Uznanie ojcostwa dziecka przed porodem lub po porodzie - wniosek i wzór oświadczenia [PDF,DOC]

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 4 lipca 2023

Procedura uznania ojcostwa przed porodem i po porodzie krok po kroku

Jeżeli osoby pozostające w związku nieformalnym spodziewają się dziecka, to, kto jest jego ojcem, w świetle prawa nie jest oczywiste. Z tego powodu ojciec dziecka musi zgłosić się do urzędu i oświadczyć, że to właśnie on jest drugim rodzicem poczętego, bądź narodzonego już dziecka. Jak to zrobić? Kiedy jest to konieczne? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kiedy uznanie ojcostwa jest konieczne?

Mężczyzna powinien złożyć oświadczenie o byciu ojcem dziecka, jeżeli nie jest on w związku małżeńskim z matką swojego potomka. W świetle prawa matką dziecka jest kobieta, która je urodziła, zaś ojcem - mąż tej kobiety. Dlatego w razie pozostawania w nieformalnym związku, jeżeli partner chce być uznawany za ojca dziecka, musi zgłosić się do urzędu, aby uznać ojcostwo.

Po uznaniu ojcostwa, ojciec dziecka może skorzystać z urlopu tacierzyńskiego lub ojcowskiego.

Jeżeli sytuacja jest szczególnie skomplikowania, przed podjęciem prób uznania ojcostwa warto skorzystać z porady prawnej.

Kto może starać się o uznanie ojcostwa?

Kto może starać się o uznanie ojcostwa?

Mężczyzna, który ukończył 16 lat. Osoba, która nie ukończyła lat 18, może wnioskować o uznanie ojcostwa tylko w sądzie opiekuńczym.

Ile czas na uznanie ojcostwa ma ojciec dziecka?

Mężczyzna może ubiegać się o uznanie ojcostwa:

  • przed narodzinami dziecka,
  • do osiągnięcia przez dziecko 18 lat.

Kiedy uznanie ojcostwa nie jest możliwe?

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli w sądzie toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Uznanie ojcostwa przed porodem

Uznanie ojcostwa przed porodem

Aby uznać ojcostwo przed porodem, matka dziecka wraz z partnerem powinni wspólnie udać się do urzędu stanu cywilnego. Mężczyzna składa przed kierownikiem USC oświadczenie, że jest ojcem dziecka, które jeszcze się nie narodziło. Jeżeli matka dziecka nie będzie towarzyszyła jego ojcu podczas składania oświadczenia, ma 3 miesiące na jego potwierdzenie w urzędzie. 

Uznanie ojcostwa po porodzie

Aby uznać ojcostwo po porodzie, po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka, matka dziecka wraz z partnerem powinni wspólnie udać się do urzędu stanu cywilnego. Mężczyzna składa przed kierownikiem USC oświadczenie, że jest ojcem dziecka, które już przyszło na świat. Jeżeli matka dziecka nie będzie towarzyszyła ojcu podczas składania oświadczenia, ma 3 miesiące na jego potwierdzenie w urzędzie. 

Uznanie ojcostwa po porodzie

Po uznaniu ojcostwa rodzice otrzymują odpowiednie zaświadczenie. 

Jakie dokumenty są wymagane do uznania ojcostwa?

Aby uznać ojcostwo, rodzice muszą dostarczyć do urzędu stanu cywilnego:

  • dowody tożsamości - dowody osobiste lub paszporty,
  • akt urodzenia dziecka - jeżeli dziecko go posiada,
  • zaświadczenie lekarskie o ciąży lub kartę ciąży - jeżeli dziecko nie posiada jeszcze aktu urodzenia,
  • zgodę dziecka na zmianę nazwiska wynikającą z uznania ojcostwa - jeżeli małoletni ukończył 13 lat.

Ile kosztuje uznanie ojcostwa?

Procedura jest bezpłatna, natomiast opłata za każdy odpis wynosi 22 zł.

Uznanie ojcostwa przez Internet

Czy można wnioskować o uznanie ojcostwa przez Internet?

Uznania ojcostwa nie można załatwić online, przez Internet. Konieczne jest osobiste stawienie się w urzędzie stanu cywilnego.

Czy można się odwołać od decyzji kierownika USC?

Potencjalny ojciec dziecka może odwołać się w sądzie rodzinnym właściwym ze względu na lokalizację Urzędu Stanu Cywilnego, w którym składano oświadczenie o uznaniu ojcostwa. Ma na to 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa.

Skutki uznania ojcostwa

W momencie, gdy zostaje ustalone ojcostwo, mężczyźnie zostają przyznane prawa rodzicielskie. Oprócz tego pojawia się również obowiązek alimentacyjny. W przyszłości dziecko może również wnioskować o alimenty za okres poprzedzający ustalenie ojcostwa. 

Mężczyzna uznany za ojca dziecka może w każdym momencie złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa.

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - uznanie ojcostwa w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 17,8 tys. dokumentów!
Wniosek o uznanie ojcostwa przez porodem [PDF]
Pobierz dokument
Wniosek o uznanie ojcostwa przez porodem [DOC]
Pobierz dokument
Wniosek o uznanie ojcostwa po porodzie [PDF]
Pobierz dokument
Wniosek o uznanie ojcostwa po porodzie [DOC]
Pobierz dokument