,
  • przez Internet, wypełniając odpowiedni wniosek za pomocą Profilu Zaufanego,
  • w polskim konsulacie, jeśli sytuacja ma miejsce poza granicami kraju.

Zgłaszający otrzyma zaświadczenie o zgubieniu dowodu, które jest niezbędne w trakcie oczekiwania na wyrobienie nowego dokumentu.

Najczęściej zadawane pytania

Czy zgubienie dowodu osobistego trzeba zgłosić na policję?

Nie. Utratę dokumentu zgłasza się na policję w momencie, gdy doszło do niej w wyniku przestępstwa kradzieży, włamania itp.

Jak zastrzec dowód osobisty przez telefon?

Dowód osobisty można zastrzec przez telefon wyłącznie w banku  nie ma możliwości zastrzeżenia w ten sposób dokumentu w urzędzie w Lublinie. Aby zablokować dowód w banku, wystarczy zadzwonić na jego infolinię.

Zgubienie dowodu osobistego za granicą

Zgubienie dowodu osobistego za granicą  co zrobić?

Jeżeli dokument został zgubiony poza granicami Polski, należy to zgłosić do polskiego konsulatu w kraju przebywania. Można tego dokonać osobiście, pocztą lub faksem.

Ile czeka się na zastrzeżenie dowodu?

Urzędnik unieważni lub czasowo zastrzeże dowód tuż po przyjęciu zgłoszenia.

Ile ważne jest zaświadczenie o zgubieniu dowodu?

Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, jednak nie dłużej niż przez 2 miesiące.

Czy za zgłoszenie utraty dowodu się płaci?

Zgłoszenie utraty/uszkodzenia dowodu osobistego oraz jego ponowne wydanie jest bezpłatne.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak sprawdzić, czy dowód został unieważniony?

Aby sprawdzić, czy dowód osobisty znajduje się w wykazie zawieszonych i unieważnionych, wystarczy wejść na stronę gov.pl i postępować zgodnie z instrukcją:

  1. Należy zalogować się za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu.
  2. Następnie zgłaszający zostanie przeniesiony na stronę obywatel.gov.pl, gdzie będzie musiał wpisać serię i numer dowodu osobistego, który chce sprawdzić.
  3. Na ekranie powinna się pojawić odpowiedź, czy dokument znajduje się w wykazie zawieszonych i unieważnionych dowodów osobistych.

Jeżeli odpowiedź nie wyświetli się na ekranie, oznacza to, że sprawdzany dowód jest ważny lub nie został wydany przez polskiego urzędnika, dlatego nie widnieje w wykazie.


Gdzie załatwić sprawę zastrzeżenie dowodu osobistego w Lublinie?

Aby załatwić sprawę zastrzeżenie dowodu osobistego w Lublinie, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta przy ul. plac Króla Władysława Łokietka 1.

Urząd Miasta w Lublinie

plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin

tel. +48814661000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę zastrzeżenie dowodu osobistego online?

gov.pl
Serwis Rzeczypospolitej Polskiej.